Andligt medvetet?Jag fick en fråga:
"När och hur vaknade du andligt mer medvetet?"


Jag svarade:
Jag? Vaken?

Jag vet inte om jag har vaknat eller om jag är en drömmare. Jag har varit intresserad av andlighet sedan jag var barn. Men, jag har varit intresserad av naturvetenskap, psykologi, teknik, historia, politik och mycket annat också samtidigt, Det gör att jag inte är expert eller kan mycket av någonting speciellt, men däremot kanske kan lite av mycket.


Jag vill ha en syntes av alla områden. Det kanske är en holarkisk värld som jag har velat ha hela tiden, även om det var först för två veckor sedan som jag läste ordet holarki. Jag menar att de som är duktiga eller har gåvor på speciella områden bör få möjlighet att utveckla sina talanger, till allas bästa. Det är så vi kan bygga en bra värld.

Jag har arbetat som utsättare vid byggen av vägar, hus och gator. Min uppgift var att läsa och tolka ritningarna och mäta ut var huset, vägen eller väggen skulle vara. Sedan fick yrkesarbetarna, var och en duktiga på sitt område rent fysiskt förverkliga det arkitekter och ingenjörer hade räknat ut och ritat.

För att det ska bli flyt på bygget så måste ritningar, beräkningar och verklighet överensstämma. Ju större bygge, desto fler fel kan det bli. Om det är fel på ritningen så blir det på tok i verkligheten också. Min uppgift var bland annat att granska ritningarna och försöka förstå vad de menade och hitta fel eller fråga om det var något jag inte förstod. För att jag skulle kunna förmedla till "gubbarna" vad de skulle göra så måste jag själv förstå vad som skulle göras.

I början på 90- talet blev det kris i byggbranschen och jag kom in på andra spår. Jag har gått kurser om datorer, massage, healing, tantra, m.m. Jag har startat ett företag som jag kallar Almstedts Idébyrå och har ett Internetcafé. Jag delar lokal med ett antikvariat och kommer i kontakt med många olika människor, var och en med sina intressen och talanger.

Det är genom dessa människor jag har utvecklat intresset för andlighet av olika slag. Men, eftersom jag är van att granska ritningarna och försöker förstå vad som menas, så hittar jag mycket som jag inte förstår eller som jag inte tycker stämmer med verkligheten. Även om jag förstår att man inte kan förstå allt och att jag förstår att något kan vara sant fastän jag inte förstår eller har erfarenhet av det, så tror jag att det kan vara bra om det finns någon som granskar "ritningarna" också.

Jag gick på en healingkurs och kom fram till att det fungerade bra för mig. De jag healade sa att de blev bättre. Men, healingen sätter också igång så mycket känslor och dolda trauman så att det kan bli för kraftfullt. Jag är inte riktigt beredd på att ta hand om andras trauman, så jag är restriktiv med att ge healing.

Jag gick en massage kurs och övade på några vänner. Men, där är det också så att beröringen kan sätta igång känslor av olika slag, som kan vara besvärliga. Den kurs jag gick var en muskelmassagekurs och jag är mer inne på en mjukare form av massage.

De andliga/mystiska upplevelser jag har haft, är varsel om människors död. Jag tycker det är otrevligt och vill helst slippa den "gåvan".

Jag har släktingar som är religiösa och aktiva i olika kristna samanhang. Min bild av Gud är mer den typ av Gud som finns i "Samtal med Gud" s gudsbild än de kristna organisationernas gudsbild. Jag är också inspirerad av taoistiska och tantriska tänkesätt.


Konsumtionströtthet

Konsumtionströtthet är när människor har tröttnat på att konsumera.

Tillväxt i samhällsekonomin bygger på att vi ska konsumera mer och mer för varje år. Men de som är nöjd, mår bra och redan har det mesta har ingen anledning att köpa mer och mer. Det blir en mättad marknad när allt fler kommer fram till att livskvalité är viktigare än materiella kvantiteter. Stress ger inte kvalité, vila och lagom aktivitet ger kvalitet.

Informationströtthet inträffar när man får allt för många intryck under en kort tid. Det krävs tid att vila och sortera alla intryck för att man ska ha någon glädje och nytta av dem. En balans i flödet av information kräver tid för vila och reflektion.

Nu då vi kan fildela, kopiera CD, DVD, texter och bilder hur mycket som helst, då behövs det inte så många som producerar. Vi kan få del av ett stort utbud av kunskap, kultur, skönhet och nöjen på ett billigt och energisnålt sätt. Vi kan få energi från solen, vinden, jorden och vattnet, med smart ny teknik. Passivhus, växthus och elbilar kan ge oss boende, mat och tranportmöjligheter utan att vi behöver köpa något från andra. Vi kan köpa  böcker, möbler och kläder som andra har för mycket av eller inte längre använder.

Vi är inne i ett paradigmskifte som de flesta av dagens politiker och ekonomer inte vet om eller inte vet hur de ska hantera. Ett nytt grönt samhälle växer fram ur sprickorna i den gamla grå betongen. Frågan är om det gamla rasar innan det nya har växt upp.

De delar av ekonomin som kan växa är det som har med turism, kultur, energi, miljö och hälsa att göra. En turism där människor får möjlighet att möta andra kulturer, förbättra sin hälsa och resa på ett miljövänligt energisnålt sätt har framtiden för sig.


RSS 2.0