Min version av tantra

Min version av tantra

Tantra är ett naturligt flöde av kärleksfull energi. Den kärleksfulla energin kan vara blockerad på olika sätt. När den blockeringen släpper kan det upplevas som lyckokänslor, enhet, sällhet. Det kan också vara negativa känslor som lossnar. Både de negativa och de positiva känslorna bejakas.

Det blir ett personligt djupt möte, men det hindrar inte att man kan känna och vara kärleksfull även mot dem man inte känner så bra. Lyhördheten och respekten för alla ökar, inte bara för partnern.

Sexualiteten omvandlas till villkorslös kärlek och kärleken till andlighet om man tar till vara den sexuella energin.

I ett utvecklat samhälle tas den naturliga sexuella lusten och njutningen tillvara och bejakas. I en värld där kroppen ses som ett heligt tempel och där människorna ser varandra som gudar och gudinnor, finns inget utrymme för våld och förtryck. Det finns inget behov av att fly med någon drog eller något annat flyktmedel.

Tantra och tao i kombination med våra moderna kunskaper om psykologi, hälsa, hormoner och sjukvård ger mänskligheten stora möjligheter.

Kristendomens älska din nästa går mycket väl ihop med tantrans och taos kärlekslära.


Tänk en värld där vi tar tillvara all kunskap


Tänk en värld där vi tar tillvara all den kunskap vi har samlat på oss genom historien. Nu har vi möjlighet att låta kulturer, religioner och filosofier från öst, väst, nord och syd mötas.


Det blir ett möte vare sig vi vill eller inte, i den globaliserade värld vi lever i. Frågan är bara om vi är öppna för det mötet. Vi har att välja mellan att fanatiskt hålla fast vid "den enda rätta" tron eller kulturen, eller att vara öppen för att det finns många olika sätt att förhålla sig till det mesta här i världen. Det är lätt att tro att den egna erfarenheten, åsikten och tron är det rätta och alla andras föreställningar är fel.

Den västerländska kristna kulturen har haft en tendens att trycka ned andras tro och kulturer. Med hjälp av våld, förtryck och ekonomiska påtryckningsmedel har vi försökt få andra "mindre" utvecklade delar av världen att förstå hur utvecklad, bra och kärleksfull vår kultur och tro är.

I 500 år har västerlandets människor farit runt världen och upptäckt, exploaterat, förtryckt och påverkat den övriga världen på olika sätt. Nu tror jag att den tiden är förbi.

I en global värld blir vi i väst bara en del av världen, som alla andra delar av världen, varken bättre eller sämre. Vi får vänja oss vid att inte vara störst, bäst och klokast längre. Speciellt USA borde lära sig att deras livsstil inte självklart är den bästa och de inte behöver styra den övriga världen.

Om vi tog tillvara och bejakade det naturliga flödet av energi, både hos människor och i naturen skulle vi få en värld som blomstrade på alla sätt. I det tantriska tänkandet tar man till vara på hela människans möjligheter, på ett annat sätt än vi oftast gör i västerlandet. Vi kan lära oss av buddistisk tantra, hinduisk tantra och även av den kinesiska taoismen.


Presentation

Jag heter Bengt Almstedt och bor i Delsbo, Hälsingland.

Jag kallar mig Bengt O Almstedt när jag skriver insändare.

Jag ska inte förväxlas med pater Bengt Almstedt. Jag är född 58 och han är född 65 och vi kommer båda från Delsbo, men vi har olika synpunkter på religion, sex och en del annat. Han får stå för sina värderingar och jag står för mina.

Jag är intresserad, inte bara av sex, utan sju, åtta olika ämnen, om inte fler.

Dessutom går de olika intressena in i varandra. Politik, miljö, energi, religion, filosofi, sex och hälsa hör ihop tycker jag.

Jag vill vara med att vidga synvinklarna på vår värld och de möjligheter som finns.

Religioner och politiker har styrt och begränsat människors möjligheter genom tiderna.

En gång i tiden var det prästen och kungen som bestämde, vad människorna skulle göra, tänka och tycka.

Nu kan vi få kontakt med varandra genom Internet. Vi har möjlighet att resa jorden runt. Vi kan se på TV vad som händer i hela världen.

Det finns stora möjligheter, vetenskapen går framåt och de antal som är utbildad ökar. Det som begränsar oss är våra egna föreställningar och blockeringar.

Allt fler har bloggar och kan uttrycka sina synpunkter, känslor och erfarenheter. Det vidgar demokratin när fler av folket kan delta i samhällsdebatten. Demokrati betyder folkstyre. Man kan inte styra genom en blogg, men man kan påverka debatten. Pennan är farligare än svärdet, sägs det. Nu har pennan byts ut mot datorn.


Dags att bejaka naturligt energiflöde

 Jag lägger in en insändare som jag har haft i HT, för att testa hur man gör när man bloggar.


Människor ser på världen på olika sätt, beroende på olika värderingar och tro.
någon blir upprörd över en puss på tv. Jag blir irriterad på kärnkraftskramarna.

Kärnkraft medför livsfara och risker i alla led, från uranbrytning, upparbetning och drift till avfallshantering. Det kan ske olyckor med andra energikällor också, en vattenkraftsdamm kan brista, till exempel. Men efter en sådan olycka kan man börja röja upp dagen efter, utan fara.
Efter en kärnkraftsolycka eller uranbrytning är det farligt i tusentals år. Det är en helt annan dimension av farlighet.

Vi bör ta tillvara naturens flöde av energi. Sol, vind, vatten och jordvärme kan ge oss den energi vi behöver. Det är i längden de enda hållbara alternativen. Vi bör också tänka på, till vad och varför vi använder energin. Är mer prylar och ökad tillväxt viktigt? Går det att kombinera minskade koldioxid utsläpp med den gamla tillväxtfilosofin?
Det är där värderingar och tro kommer in. Tänk om det är så att den materiella tillväxtfilosofin är ett symtom på att det finns andra behov som inte blir tillfredställda.

Den västerländska kristna kulturen bejakar inte hela människan. Människan är en sexuell och andlig varelse. Om det ena eller det andra förtrycks, skambeläggs eller förnekas, då uppstår problem.

Både feminismen och kristendomen har gjort sig skyldiga till att begränsa människans sexualitet och andlighet. En författare som heter Dick Wase har skrivit en bok om det. Det är ett så känsligt ämne att inget förlag har vågat ge ut den.
Det är möjligt att det finns ett samband mellan avståndstagandet från vår egen natur som människor och en okänslighet för miljöförstöring av den yttre miljön och naturen.
Jag skulle vilja att vi tog tillvara och bejakade det naturliga flödet av energi, både hos människor och i naturen.


Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0