Lite perspektiv

Lite perspektiv på tidens gång, nu när det är ett nytt år.
Om jorden vore 1 år så skulle dinosarierna ha dött på juldagen, människan ha blivit till en halvtimme före midnatt på nyårsafton och industrisamhället som en raket som avfyras vid tolvslaget, pfuitt pang! Inte mer.
Ska det bli bara ett pfuitt pang! eller kan vi skapa något mer långvarigt?


Framtiden

Om framtiden blir bra eller dålig beror på vad man menar med bra och dålig.
De högerextrema tror att framtiden blir dålig för att islamister, invandrare, PK-eliten, feminister och andra ”Sverigefientliga” element  får för stort inflytande. De flesta andra tror att det blir en dålig framtid om de högerextrema får bestämma.
Islamister vill tvinga alla att tro och leva precis som de bestämmer att man ska tro och leva. De har ingen förståelse för andra, de förstår inte ens islam som de säger sig följa.
Jag tror att det blir en bra framtid om vi tar tillvara all den kunskap som finns och har funnits genom tiderna i hela världen. Nu vet vi mer om hur människor, djur och natur fungerar än vi har vetat förut. Vi kan kombinera miljövänlig teknik, meditation, kultur och odling till en lyckad hållbar framtid.
Framtiden blir som vi gör den till.


Yttrandefrihet

Det ska vara yttrandefrihet, men det betyder inte en frihet att yttra vad som helst utan att vara beredd på att få motargument. Hot och hat är inte yttrandefrihet det är omoget beteende. Hot, hat och personangrepp är inte motargument, det är en brist på motargument.
Det behövs en retorikutbildning nu när alla är fria män och kvinnor på torget (Internet). De gamla grekerna lärde sig retorik, men då var det bara de fria männen som fick yttra sig på torget, inte slavar och kvinnor. I en modern demokrati görs det ingen skillnad mellan kvinna, man, jude eller grek, i alla fall borde det vara så. Alla har rätt göra sin röst hörd eller sedd. Ingen behöver dölja sig, alla kan ta en selfie, kommentera eller mejla.
För att demokratin och Internet ska fungera på att bra sätt borde alla lära sig retorik, konsten att uttrycka sig och argumentera för sin sak så att andra blir övertygad eller åtminstone förstår vad de vill säga. Faktaresistens, hat, hot, och personangrepp är dålig retorik och kan tränas bort.


Donald Trump är en karikatyr av amerikanen.

Donald Trump är en karikatyr av amerikanen. En rik, skrytsam, högljud, fördomsfull och okunnig man med dålig självinsikt. De får en president som speglar den amerikanska urtypen. En person som skjuter först och frågar sen, har varit hjälten sedan vildavästerntiden.
De som röstade på honom vill tillbaka till 50-talet när USA var störst, bäst och vackrast. De vill inte ha en modern värld där kvinnor, färgade och minoriteter har inflytande. De vill inte ifrågasätta sina gamla föreställningar och behöva ändra på sina vanor.
Den globala ekonomin och teknikens utveckling har förändrat förutsättningarna för att behålla den gamla världen och värderingarna.
De vita outbildade männen är rädda för framtiden och röstar på Trump i panik för att förhindra förändringarna. Donald Trump är 70 år och har det mesta av tiden bakom sig, liksom att hans verklighetsbild inte har någon framtid.  De som stödde Hillary Clinton ville ha det ungefär som det är, men utan någon entusiasm.
Bernie Sanders är visserligen 75år, men han har många unga engagerade anhängare som kan spela en stor roll i framtiden. Ungdomar har framtiden framför sig till skillnad från Trump och hans svans.  


