Bruttonationalprodukt – BNP


BNP beräknas efter vad som produceras i ett land under ett år. Ett land som har en hög BNP anses vara ett rikt land. Det är missvisande. Ett land med hög BNP kan vara fattigare än ett land med lägre BNP. Om landet med den höga BNPn förbrukar och misshushållar med sina resurser, då är det fattigare än ett land som tar tillvara och hushållar med det de producerar.

Det ena landet kanske har ett jordbruk och tillverkning som bygger på ensidig monokultur, där det är nödvändigt att köpa och sälja allting för att det ska fungera. Det andra landet har ett permanent, hållbart allsidigt jordbruk och en flexibel tillverkning av hållbara produkter, så att de lever ett rikt liv utan att behöva köpa, sälja och slänga så mycket. Ett lands rikedom borde räknas på värdet av landets tillgångar, inte på hur mycket som köps och säljs.

BNP sägs mäta den produktion som utförs i ett land, det är inte sant. Det finns många varor och tjänster som utförs och tillverkas utan att det kommer med i några ekonomiska räkenskaper.

BNP begreppet passar inte in i ett moget, utvecklat och varaktigt hållbart samhälle. Under en tid, när omställning pågår, kan det finnas behov av varor, energi och tjänster som köps in utifrån, men när en permanent designad kultur har byggts upp har behovet av att köpa varor, energi och tjänster minimerats.

Grunden för Permakultur är varsamhet med jorden, varsamhet med människor och en rättvis fördelning av överskottet. Det är ett nytt tankesystem som handlar om vetenskap och etik, värnar om mångfalden, stabiliteten, fertiliteten och produktiviteten. En medvetenhet om att allt vi tar från naturen måste återgå till den

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0