Balansen i flödet

Det viktiga är balansen i flödet av energi, pengar, livskraft och materia. Enligt kinesisk läkekonst är flödet av livsenergin, qi, viktigt för hälsan. Om livsenergin blockeras eller slutar att flöda blir man sjuk och dör. Det ska vara balans i flödet, inte för mycket, inte för lite. Det ska vara en dans mellan motpolerna Yin och Yang, kallt och varmt, manligt och kvinnligt, aktivitet och vila.
Det oljeberoende slit och släng samhället har inte balans. Det är ett samhälle med både för mycket och för lite. Det är ett samhälle som inte har ett hälsosamt flöde av energi och materia.
Att använda olja kan ge obalans i naturen, ekonomin och atmosfären. Det blir ett flöde av pengar till oljebolagen som inte återgår till konsumenterna. Beroendet av olja ger en osäkerhet i flödet av energi och pengar. Om oljan tar slut blir det kris i ekonomin. Om den bränns upp blir det överskott av koldioxid i atmosfären. Om oljan släpps ut förgiftas naturen.
Vi är en del av naturens och universums flöde. Jorden tar emot ljuset från solen, omvandlar den till energin i gröna växter, luften, jorden och vattnet. Det ger värme, regn, vind och gröna skogar. Lika mycket energi som flödar in från solen, strålar ut som värmeenergi. Det är balans mellan utstrålning och instrålning.
Det vi kan göra är att vara en del av det kretsloppet. Vi kan ta till vara energin som solen ger och använda den till det vi behöver innan den släpps ut som värme till universum. Vi kan skapa ett kretslopp av de material vi använder på jorden, utan att sprida ut dem och förgifta planeten.
Ett kretsloppssamhälle med flödande livs och solenergi är det jag vill ställa om till.

När det faller money från himlen


När det faller snö från himlen har den fattiga ingen skyffel, medan den rika har traktor med skopa.
Det är bra med snö, det blir ljust och vackert och man kan åka skidor. Men, det får vara måtta med allt, nu räcker det.
De som har traktor med skopa och lastbil med flak, kanske ser snön som ett skänk från ovan, men många andra uppskattar den inte lika mycket.

Gårdagens fråga

Själva frågan om ekonomisk tillväxt eller inte, är gårdagens fråga. Det är inte en fråga  för nutiden och framtiden. Ekonomisk tillväxt var viktigt i en värld av brist på materiella tillgångar.

Nu har vi inte en brist på materiella tillgångar, tvärtom. i alla fall inte i vår del av världen. De flesta har mer prylar än de har tid att använda, en del slänger till och med grejer i soporna för att de har för mycket.

Att diskutera ekonomisk tillväxt med politiker och ekonomer är som att spela på deras hemmaplan. De kan alla gamla argument, frågor och svar, regler och förutsättningar. Deras värld är en begränsad värld av materiella tillgångar som kan räknas om till kronor och ören.

Det är som att prata fotboll med en fotbollsfantast, om du själv inte är intresserad av fotboll. Han pratar om konstgräs, dribblingar, passningar, straff och mål. Vilket lag som vinner och vilket lag som försvinner i serien är viktigt för honom. För den fotbollsintresserade är det viktigt vad som händer inom den fyrkantiga begränsade välklippta spelplanen och att alla regler följs.

För mig som inte är intresserad av fotboll är det helt ointressant. Jag är hellre på en vildvuxen äng där tusen blommor blommar, än på en begränsad plan med avklippt tuktat enfärgat gräs.

Min vision om en ny grön värld, är en värld där vi tar tillvara alla flödande tillgångar som naturen ger oss. Vi tar tillvara den energi som solen, vinden, vattnet och jorden kan ge. Vi använder oss av de mineraler, jord, grus, guld och sten som finns utan att förbruka och förgifta. I min gröna värld är livskvalité viktigare än kvantitet och ekonomisk tillväxt.

I politikernas, ekonomernas och fotbollsfantasters värld är alla lika klädda, springer åt samma håll och har samma mål. De som inte följer reglerna får gult kort och blir utvisad av domaren. I deras värld finns också motståndare, de som springer åt ett annat håll, ser ut på ett annat sätt är motståndare och ska bekämpas. Vi ska vinna, de ska förlora. Det är ett vi och de tänkande. Vi är bäst de andra är dåliga. Det gäller att vinna eller försvinna.

I min värld finns det plats för alla, var och en efter sina intressen och talanger. Ingen är bättre eller sämre. Ingen blir utvisad, avvisad eller får gult kort för att de inte har följt reglerna.


RSS 2.0