En permanent hållbar kultur

Det behövs en kultur som kan vara permanent och hållbar. Dagens kultur är mer av en ohållbar kultur där vi festar så mycket vi kan, tills soppan och hela härligheten tar slut. Efteråt kommer domedagen, baksmällan och katastrofen.
Tillväxt är något som ses som positivt och viktig, den ska helst vara stor och ohämmad, utan att den ifrågasätts och förklaras. Ungefär som att ta en sup till, på en fyllefest, baksmällan får du ta i morgon, nu ska vi vara glada och festa.
I verkligenheten är det bara cancerceller som växer ohämmat tills både cancercellen och värden dör. Ska vi också ha ohämmad tillväxt tills världen och vi dör?
Det är bättre att ha en kultur där vi tillfredställer våra verkliga behov samtidigt som det ekosystem vi är en del av förbättras. Vi bör utveckla redskap att skapa en hållbar livsstil.
Om vi vågar vara nakna fysiskt, mentalt, psykiskt och andligt och vågar erkänna fel och brister hos oss själva, samhället, tekniken och systemet, men även det vackra, sköna och kärleksfulla med oss, varandra och vår planet, då kan vi också skapa bästa möjliga förutsättningar för en fantastiskt bra framtid.


Permakultur, skogsträdgårdar och fleråriga grönsaksodlingar

Jag var på ett föredrag om fleråriga grönsaker och biologisk mångfald i trädgården.
Jag har tyckt att de 25-30 olika grönsaker, frukter och bär som jag odlar är många sorter. Sedan lyssnar jag på Annevi Sjöberg och Philipp Weiss och förstår att det finns hur många grönsaker som helst som jag inte ens har hört talas om.
Utvecklandet av permakultur, skogsträdgårdar och fleråriga grönsaksodlingar är viktigt för att skapa ett omställt samhälle tror jag. Det finns mycket att lära sig, inte ens miljövetare och skgogsträdgårdsmästere som Annevi och Philipp vet allt om fleråriga grönsaker och vad man kan göra med dem. De efterfrågar fler tips i sin bok om fleråriga grönsaker.


Ideella krafter behövs

Ideella krafter behövs för att en bygd ska leva. Det är inte alltid som en arbetsinsats lönar sig i form av pengar på kontot. Värdet i det ideella arbetet ligger mer i att det ger glädje och en tillfredställelse för en själv och andra. Man kan inte bara mäta värde i mängden pengar, det finns andra värden som är minst lika värdefulla.
Men, om man ska räkna värdet i pengar så är det värdefullt för Dellenbygden att Delsbostämman, Bjuråkerstämman, Norrbostämman och andra evenemang finns kvar. Det drar turister till orten och generar kunder till mackarna, affärerna och matställena. Ett ideellt arbete kanske inte lönar sig direkt synligt för de som engagerar sig, men det ger mervärde till hela bygden. Om fler kommer hit, ger det fler arbetstillfällen även för de som får lön för sin möda.
Det är många boende i Dellenbygden som kom hit på tillfälligt besök, som sedan blev kvar här på grund av vår vackra natur, kultur och människor. Vi kan få fler att fastna för skönheten i vår bygd om vi har ett samarbete mellan ideella krafter, företag och privatpersoner.
Kom till Dellenbygden och ladda batterierna, kan bli en gångbar slogan om vi sätter upp laddstolpar för elbilar. Kom och spela och dansa med oss, är en annan reklamtext som kan passa in, om vi behåller stämmorna. Vi har också Avholmsberget, en av de vackraste utsikterna i Sverige, enligt en omröstning.
Delsbo har funnits på kartan i hundratals år. Det var en känd ort redan på 1500-talet. Det har varit en knutpunkt för vandrare. Nu är det en rastplats för fjällturister från Stockholm. Det gäller att få dem att stanna och se sig omkring, ladda batterierna, tanka, äta en bit mat och kanske vilja stanna eller komma tillbaka fler gånger.


Förr var det katastrof hela tiden.

Oavsett hur vi tar itu med utmaningar som klimatförändringar, resursbrist, överbefolkning, skulddeflation, utdöende arter, havsdöd , och så vidare, är vi inne i möjligheternas sekel.

