Dellenbygden

Det står i Hudiksvalls Tidningen att hälsocentralen i Friggesund, Bjuråker troligtvis läggs ner. Det finns ingen lönsamhet med vård och omsorg i glesbygd, hur räknar man lönsamhet för en vårdcentral?
Det behöver inte vara definitivt kört med vare sig hälsocentral eller någonting annat i glesbygden. Om vi samarbetar över parti, socken och intressegrupps gränser, finns det många tillgångar att gräva fram i Dellenbygden. Det behövs en inställning att hela kommunen ska leva för att de möjligheter som finns ska tas tillvara.
Det är inte bara vanadin som man kan hoppas på, det finns troligtvis också värme i underjorden som Geosus forskar i och vill ta vara på.
Vindkraftutbyggnad, Dellenbanan, turistvägar, fäbodar, kanotpaddling och mycket annat, kan ge många arbetstillfällen och en hel del pengar.
Nu då klimat och miljöfrågor är aktuella satsar företag på ny teknik som vindkraft, optofiber, koldioxidmätning, geovärme och miljövänliga båtar i Hudiksvall och Dellenbygden. Det är framtidsbranscher som ger hopp.
Vi har vanadin och gröna skogar som kan ge både arbete och rekreation. Det finns lika goda förutsättningar för turistverksamhet här i Dellenbygden som i Dalarna. Om vi tar tillvara de fäbodar, vandringsleder, skidspår, kanotleder, sjöar och utsiktsplatser vi har, kan vi få en blomstrande tillströmning av turister både sommar och vinter. Att gynna friluftslivet är bra för ökad hälsa och bättre miljö.
Vi kan kombinera de nya tekniska möjligheterna med gammal genuin kultur som hälsingegårdar, folkmusik, folkdans och fäbodvallar. En modern kombination är digitaliserade biografer och bredband, men det krävs investeringar som inte enskilda föreningar har råd att bekosta själv. Även om det kan bli fel ibland, så blir det ännu mer fel om ingenting görs.

Framtidstro?

En del som är med i Transition - Omställningsrörelsen ser väldigt pessimistiskt på framtiden Oljan och allt annat tar slut snart och då får de få som överlever återgå till att leva på stenåldersnivå, så låter det ungefär. Jag tror inte på det.

Så här ser jag det.

Vi är jordens förvaltare och trädgårdsmästare. Vi kan ta tillvara och använda all den rikedom som finns på jorden. Det finns ett överflöd, det finns så att det räcker till alla.

Det vi som förvaltarna av tillgångarna kan göra och ska göra är att fördela och använda tillgångarna på ett sådant sätt att de inte förstörs och alla får del av dem.

Med hjälp av de kunskaper vi har kan vi bruka utan att förbruka. Vi kan ta tillvara de flödande energikällorna från solen, jorden och vattnet.

Vi kan använda och återanvända materien i ett kretslopp, vi kan vara och måste vara en del i naturens kretslopp. Med vår kunskap och visdom kan vi förvalta och sköta om detta kretslopp så att människor, djur och växter kan leva i överflöd i all framtid.


RSS 2.0