Tillväxt?

Andreas Carlgren (C)och Sven Bergström (C) skriver i Hudiksvalls Tidningen den 22 juli 2009,

"Hur ska världens ekonomier och befolkning kunna växa utan att klimat och miljö förstörs?"

Ja, det kan man fråga sig.

Både Andreas och Sven var med på 70-talet, då var miljön viktigare än tillväxt. Nu när vi har haft en tillväxt på cirka 48 % sedan 1990, vill Centerpartiet ha mer tillväxt. Är inte det en märklig utveckling?

Visst behövs det tillväxt i fattigare länder, men i Sverige kan det inte vara nödvändigt.

Dessutom, vad menas med tillväxt och hur beräknar man den? All automatisering och datorisering gör att gamla sätt att beräkna ekonomi inte längre är användbart. Hur beräknar man bidraget till BNP från en fabrik där man fördubblar produktionen samtidigt som man halverar personalstyrkan? Räknar man med en fördubbling för att produktionen ökar eller en halvering för att personalen minskar?

Det är bra med en omställning till en grön eko-effektiv ekonomi. Men, det mest eko-effektiva borde ändå vara att minska förbrukningen av både råvaror och energi. Även om energieffektiviseringar är bra, borde en minskning av behovet av energi och råvaror vara ännu bättre.

Varför ska vi ha kvar 40 timmars arbetsvecka? Nu har ungdomar svårt att komma in på arbetsmarknaden, delvis för att datorer och automatisering gör att de som går i pension inte ersätts med nya anställda utan med datorer och maskiner.

Om vi delar på arbetstid och fritid, kan vi ta tillvara de verkliga välfärdsvinsterna och låta alla vara med, unga, gamla, kvinnor, män, och handikappade.

Jag tror att det behövs helt nya sätt att tänka när det gäller ekonomi, arbete, miljö och mycket annat. Det behövs ett paradigmskifte. Det kan vara svårt för ett etablerat parti att göra de omvärderingar som behövs. Piratpartiet står på tröskeln till riksdagen och en ny grön rörelse eller grönt parti kan också uppstå om alla de gamla är ensidigt inriktad på att det är ekonomisk tillväxt som är det viktiga.


Svininfluensa

"Enligt en prognos kommer över 400 000 svenskar att smittas av svininfluensa i höst även om vaccineringen kommer igång snabbt. I värsta fall kan fler än fem miljoner svenskar drabbas."

Vad vet de om det, nu? Om det vore en verklig smittsam och farlig sjukdom skulle den ha spridits hit för länge sedan och många skulle ha dött.

Dödligheten är, som vid en vanlig vinterinfluensa enligt Smittskyddsinstitutet. Varför ska det vara sådan panik och hysteri nu då? Det är inte bra för hälsan att leva med ständig panik, det kan man dö av. Paniken kanske har högre dödlighet än själva svininfluensan.

Men, det kan vara lönsamt och bra för de som gör vaccin om det blir panik och alla tar vaccin. Alltid gläder det några (få).


Paradigmskifte

Sahlin vill att pensionärerna ska jobba mer och längre, för att rädda välfärden. Förr var S med om att bygga upp ett välfärdssystem där det ingick en trygg pension, nu vill de att pensionärerna ska arbeta.

Nu då tekniken har gjort det möjligt att producera mycket mer med färre människor kommer socialdemokraterna fram till att pensionärerna ska arbeta också.

Arbetslösheten bland ungdomar är 25% eller mer, delvis för att teknikutvecklingen gör att de som slutar arbeta inte ersätts med nya anställda utan med automatiska maskiner eller datorer.

Det är nu vi kan ta tillvara de verkliga välfärdsvinsterna, fördela både arbete och fritid till flera och låta alla vara med, unga, gamla, kvinnor, män, och handikappade. Metall har gått med på sänkt arbetstid och sänkt lön för vissa, för att rädda jobben. Jag tror att de som är med på den sänkningen vill fortsätta med det, även när och om det blir högkonjunktur igen.

Nu kan vi skapa det samhälle som en del tänkare har pratat om. Vi kan skapa en värld där allt mer av arbetet utförs automatiskt och människorna kan ägna sig åt kultur, trädgårdsodling eller något annat som intresserar dem. De gamla grekerna hade slavar så att de fria männen kunde ägna sig åt kultur, teater, retorik eller vad de tyckte var intressant. Nu kan vi alla göra det utan att slavar eller kvinnor behöver slita för andra. Nu har vi maskiner och datorer som gör mycket av det nödvändiga arbetet.

Dagens politiker och ekonomer har ingen vision om det paradigmskifte vi går igenom nu. En del av de yngre har upptäckt de möjligheter som finns, det är därför Piratpartiet fick många röster av dem.

Det är på tiden att övriga partier, filosofer, ekonomer och andra börjar fundera på sambandet mellan arbete, inkomst, skatter och välfärd. När vi får ett annat förhållande till arbete och pengar så är det inte längre intressant att skapa arbeten bara för att få sysselsättning eller att det behöver vara någon motsättning mellan miljö, ekonomi och teknik.

Den gröna rörelsen kan blomstra och bli en del av en teknikpositiv kultur. Alla partier kan vara gröna, men alla gröna behöver inte vara med i ett parti. Olika organisationer och enskilda människor kan arbeta och skapa produkter och tjänster som hjälper samhället


RSS 2.0