Före 1900-talet var det katastrof hela tiden, om man mäter med dagens mått. Vi var beroende av regn, torka och värme vid rätta tidpunkter annars blev det hungersnöd. Människor var fattiga, bodde trångt, frös och svalt. Medellivslängden var mindre än hälften av dagens medellivslängd.  
De hade inte kunskaper om gifters inverkan på livet och kroppen. Långt in på 1900-talet var det inte farligt att röka, att anvrända DDT, köra bil utan bälte, släppa ut avfall och kvicksilver i sjöar och man trodde att man kunde skydda sig mot atombomber genom att ducka och krypa under skolbänken.
I dag vet vi att allt möjligt är farligt. Kunskap är förutsättningen för att veta vad vi kan och ska göra. Den kunskapen ska vi använda för att skapa en ännu bättre värld. Medvetenheten om sakernas tillstånd ska användas på ett konstruktivt sätt, inte för att skapa en domedagsstämning, utan för att lösa problem på ett konstruktivt sätt.


Att förstå och ta tillvara alla de möjligheter som väntar.

Vårt nuvarande ekonomiska och politiska system och livsstil bygger till stor del på tillväxt. De tror att utan tillväxt brakar ekonomin ihop. Det är den föreställningen som kommer att braka ihop, inte ekonomin och samhället. En långsiktigt hållbar ekonomi kan inte ha tillväxt som mål och medel, det är matematiskt, tekniskt, miljömässigt och mänskligt inte möjligt.
Det måste vara det ekologiska kretsloppet som ska vara det viktiga, inte den ekonomiska cirkulationen. Om vi tar tillvara energin från sol, vind, vatten, jordvärme, biobränsle och använder energin smart och effektivt till det nödvändiga, då kan vi klara gruvdrift, vidareförädling etc utan fossil energi. Det förutsätter också att vi återanvänder och återvinner så mycket vi kan.
Jag förstår vad inbäddad fossil energi och utsläpp är och hur avgörande den är för nuvarande samhällets fortbestånd, men det jag vill och tror på är att ställa om samhället så att det blir oberoende av den fossila energin.
Jag tror inte på att ett samhälle där en nyliberal marknaden sköter allt,  men jag tror inte heller på en statskontrollerad planekonomi. Jag tror på en mångfald av lösningar, där enskilda, föreningar, företag, staten, kommunerna, FN, m. fl. tar tillvara kunskaper och tekniker på områden som ekologi, psykologi, energi, material, elektronik, ekonomi och allt möjligt annat som kan ha betydelse för att skapa ett hållbart samhälle.
Det kommer att utvecklas och har redan utvecklats andra användbara material än de gamla vanliga metallerna som kan användas också. Det gäller bara att förstå och ta tillvara alla de möjligheter som väntar.


En politiker sa

En politiker sa: ”En stor nackdel för kommunens ekonomi med så mycket landsbygd, stadskärnan bör vara den starkare delen.”

”En stor nackdel för kommunen att stadskärnan tar en så stor del av ekonomin, när det finns så mycket landsbygd” Skulle han ha formulerat sig, om han hade tänkt, innan han sa något. Men, tänker före kanske han inte gör, förhoppningsvis kanske han tänker efter någon gång.

Jag menar att:
Om hela människan ska leva hela livet, i hela landet, måste stad och land leva tillsammans för att det ska bli en helhet. Norr och söder, öst och väst måste ha ett flöde av energi, råvaror, skatter, pengar och idéer som inte blockeras av gamla föreställningar om hur det ska vara.
Det är en stor nackdel för landet att städer tar en så stor del av ekonomin, när det finns så mycket landsbygd att utveckla.
Det är en stor nackdel för livet att ekonomin tar en så stor del av tiden för människor att tjäna ihop, när det finns så mycket liv att leva
Det är en stor nackdel för livstiden att tjäna pengar tar en så stor del av intresset, när det finns så mycket annat att upptäcka.
Det är en stor nackdel för hälsan och kärleken att porr tar en så stor del av den sexuella energin, när det kan bli så mycket bättre om den tas tillvara.


