Nakenscanning

”Vi naturister välkomnar nakenscanningen” står det på Newsmill. Vilka vi? Inte jag i alla fall.

I och för sig spelar det inte så stor roll att de ser igenom kläderna, men hela den här inställningen att myndigheter ska granska oss in i minsta detalj, in på bara kroppen är sjukt.

Det är kameraövervakning, avlyssning, registrering och datalagring överallt. Man kan knappt röra sig någonstans utan bli registrerad av all möjlig kontroll

De skrämmer med terrorister och pedofiler för att få införa all möjlig kontroll. Man skapar en överdriven rädsla för fel faror. Det är fler som har dött av ökad produktion av adrenalin, ökad konsumtion av nikotin och fler fall av trafikolyckor, skulle jag tro på grund all tidsödande kontroll, än man har förhindrat döda av terroristattacker.

Det som är skrämmande egentligen är att vi är så vana vid att bli kontrollerade och misstänkliggjorda att vi accepterar det.

De säger att de gör det för att skapa trygghet, men det de gör är att skapa ett samhälle med rädsla och otrygghet. Förr var det en rädsla för att Gud såg allt du gjorde, han såg den minsta lilla försyndelse, man kunde aldrig vara riktigt säker på att man inte hade gjort någon liten synd. Det var bäst att hålla sig i skinnet, lyda överheten och be om syndernas förlåtelse.

Nu är staten och myndigheterna på väg att ta över samma roll.


RSS 2.0