Holarki i motsats till hierarki.

Holarki är ett motsatsord till hierarki.


Holarki är ett intressant förhållningssätt. En helhetssyn som är nödvändig för en ny jord. I den gamla hierarkiska ordningen var människor uppdelade i olika rang och klasser, över och underordning. Kungen och undersåtarna, adel, borgare och bönder.

Gamla krigarkungar  hyllades som hjältar när de hade vunnit ett krig. Men vad skulle kungen ha gjort utan alla soldater som offrade sina liv för den "ärofulla" kungen och fosterlandet?  Adelsmän hade stora vackra slott som de skröt om. Men, det skulle bara ha blivit en enkel koja om adelsmannen hade byggt själv. Det krävs många skickliga byggnadsarbetare om det ska bli ett stort och vackert slott.


En del av det lever kvar fortfarande, några får pensioner, löner och bonusar som är betydligt högre än vad andra får. Det är bra med duktiga chefer, de kan samordna och inspirera sina medarbetare, men utan medarbetarna skulle det inte bli någonting gjort.

Hur skulle det bli om alla vore direktörer och ingen arbetare? Vem skulle de då vara direktör över? En del värderar människor som är rika som mer värda än människor som är fattiga, som om människovärde hade med pengar att göra.


I ett modernt och komplicerat samhälle behövs alla sorters människor. För att allas möjligheter ska blomma, så måste vi tillåta människor att vara som de är, var och en efter sina möjligheter, intressen och talanger. Det är endast fria självständiga människor som kan skapa en verklig gemenskap.

Ett samhälle som hindrar människor från att vara sig själva och kräver anpassning och likriktning av individerna, hindrar utvecklingen till ett medveten, kärleksfull och hållbar framtid.

För att människor ska utveckla sina inneboende möjligheter och talanger, måste vi acceptera både oss själva och andra som de är. Vi måste acceptera allas olikheter och talanger.

Att våga vara den vi är innerst inne, kräver att vi accepterar både de sidor som är outvecklade och de sidor som är mer utvecklade. De som har kontakt med och är medveten om sin egen kärleksfulla kärna, ser också med villkorslös kärleksfullhet på andra och bejakar deras kärleksfulla kärna.
För att vi ska känna oss som hela människor, måste alla delar av oss bejakas. Vi måste våga vara den vi är fysiskt, mentalt, psykiskt och andligt.

Skillnaden mellan hierarki och holarki är att "I en hierarki kan deltagare jämföras och bedömas utifrån position, rang, relativ makt, hur länge man varit med och liknande. Men i en holarki kommer varje persons värde från hans eller hennes individualitet och unikhet, och kapaciteten att interagera med andra för att göra frukterna av den unikheten tillgängliga."


I ett holarkist samhälle kan alla möten mellan människor vara kärleksfulla relationer.

Vi kan bygga en holarkisk värld. Jag tror att det går och att det kommer att bli så. Det blir mer och mer åt det hållet i världen. Med den värld av möjligheter och nätverk som byggs upp nu kan gamla hierarkier brytas ner och förändras. Vi tillsammans är en del av förändringen.


Gammelmedia

Kan man lita på gammelmedia? DN, Svenska Dagbladet, Kvällspressen får stora inkomster från annonsörer och pr-firmor.

Vilka äger dessa tidningar? Är det inte stora företag och kapitalister, som ligger bakom dessa tidningar.

Kan de ha en oberoende kritisk granskning av samhället?

Nu har ett krig startat mellan bloggosfären och gammelmedia. DN menar att FRA-motståndet var regisserat av PR-byråer och avlönade opinionsbildare. Som man känner sig själv känner man andra. DN och deras avlönade journalister och ledarskribenter kan inte tänka sig att någon skriver något eller engagerar sig i något utan att få betalt.

Det är ett problem överhuvudtaget om tidningar, TV och radiokanaler ägs och styrs av ett fåtal. Det blir lätt en ensidig inriktning även om de kallar sig oberoende liberal eller något liknande. När världen förändras snabbt, kan något som anses vara udda, ointressant och banalt bli något genombrytande vetenskapligt framstegsvänligt viktigt.

Något som i Sverige anses vara en självklarhet, socialt och politiskt, kanske i andra länder betraktas på ett helt annat sätt.

En frihandel, kan av andra ses som en frihet för storföretagen att styra världen och tjäna pengar på de fattiga.

Social utveckling kan tolkas som att kulturimperialister tvingar på människor en västerländsk levnadsstil och förtrycker ursprungsbefolkningar.

Stockholms Fria Tidning och Fria Tidningen är mer oberoende av gamla makteliter. I de tidningarna finns det mycket att läsa som inte går att läsa i andra tidningar. Men de skriver själva, lita inte på någon, inte ens på oss.


RSS 2.0