Trendrapport: Allt mer elenergi från solen

”Solenergi står idag för i storleksordningen 0.1% av världens tillgång på primärenergi” Det beror på hur man räknar. Man kan också säga som Vattenfall skriver om solenergi
”Den mängd energi som når jorden varje dag i form av solljus motsvarar omkring 15 000 gånger den totala energiförbrukningen i världen. Om man kunde tillvarata bara en bråkdel av solenergin och omvandla den till el skulle man kunna lösa mycket av energiproblemen i världen.”
Det kallar jag tillgångar till primärenergi som heter duga. Och man har nu utvecklat metoder för att ta tillvara den energin. Om man ska para hopp och oro med realism och fakta, så bör man se på de nya fakta som kommer fram och inte titta i backspegeln om hur det har varit. Det är som att titta bakåt på den vinter som har varit och låta bli att så frön i tron att det är ingen idé att så några frön de kommer bara att frysa ihjäl ändå.

Trendrapport: Allt mer elenergi från solen
Italien fick 8 procent av sin el från solceller i fjol. Tyskland och Grekland runt 7 procent. Solel står för första gången för mer än 1 procent av den globala elförbrukningen.
http://www.nyteknik.se/nyheter/solceller-sprider-sig-over-varlden-6343581

Alternativa tidningar

Fria Tider och Avpixlat skriver inte som det ”är”, de vinklar och överdriver problem med invandring och andra kulturer. De skapar en bild av samhället som inte stämmer med verkligheten. De hetsar grupper mot varandra och skapar en vi och dom inställning.
Genom att ensidigt ta upp verkliga eller påhittade problem med andra kulturer och invandrare skapar de en hatisk stämning och en känsla av kris. Det är farligt om människor ensidigt läser och tror på vad det står på Fria Tiders och avpixlats sidor. Att avfärda allt som ”PK” media skriver och tro på det Fria Tider och avpixlat skriver är inte kritiskt tänkande, det är avsaknad av kritiskt tänkande.
Visst kan man vara och ska vara kritisk mot en del av det vanlig massmedia skriver och visar, men de är ändå mycket mer objektiva, balanserade och trovärdiga än vad Fria Tider och avpixlat är.
Om man vill läsa alternativa tidningar så är Fria Tidningen http://www.fria.nu/   och Tidningen Syre bättre http://tidningensyre.se , de har en grönare, människovänligare och intelligentare inställning än både Fria Tider och massmedia.


