Kostnadseffektivt betyder färre anställda.

Det står i HT den 15 december att Bromangymnasiet ska utveckla sin undervisning med hjälp av ny teknik Undervisningen sker på distans, ett nytt sätt att kommunicera kostnadseffektivt och att minska koldioxidutsläppen. Kostnadseffektivt betyder färre anställda.

Anders Thorson från Hudiksvalls Sparbank skriver att Sverige är mitt uppe i den värsta krisen sedan trettiotalet. Det beror på vad man menar med kris. Vi har det betydligt bättre nu materiellt sett än vi hade det på 30-talet. ”Krisen” gör att BNP har gått ner någon procent. Vi har haft en tillväxt på cirka 48 % sedan 1990, industriproduktionen har ökat 12 gånger sedan 1935.

Anders ställer sig frågan varför ungdomsarbetslösheten är så hög. Jag tror att svaret är att den moderna tekniken gör att det nu behövs färre människor för att göra samma jobb än det behövdes förut. Bankkunderna gör uttag och överföringar själv, vem blir då anställd av banken? Skolor kan ha distansundervisning, med lärare någon annanstans i Sverige som undervisar flera tusen på en gång, vilken skola anställer nya lärare då?

De rödgröna politikerna i Gävleborg tror att besöksnäringen är en framtidsbransch. De har rätt i att det finns goda exempel inom besöksnäringen i Gävleborg och att det kan utvecklas vidare. Frågan är om det räcker för att ge ungdomarna jobb och intäkter.

En annan fråga man kan fundera på är om besöksnäringen och turismen ska öka, då måste människorna vara mer lediga. Pensionärer som är friska och har bra pension har både råd och tid, men unga som är arbetslösa har tid men inte pengar och de som arbetar har råd men inte tid.

För att det ska bli någon natur att titta på och vara i, så måste den bevaras. Går det ihop med ökad tillväxt och konsumtion?

Lösningen är en annan syn på ekonomi, arbete och tillväxt. Om vi delar på jobben och har en naturvänlig lokalt förankrad ekonomi, kan vi både minska koldioxidutsläppen och få ett arbetsliv som alla kan delta i. Det är klimatsmart både för gäster och bofasta i Gävleborg

Sanning, lögn och statistik.

Jag gör ett klipp från SCB och deras partisympatiundersökning.

”PSU i november 2009 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 8 984 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 12,4 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,5 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 12,9 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 28,8 procent. Det totala antalet intervjuer är 6 398. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 28 oktober till 25 november.”

 

Hur säker är SCBs statistik, när 28,8 procent faller bort? Det är inte bara de som har telefon som är röstberättigad. 28,8 procent är en stor andel, större än det största partiet, Socialdemokraterna. Det antal som röstar på Socialdemokraterna är 6398 x 0,365 = 2335 personer, Individer som har bortfallit är 8984 x 0,288 = 2586 personer.

Den andel som svarar att de sympatiserar med regeringen av 8984 personer är 30 procent,  2719  personer, det är långtifrån en majoritet.

Det finns en stor chans, eller risk, beroende på hur man ser det, att ett parti som Piratpartiet dyker upp och kapar åt sig en stor del av de bortfallnas röster och intar riksdagen hösten 2010.

En del av piraterna är mer vilda än tama. Men det kan behövas en omskakning av ett parlament som inte förstår de förändrade förutsättningar som Internet, datorer och nya tekniska möjligheter ger.

FRA- lag, tittförbud, Internetcensur, prostitutionslag, sjukförsäkringsregler, tillväxttroende, m.m visar att de gamla partierna inte har hängt med i svängarna. De lever till stora delar kvar i 1900-talet, om det inte är 1800-talet.


RSS 2.0