Vad vill partierna i riksdagvalet?

Vad vill partierna i riksdagvalet? Var är visionerna, ambitionerna och ideologierna? Vad är skillnaderna mellan de rödgröna och de blågröna?
Några procents höjningar eller sänkningar av vissa skatter och avgifter kan inte vara avgörande för hur vi ska rösta.
Partierna behöver inte slå sig för bröstet och vråla ut över djungeln som Tarzan och hans apkompisar, men det vore bra om de tydligare kunde uttrycka de visioner de eventuellt har.
Valrörelsen borde handla om de långsiktiga vägvalen. Hur ska vi ställa om till ett samhälle som är oberoende av olja? Kan vi ha tillväxt hur länge som helst? Vad menas med tillväxt?
Är livskvalité eller ökad BNP det viktigast om vi måste välja mellan dem? Eller är ökad materiell standard alltid detsamma som ökad livskvalité?
Ska vi ha ett privatiserat nyliberalt samhälle där vi alla är kunder, eller en gemensam sektor vi äger tillsammans?

Hur blir det med FRA-frågan? Den frågan orsakade en bloggbävning för något år sedan. Var står partierna nu? Hur långt får statens och myndigheternas kontroll över de enskilda gå?
Vilka effekter får Internet, datorer och automatisering på arbetsliv, ekonomi, skolan, miljön och mycket annat? Behöver vi ha ökad arbetstid för att fyrtiotalisterna går i pension eller sänkt arbetstid för att datorerna har gjort arbetslivet effektivt?
Ska vi ha ökad centralisering av makt och inflytande, eller ska vi ha decentralisering? Utbrändhet beror ofta på att människor inte känner att de har egen kontroll över arbets och livspusslet, vad har partierna för inställning till det?

I  SCBs partisympatiundersökning i november var det totala individbortfallet 28,8 procent av 8984 utvalda. De har antingen inte gått att få tag på eller inte velat svara. De kanske inte vill svara för att de inte vet vad partierna vill, eller kanske för att partierna inte vill något speciellt.
Piratpartiet, Feministiskt alternativ och Sverigedemokraterna kanske tar sig in i riksdagen om inte de gamla partierna faller på läppen.

RSS 2.0