Olika synsätt möts

Jag heter Bengt Almstedt och bor i Delsbo, Hälsingland, och jag kallar mig Bengt O Almstedt när jag skriver insändare eller bloggar.

Jag ska inte förväxlas med fd. pater Bengt Almstedt.  Jag är född 58 och han är född 65 och vi kommer båda från Delsbo, men vi har olika synpunkter på religion, sex och en del annat. Han får stå för sina värderingar och jag står för mina.


Det är bra med Internet, olika synsätt kan mötas och bli tydliga. Men det finns också en risk att människor med samma namn blandas ihop. En del som bloggar är anonyma, de är rädd för att de ska få lida för det de skriver. Att skriva om sex, religion och politik kan uppröra en del, speciellt om de står på samma bloggsida.

Risken finns också att man kan få "vänner" som man inte är intresserad av att ha som vänner. Eller att man får "fiender" som man inte vill ha som fiender. Eller att  förutfattade meningar om hur andra som tycker, tror och tänker på ett annat sätt är, skapar föreställningar som inte är sanna.

Men i den värld som växer fram nu, måste man ha skygglappar, för att inte förstå att det finns ett oändligt antal olika synsätt att se på det mesta. Eller också går man bara in på de sidor på Internet eller träffar bara de människor, där bara de med den "rätta" tron eller inställningen är.

Det bildas olika communitys, där bara de som är godkända medlemmar får komma in. Det kan vara bra för människor som känner sig förföljda eller missförstådda av det övriga samhället att ha ett sådant ställe att känna sig "hemma" i. De kan bli förstådda, tröstade och styrkta i sin identitet.

Men det är också en risk att de utvecklar en från övriga samhället, väldigt avvikande världsbild. En förställningsbild av den rätta "sanningen" som så starkt kan avvika från vad både vetenskap, samhälle och de flesta vanliga människor anser vara vettigt, kan växa fram och i förlängningen bli en sektartad grupp.

Jag tror att nu när hela världen möts och blandas växer det fram många nya inriktningar, politiskt, religiöst, andligt, kulturellt och allt möjligt. Gamla föreställningar och institutioner går under eller förändras starkt. Det finns ett stort uppdämt behov av förändring tror jag. Om man ser på den entusiasm som Obama möts av både i USA och hela den övriga världen, kan man ana hur stor längtan har varit och är efter en förändring.


Centerpartiet

Centerpartiet har sålt den sista biten av sin själ. En gång i tiden var Centerpartiet ett miljövänligt, decentralistiskt parti. Kärnkraftsmotstånd, energibesparing och en positiv syn på landsbygden gav stora framgångar på 70-talet. Nu har 08or tagit över partiet och förvandlat det till ett centralistiskt, mammonsdyrkande storstadsparti.

Märkligt att Maud Olofsson med sin centerbakgrund är med på den kursändringen, är det ett fadersuppror?

Nu har man en politik som säljer ut Sveriges självständighet till ett centralistiskt EU.

Att dessutom ge upp motståndet mot kärnkraft för att istället förespråka slöseri med energi, är en total helomvändning. Centerpartiet gräver sin egen grav.

De som anser att vi ska bygga ut kärnkraften som i Finland, har anser jag genomgått en intellektuell härdsmälta. Om man ser hur det går till i Finland med byggandet av  Olkiluoto 3.  och ändå förespråkar kärnkraft, då har man inte förstått mycket.

Det finns inte längre någon anledning för miljöintresserade, landsbygdsbor att rösta på Centerpartiet.

Nu när det verkligen finns möjlighet att få ett miljövänligt energisystem då vänder Centern, det är verkligen dålig tajmning. På 70- talet talade centerpartister om nolltillväxt och att använda sol och vind som energikällor trots att de då var dåligt utvecklade. Nu då de är utvecklade och går att använda praktiskt och ekonomiskt, då vänder centern och vill ha kärnkraft och öka konsumtionen.

Fredrick Federley, riksdagsledamot (c), anser att centern bör lämna sitt nej till utbyggnad av kärnkraften. Vad har han i Centerpartiet att göra? Med honom och andra inom Sturplanscentern går partiet under. Om de kapar sina rötter i landsbygden har de inget med Centerpartiet att göra. Det är bättre att de bildar ett eget parti i så fall.

Jag är inte med i Centerpartiet, men jag var med i CUF i början på 80- talet. Jag gick över till att sympatisera med miljöpartiet när det bildades för att jag tyckte deras politik stämde bättre med mina åsikter än Centerpartiets politik. Men Centern har alltid varit mitt andra hands alternativ. Nu med den nya inriktningen finns det ingen anledning att ens fundera på att rösta på Centerpartiet.


Konspirationsteorier

Konspirationsteorier går för långt. Visst är det så att människor med ett gemensamt intresse vill samarbeta för att få sin vilja igenom, men någon stor konspiration tror jag inte på.

Det kan ändå vara intressant att gå in och undersöka hur vi påverkas av olika människor, händelser och föreställningar. En del grupper har mer inflytande än andra. Hela kulturer och samhällen kan påverkas av ett fåtal som har stort inflytande. Det är bra och viktigt att uppmärksamma och kritiskt granska vad som händer i samhället.

I en värld som snabbt förändras mister de gamla institutionerna och maktcentren överblicken, kontrollen och makten över utvecklingen. I det läget är det frestande att försöka återta kontrollen med olika övervakningsmetoder.

Datorer, övervakningskameror, kontokort, GPS, m.m. gör det lätt att få information och samla uppgifter om alla människor. Faran med all den informationen är att grupper av människor kan använda den för sina egna syften. Politiker, kapitalister, poliser och myndigheter kan använda den informationen till att styra och manipulera samhället och enskilda människor.

David Icke är en känd konspirationsteoretiker. Hans teorier går för långt och blir inte trovärdiga. Faran med sådana konspirationsteorier är dels att de blir avfärdade som tokerier och de bakomliggande verkliga problemen inte blir varken lösta eller trodda. Det kan också bli så att konspirationsteorin i sig blir ett projekt att fastna i. Att bygga sitt liv på att intressera sig för och bygga upp olika komplicerade samband och teorier kan bli ett livsprojekt.


RSS 2.0