Njut av livet, du kan rädda planeten!

Njut av livet, du kan ändå inte rädda planeten!
Det säger James Lovelock, 90 år och grundare av GAIA rörelsen på
60-talet.I en intervju i the Guardian skräder han inte orden över
tillståndet i världen.
Jag menar att man inte kan njuta av livet fullt ut om man tror att planeten går under snart. Då skulle alla ansträngningar kännas meningslösa och ”njutningen” bara bli en flykt från verkligheten.

För att bygga en ny grön och omställd värld behövs det alla sorters människor. Det behövs både människor som snackar och de som jobbar praktiskt.
Till skillnad från den gamle James Lovelock, är jag mer optimistisk inför framtiden. Vi är tillräckligt smarta för att hantera den komplexa situation vi befinner oss i.
Men, om det blir en diktatur med oinskränkt makt över världen, då tror jag att vi är rökta.
För att bygga vad som helst som är komplext, t.ex. en ny omställd värld, behöver vi ta till vara allas talanger, kunskaper och erfarenheter. Det behövs politiker, filosofer och ledare som har överblicken över vad som händer och idéer om hur man förverkligar det. Det behövs ekonomer som har insikter om både ekologiskt hållbar ekonomi på både lång och kort sikt. Det behövs skickliga hantverkare, uppfinnare och entreprenörer som kan göra arbetet i praktiken. Det behövs medvetna konsumenter som efterfrågar tjänster och varor som är hållbara och miljövänliga.
Om det ska fungera måste människorna vara och känna sig fria till kropp och själ. Det behövs en holistisk värld, där allas talanger tas tillvara och ingen är för mer än andra. Det är de låsta hierarkierna som har skapat den obalans i naturen och samhället vi har nu. Ingen diktator, hur klok och duktig han än är, kan förstå allt och styra allt. Världen är för stor, komplex och utvecklad för det.

Problemformuleringsinitiativet


Det gäller för politiska partier, intressegrupper och individer att ta problemformuleringsinitiativet. Det är de nyliberala intressegrupperna som har formulerat problemen och tagit initiativet att lösa dem de senaste 10, 20 åren. Det har gynnat moderaterna.
De andra partierna, utom möjligen Miljöpartiet och SD, har lagt sina ideologier på hyllan och försökt vara som moderaterna för att få en del av väljarnas röster. Men, varför skulle man rösta på något annat parti än moderaterna om nu deras politik är så bra? Varför rösta på en blek kopia om man kan rösta på originalet?
Partierna måste stå för sina ideologier och ta initiativ och arbeta för dem, om de ska överleva. Vad är det för mening med ett parti som varken har mål eller mening, bara vill ha makt, men inte vill något särskilt med den?
Det finns olika grupper, intressen, kunskaper och erfarenheter i samhället. De olika grupperna har olika behov och erfarenheter, de behöver partier som framför deras synpunkter.
Företagarna och kapitalisterna har intresse av att det finns regler och lagar som gynnar dem. Arbetare, arbetslösa, sjuka, gamla, unga behöver partier som solidariskt tar hänsyn till deras behov och synpunkter.
Landsbygdens och glesbygdens människor behöver partier som ser till de speciella behov som de kan ha.
Miljöfrågor och framtidsfrågor behöver partier med särskild inriktning på miljö, energi och framtid.
De religiösa och andligt inriktade kan också behöva ett parti som tar tillvara deras intressen.
Om människor känner sig vilsna och att ingen lyssnar på dem, kan det leda till att missnöjespartier som SD får röster. De kan förstora upp och förvränga problemen och skrämma människor, och sedan komma med enkla och felaktiga lösningar för att lösa dem.
Det har varit en obalans de senaste 10, 20  åren till nyliberalers och kapitalisters förmån. Det har skapat klyftor i samhället. Det är de klyftorna som Sverigedemokraterna utnyttjar.
Det räcker inte med nya ledare i de politiska partierna, det behövs ideologiskt självförtroende och att de tar initiativ att formulera problemen och lösningarna på dem.

RSS 2.0