Folkviljan


Folkviljan i den mest grundläggande formen är att få leva i fred och frihet. Människan vill leva ett liv i trygghet och kärlek och ha kontroll över sitt liv. De vill veta att de har mat varje dag, hus att bo i och kläder på kroppen så att de slipper frysa och svälta. De vill vara friska, starka och kärleksfulla, de vill ha en partner och familj att älska och ta hand om.
Men, människor har en känsla att det nuvarande samhället inte riktigt går att lita på i de grundläggande frågorna. Vi har lämnat över makten över våra liv till andra. Vi är beroende av att hela samhället fungerar i alla delar. Vi är sårbara och har egentligen ingen kontroll över praktiskt taget någonting längre.
Vi blir medveten om vår sårbarhet när det blir strömavbrott och ingenting fungerar, det blir inte ljust hur mycket vi än trycker på knappen, vi får inte mat för att ugnen inte fungerar. Vi fryser för att värmesystemet är avslaget. Datorn fungerar inte och mobiltelefonen går inte att ladda.
Vi är inte bara beroende av att det elektriska fungerar, vi är beroende av att affären har mat så att vi kan köpa något att äta. Vi är beroende av att macken har bensin så att bilen går att använda så att vi kan komma till affären och till arbetet. Vi är beroende av att ha ett arbete så att vi får pengar till att köpa mat, kläder, el och bensin.
Vi är beroende av att banken fungerar, de som har hand om våra pengar vare sig de är lånade eller sparade. Vi har lämnat över makten över våra liv till andra. Till och med vad vi ska tro, tänka och tycka har i många fall överlämnats till andra. Prästen sköter det religiösa. Psykologen det psykiska. Modeindustrin hur man klär sig och pornografin hur man älskar. Sjukhuset sköter hälsan. Reklamen bestämmer vad man köper.
Det kan lätt uppstå en känsla av att det inte är hållbart och att inte ha kontroll över sitt liv om man tar sig tid att tänka efter. Om det då också framgår att maten man köper är framställd med hjälp av gifter och kemikalier, är näringsfattig, för salt, för söt, fettbildande och cancerframkallande då kan man börja fundera på att ändra sina vanor.
När vi inser vårt beroende av energi och att det inte är självklart att macken har bensin och att det finns elektricitet i tråden, då förstår vi vår sårbarhet.
Om vi tänker längre än hur mycket bensin vi har i tanken just nu. Om vi tänker på var bensinen kommer ifrån och var den förbrukade bensinen tar vägen sedan , då kanske vi kommer på att det här med bensin inte är riktigt bra eller hållbart vare sig vi har gott om den eller inte.
Elektriciteten är fantastisk, allt drivs med elektricitet. Men, om man börjar på att fundera på hur elen kommer till kontakten i väggen kanske det inte är så fantastiskt och bra längre. Om elektriciteten förorsakar livsfarlig strålning eller miljöskadliga utsläpp är den inte så fantastisk längre.
De som börjar tänka efter och komma på att det kanske inte är så hållbart i längden att fortsätta som vi gör, varken det vi själva håller på med eller hur samhället är uppbyggt, har olika lösningar på problemet. Antingen flyr de problemet och undviker att tänka på det. De har så mycket annat att göra, de måste jobba, hämta barnen på dagis, bråka med svärmor och mycket annat, det där får någon annan ta hand om. Eller så inser de allvaret i den komplexa situationen, men ser ingen lösning, blir deprimerad, super, knarkar och röker eller tar medicin för att slippa tänka.
Det värsta är att det finns de som inte tänker så långt när de känner att det inte är som förr. De skyller på invandrarna, muslimerna, feministerna och de där förrädarna som är med i PK-eliten, det är deras fel alltihop.
Det som kan rädda oss är en rörelse från gräsrötterna som bygger upp en värld som är hållbar miljövänlig och människovänlig. Den omställda värld som växer fram utgår från naturens förutsättningar och människans naturliga behov. Det kräver en helhetssyn på människan. Människan behöver äta, sova, röra på sig. Hon behöver bli sedd, hörd och berörd. För att människorna ska bli hela eller heliga som en del säger, bör andliga, kroppsliga, mentala och sexuella behov bejakas och tillfredsställas. Människorna måste ta tillbaka makten över sig själv, våga vara som de är, känna, tänka och tro som de känner, tänker och tror själva inte låta andra bestämma hur de ska vara.
Om man låter reklamen bestämma vad man ska köpa. Ekonomerna bestämma att det måste vara tillväxt och att arbeta och konsumera är livets mening. Livsmedelsindustrin bestämma vad man ska äta. Oljebolagen bestämma vilken energi man ska använda och teologer bestämma hur man ska tro, känna och älska, då blir livet trist, meningslöst, kort och ohållbart både för en själv och hela mänskligheten.


