Klimat och väder


Alla klagar på vädret, men ingen gör något åt det. Det har man skämtat om förut. Men, nu försöker man göra något åt vädret. Det är inget skämt längre.

Man tror att människornas aktiviteter och koldioxidutsläpp påverkar klimatet. Det är möjligt att vår förbränning av kol och olja påverkar klimatet. Experter har kommit fram till att det troligtvis är så.

Människornas påverkan är marginell tror jag. SMHIs samanställning av vår påverkan på klimatet är mycket mer balanserad än vissa politikers, aktivisters och journalisters påståenden.

Det blir istid eller värmetid, torka eller regn, orkaner eller stiltje hur det vill, utan att vi människor kan göra något åt det tror jag. Det är solens varierande strålning, jordens vingliga snurrande kring sig själv och solen, kontinentaldriften och många andra faktorer som påverkar klimatet mycket mer än vad människan kan göra.

Det finns ingen anledning till panik eller hysteri. Visserligen blir det säkert katastrof och elände förr eller senare, men det är naturens ordning, inget vi kan göra något åt. Även om vi förenar oss, är överens och anstränger oss, så går det åt pipsvängen i alla fall. Vad ska vi göra åt meteoritnedslag, vulkanutbrott, tsunamin och jordbävningar?

Jag har ingenting emot att vi tar tillvara energin från solen, vinden, vattnet, jorden och växterna. Det är smart att ta tillvara den flödande hållbara energin.

Det är bra att slippa dyr miljöförstörande olja, kol och kärnkraft. Dessutom är det korkat att bränna upp oljan och kolet, den har egenskaper som kan vara till nytta som råvara i den kemiska industrin.

Solenergin flödar över oss och det kommer den att göra i flera miljarder år till. Det finns ingen anledning att befara energibrist. Vinden blåser, vattnet flödar och jordens inre är tusentals grader varm. Det vi behöver är tekniken att ta tillvara all den energin.

Det som kan vara bra med klimathysterin är att pengar, engagemang och forskning koncentreras på energismarta lösningar. Risken med paniken är att andra miljöfrågor glöms bort och att några får för sig att kärnkraft är bra och satsar pengar på den.

Det vi människor kan göra är att skapa en bra mänsklig värld. Vi kan ta tillvara det naturen har gett oss. Att odla och sköta om naturen, kulturen och människorna.

Vi har fantastiska möjligheter att skapa ett mänskligt bra liv för alla, om vi undviker att förgifta oss, döda och förtrycka varandra.

Vi har kommit så långt i vår utveckling att vi vet vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vi vet vad vi behöver, hur vi fungerar och varför. Gammal visdom, nya kunskaper och tekniska möjligheter gör det möjligt att skapa ett både naturvänligt och människovänligt samhälle. Att känna sig fattig, maktlös, vilse och hemlös är inte bra, därför behövs ett samhälle där pengar, traditioner och makt inte är det viktiga i sig utan används till människornas och naturens glädje och nytta.


En utvecklad kultur

Människan är en andlig och sexuell varelse. En utvecklad kultur tar tillvara och bejakar båda sidor. Det blir obalans och ohälsa hos människor om inte både kropp och själ får bejakas i harmoni. En värld där vetenskap, andlighet, kropp och själ förenas skapar en livsfrämjande kultur.

Religioner har koncentrerat sig på själen och andlighet, något abstrakt som inte går att ta på. Vetenskapen, sjukvården och ekonomerna har handlat om det fysiska, materiella. Det blir ingen helhet. En kultur som förenar alla delar blir till en hållbar hel kultur en "helig" kultur, där hela människan tas tillvara.

Konsten, musiken, litteraturen, teatern och filmen kan hjälpa till att förena alla delar. De kan ge förebilder, väcka tankar, överskrida gränser och vara med att forma världen.

Sexualiteten är något som är gränsöverskridande, det är en blandning av kropp, själ, kärlek, skönhet och mycket annat. En religion som inte bejakar sexualiteten och kroppen tappar sina rötter och förankringen i den jordiska verkligheten. Pornografin skapar en ytlig sexualitet som bara blir en fysisk kommersiell, handelsvara eller kroppsdyrkan och tappar känslan, kärleken, gemenskapen.

För att få en balans och helhet, krävs det att människor kan förena njutning och medvetenhet, jord och himmel, ande och materia. De skillnader som har varit mellan vetenskap, religion, jordiska njutningar och andlighet bör överbryggas. Det är den föreningen som kulturen kan hjälpa till med att skapa.

De hinder som finns för att vi ska kunna skapa en helhetskultur bör rivas.

Att erfarenheter och kunskaper överförs både i teori och praktik från lärare till elev, från professionell till amatör, från äldre till yngre, det är något som kan tillämpas även på den fysiska kärlekens område. Lagstiftning och attityder som motverkar den kunskapsöverföringen bör ändras och tas bort.

En arg, ung och engagerad tjej, Hanna Wagenius har uppmärksammat problemet med den sexköpslag som finns. Hon har fått CUF med sig och får stöd av många andra. De som arbetar professionellt med sexualitet och deras kunder/klienter bemöts positivt av politiker, myndigheter och allmänhet i en utvecklad kultur.

Man kan inte förbjuda sexualiteten, den är en del av människans natur. Att med lagar försöka reglera hur människor beter sig sexuellt är att förskjuta den och människor till kriminella kretsar, där den och de inte hör hemma.


Vad är kultur?


Diskussionerna om Kulturbanken i Hudiksvall väcker frågor om vad kultur är. Om man frågar olika människor får man väldigt olika svar, beroende på deras individuella intressen och erfarenheter. Konst, musik, teater och litteratur är en viktig del av vår kultur.

Jag tror att kultur har med livskvalité att göra. En livskvalité som växer om man får möjlighet att odla sina intressen och talanger. Ett samhälle som ger människor möjlighet att utvecklas är ett samhälle som har nått en hög kulturell nivå.

En betydelse av kultur är odling. Odling, utveckling och förändring är en av kulturens hörnstenar. Utveckling betyder förändring.

Nu när det är vår, är det många som ägnar sig åt sitt intresse av att odla växter. Fröet som har legat i fröpåsen hela vintern har omvandlats och blivit till en liten planta. Det gamla som har varit, är inte längre, det har blivit till något nytt, något annat.

För människor, växter och djur betyder liv, förändring. Människor föds, lever och dör. För de som tror på ett evigt liv, betyder inte döden att allt är slut, det betyder bara att livet har tagit en annan form. De som är kvar i jordelivet känner sorg och saknad, men den döde själv kanske känner frihet, glädje och pånyttfödelse när hon eller han slipper den gamla kroppen som inte längre fungerade.

Bevara Sverige svenskt säger några, men de glömmer ofta bort att den kultur vi har, har odlats fram genom tiderna, i kontakt och utbyte med andra länder kulturer och folk.

Kultur för en del, är att bevara det gamla. Det behöver inte vara en motsättning mot synsättet att kulturen är förändring och utveckling. Att bevara gamla hälsingegårdar, spelmanstraditioner och folkdräkter, kräver att det finns människor som får möjlighet att aktivt engagera sig. Utan de människornas engagemang förfaller det och en del av vår kultur glöms bort.

Om Kulturbanken stimulerar till en levande kultur där många kulturformer kan blomstra i hela kommunen då är Kulturbanken bra. Men, om det leder till att det mesta av kulturpengarna går till tjänstemän och byråkrater, då är det inte bra.


RSS 2.0