Att sköta sig själv och skita i andra,

Sköta sig själv och skita i andra, hör man ibland. Vad menas med det?
Det kan tolkas på olika sätt.
Det är bra att sköta om sig själv och att andra får sköta om sig själva. Men ibland kan människor behöva hjälp att sköta sig, då är det inte bra att skita i dem.
En del sköter inte om sig själv, äter för mycket eller fel mat, super, röker, sitter still och knarkar. Sedan klagar de på att sjukvården skiter i dem och inte gör dem friska.  
Om människor verkligen bejakade de möjligheter som finns skulle de inte missbruka den kropp de har. De skulle ta tillvara livsenergin och bejaka den glädje och njutning som den kan ge. Män och kvinnor kan samarbeta och ha en trevlig samvaro och bara vara som de är, naken till kropp, själ, ande och mentalt. Att röra på sig, vila, arbeta och äta på ett sätt som är bra för hälsan borde vara viktigare än att stressa för att få en status och yttre framgång att visa upp för andra.
Det finns de som har hög lön och gör av med alla pengar på sådant som förstör miljön, naturen och klimatet. De lämnar över skiten till andra, i nutid och till kommande generationer. De bokstavligen skiter i och på andra. I det fallet är det inte bra att skita i andra.
Det finns de som med hot och våld försöker tvinga andra att tro, tänka, tycka, känna och bete sig på ett visst sätt. De inte bara sköter sig själv, de skjuter andra också. De borde verkligen sköta sig själva och skita i andra.
Det kanske också har hänt i något slags språkligt missförstånd att någon säger sköt dig själv till någon och han sköt sig själv.Grandios självbild

Ekonomisk tillväxt är inte en realistisk målsättning i en omställd hållbar värld. Dels går det inte att räkna på ett vetenskapligt relevant sätt för att ny teknik med datorer och robotar gör att ekonomin inte kan jämföras från den ena året till det andra. Dels är inte hur mycket som produceras under ett år ett mått på rikedom, det är hur mycket som finns kvar när året är slut som är ett mått på rikedom. Att tillverka och slänga lika mycket skapar ingen rikedom, att tillverka och behålla kan skapa rikedom.
Om den ekonomiska cirkulationen går ner ett år behöver inte det betyda att ekonomin har blivit sämre, det kanske betyder att ekonomin har blivit så bra att det inte finns behov av att köpa så mycket mer.
En del ekonomer och ekonomijournalister får panik om det inte blir tillväxt, det är som om all ekonomiskt utbyte hade avstannat. Det är sjukligt att bygga sitt liv på att tillväxt är nödvändigt. De lever sitt liv i en drömvärld, de har en grandios självbild som Nina Björk säger.
De som förespråkar ekonomisk tillväxt måste förklara hur det ska gå ihop med minskat utsläpp av koldioxid och minskad miljöförstöring, det är ju tillräckligt besvärligt med  nuvarande nivå av ekonomisk cirkulation.
När vi har byggt nollenergihus, vindkraftverk och växthus så att vi blir mer oberoende av att behöva köpa energi och mat, då borde det bli ett mindre behov av ekonomisk utbyte med andra, en bättre ekonomi med en mindre BNP.


 

Onödiga motsättningar.

Det är överdrifter och föreställningar om kommande katastrofer och kriser som kan skapa kriser och katastrofer. På samma sätt som Sverigedemokrater och nazister hetsar varandra om att Sverige håller på att tas över av muslimer och invandrare och att vi måste samla oss till väpnad kamp kan en överdriven förställning om att en energi och klimatkris kommer att leda till att människor tar till vapen, våld och lokala klaners krig att leda till att människor tar till våld och skapar onödiga motsättningar.
Det jag menar att Omställningsrörelsen gör och försöker göra är att skapa hållbara alternativ. Världen förändras och kan förändras genom att människor förändrar både sina egna liv lokalt och går samman och påverkar globalt.
Det är ingen mening med att göra en socialistisk revolution och störta makthavarna och kapitalet, om man inte har byggt upp en hållbar kultur att ersätta den gamla ordningen med. Revolution med våld leder bara till kaos.
Det en lyckad omställning skapar är en värld där människor, natur och miljö är i harmoni med varandra. En sådan värld byggs lättast upp genom att lokala grupper utgår ifrån de förutsättningar som finns i deras närhet. Det är också en fråga om livskvalité, när människor skapar en gemenskap och trygghet med varandra så kan inte det kapitalistiska samhället locka med pengar och lyx, därför att människor vet att det som verkligen är värdefullt inte kan räknas i pengar.


Drivkraften för samhället.

Drivkraften för samhällets motor borde vara livet själv, människorna, djuren, naturen, kärleken och gemenskapen. Visst ska vi använda så grön teknik som möjligt, men meningen med alltihop är ändå livet, att vi alla ska ha det så bra som möjligt och inte bara vi som lever nu utan alla som kommer efter oss också. Om vi alla sitter i samma båt så kan vi ju inte ha hål i botten på den bara för att vi tycker om att bada just nu. Vi måste tänka på konsekvenserna av det vi gör både för oss själva och kommande generationer. En planet som blir översvämmad av sopor bara för att vi vill ha och tror att vi måste ha ekonomisk tillväxt är lika galet som att såga av den gren vi sitter på.
Vi kan skapa en grön hållbar planet om vi inriktar oss på att ta tillvara livsenergin istället för att förbruka onödigt mycket gammal fossil energi på en illusion om att lyckan skapas med fortsatt ekonomisk tillväxt. Jag har studerat tantriska och taoistiskt inspirerade texter, det ger mig en föreställning av världen som fantastiskt och underbar, om vi tar tillvara de möjligheter som finns. Jag skulle vilja kunna förmedla den visionen på ett bra sätt. För att ifrågasätta eller förstå den verklighetskarta som jag och andra har, krävs det att man kan lyssna på andras flöde av ord som de har behov av att uttrycka. Det verkar som att många har behov av att bli lyssnad på och de uppskattar att någon lyssnar. Mina teorier om alltings varande kanske jag kan få möjlighet att utveckla tillsammans med andra om de själva har blivit lyssnade på först.
Vi har nu möjligheter att skapa en permanent hållbar kultur där vi tar tillvara växter, djur och natur på ett sätt som inte har varit möjligt förut. Vi kan skapa det Edens lustgård som troligtvis aldrig har funnits annat i myterna.


Folkmusik, den hållbara musiken.

 
Jag tycker att Folkmusiken borde marknadsföras som den hållbara, klimatsmarta folkligt förankrade musiken. Till skillnad från slit och släng musik som schlagermusik där låtar är populära det ena året och bortglömd nästa år är folkmusiken, återanvändningsbar och populär i generationer.
Den nya gröna omställningsvågen som krävs för att det ambitiösa klimatavtalet i Paris ska förverkligas behöver ha en verkligt folkligt förankrad hållbar musik som symbol.
Folkmusik är på samma gång modern, hållbar, populär, folklig, genuin och en symbol för grön ekologisk fossilfri alternativ landsbygdsutveckling.


Vad är farligt?


En del vågar inte gå ut för att det är farligt ute. Men, forskarna säger att  för mycket stillasittande är livsfarligt. Övervikt och fetma ökar risken för ett flertal sjukdomar, bland annat bröstcancer efter klimakteriet, tjock och ändtarmscancer, hjärt och kärlsjuklighet och typ 2 diabetes.
I en studie från år 2009 uppskattar socialstyrelsen att ca 4 500 personer i Sverige dog på grund av dödsfall med ett konstaterat orsakssamband till alkoholkonsumtion, exempelvis olyckor.
Varje år dör 12000 personer på grund av rökning.
Att sitta inne och supa, röka och bli fet av för mycket mat och för lite motion är farligare än att gå ut i naturen eller bland människor.

Många är rädd för vargen, men svinen är farligare.
Risken för vargattacker mot människor i Finland, Norge eller Sverige idag är enligt expertisen mycket låg. Senast en varg attackerade en människa i Sverige var för 195 år sedan.
Under 2015 inträffade 4131 trafikolyckor med vildsvin. Varje år beräknas trafikolyckor med vildsvin kosta 290 miljoner kronor. Motsvarande siffra för varg var 10 olyckor under 2015.

Sverigedemokraterna är rädd för muslimer och tror att de ska ta över Sverige. Idag finns ca 25 000 religiöst praktiserande muslimer. I en undersökning i Sverige var 35 % kristna, 2 % buddhister och 1 % muslimer. År 2012 var 67,5 procent av alla svenskar medlemmar i den kristna Svenska kyrkan. Det är större anledning att vara rädd för att SD ska ta över Sverige än att muslimerna ska göra det.
SD säger att muslimer och invandrare våldtar kvinnor och har en förtryckande inställning till kvinnor. Är det några som hotar med våldtäkt och har ett kvinnoförakt så är det SD svansen, om man ska gå efter de hatmejl som en del kvinnor får.
SD säger att våldet ökar i samhället, men I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU 2014) uppgav 2,1 procent av befolkningen (16–79 år) att de blivit utsatta för misshandel, vilket motsvarar cirka 154 000 personer. Det är en minskning jämfört med 2013, då 2,3 procent uppgav att de hade blivit utsatta.
SD är rädd för muslimsk terrorism, men religiöst motiverad terrorism i Sverige inskränker sig till de av islamistiska förtecken präglade Bombdåden i Stockholm 2010. Den 28-årige Taimour Abdulwahab utförde ett självmordsattentat på Drottninggatan i Stockholm den 11 december 2010.
Terrorattacker inom EU år 2010. 3 attacker av islamiska fundamentalister. 160 av separatister.
45 av vänstergrupper och anarkister. Flest attacker, 90 stycken, drabbade Spanien.
Sverige är det land som haft flest högerextrema mordhändelser per invånare i hela Västeuropa under de senaste 25 åren. Detta enligt en ny studie av två norska forskare.
Morden i Trollhättan var den sextonde högerextrema mordhändelsen i Sverige sedan 1990, skriver de i tidningen Aftenposten. I hela Västeuropa har det enligt den pågående studien skett minst 116 högerextrema mordhändelser som sammanlagt blir nästan 300 mord. 16 av mordhändelserna har enligt forskarna skett i Sverige, vilket gör att det är flest per invånare i hela Västeuropa. Det är de högerextrema som är farligast i Sverige inte muslimerna.Moderater och miljöpartister

Moderater anser att människor motiveras av status, makt och pengar. Därför är det viktigt att företag och företagsledare får fria händer att leda företag och samhälle. Morot, piska, lag och ordning får människor att arbeta.
Det är viktigt med ekonomisk tillväxt för att folket inte ska bli passiva arbetslösa människor som driver omkring och ställer till kaos. Basinkomst, där människor får pengar utan arbete eller krav leder till att samhället faller samman.

Miljöpartister anser att människor motiveras av kärlek till livet, naturen, varandra och sig själva. Därför är det viktigt att människor är fria att upptäcka, vårda och sköta om sig själva och naturen. De fria människornas intressen och drivkraft att lära sig mer om allt möjligt får samhället att utvecklas. Därför leder basinkomst till att möjliggöra för människor att utveckla sina intressen och samhället.

Moderater och miljöpartister verkar vara varandras motsatser, men en syntes skulle kunna vara att den initiativförmåga och engagemang  som moderatarena tillskriver företagare och företagsledare gäller alla människor om de får chansen. Om den tillväxt som moderaterna tycker är så viktig när det gäller ekonomi istället inriktade sig på mänsklig utveckling, en tillväxt i visdom, kunskap, kärlek, välmående eller något annat som är positivt för människor och samhälle, då skulle även miljöpartister vara positivt inställd till tillväxt.


Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0