Innanförskapet


Man ska vara försiktig med orden. Ord har makt. Fredrik Reinfeldt borde tänka på det, när han pratar om utanförskap. När vi andra skapar det nya kreativa samhället kanske han blir en av de sista kvar i det gamla, och blir utanför.

Med utanförskap menas att man är utanför en grupp som det ses som önskvärt tillhöra.
Utanförskap kan avse personer som är utanför det ”normala” samhället eller arbetslivet.
Det ”normala” samhället är ett tillväxt samhälle, där det viktiga är att tjäna mycket pengar för att kunna konsumera mycket för att hålla igång tillväxten, för att…….
Tänk om man inte vill vara med, tänk om man vill hoppa av, tänk om man vill bygga en annan mer hållbar värld. Tänk om man inte önskar att vara med i det ”normala” samhället. Man kanske vill vara med och bygga upp en helt ny grön ekologisk, erotisk fantastisk värld, Man kanske hittar nya vänner, nya gemenskaper, nya målsättningar, man kanske är medskapare i ett nytt innanförskap, är man då i utanförskap?

De äkta samhällsentreprenörerna kanske är de som har sett det ohållbara i det ”normala” samhället och varken vill eller kan vara med längre. De är de människor som anser och inser att planetens och människors välmående är viktigare än ekonomisk tillväxt. De är de människor som vill kombinera och prioritera, andlighet, kärlek, sexualitet, miljövänlighet och god hälsa, framför kortsiktig materialistisk ohållbar tillväxt.

Jag tror på ny teknik och vill vara med att utveckla och använda den. Men, det räcker inte med ny teknik. Det måste till nya psykologiska, ideologiska, religiösa och kulturella insikter också för att vi ska kunna använda den nya tekniken på ett bra sätt. Vad ska vi med ny teknik till, om den bara används för att det ska gå ännu snabbare, mer stress, mer konsumtion, mer….?

Det kanske är ett systemfel inbyggt i tekniska system. Datornördar och teknikfantaster kanske inte förstår de verkliga problemen. Användarna förstår inte datorsystemen och tekniken.
Det kanske är fel i de ekonomiska systemen, de kanske inte alls gynnar långsiktig hushållning utan kortsiktig konsumtion. Det kanske inte är för få grejer som är problemet med att människor känner sig missnöjda, det kanske är att de har för många saker att hålla ordning på så att de inte hinner med att vara med vänner. Det kanske inte är tröstköp man behöver, det kanske är tid att vara.

Steg 3

Jag har skrivit på uppropet på Steg 3 på www.steg3.se/
De skriver:

”Steg 3

Det finns gränser och vi måste helt enkelt lära oss att leva inom dem.

Steg tre i det moderna samhällets utveckling innebär att vi accepterar att ingen teknikutveckling i världen kan ändra det faktum att evig materiell tillväxt är omöjlig på en planet med begränsade resurser. Tekniken kan bara skjuta fram gränserna lite, inte trolla bort dem.

Förr eller senare måste vi överge den samhällsmodell som är baserad på ekonomisk tillväxt. I alla fall som den definieras idag. Vi behöver kanske hitta en helt ny modell för mänsklig utveckling som förmår sprida välfärden och samtidigt respektera de ekologiska gränserna. Vi skulle kunna kalla denna modell för Steg 3.

Ingen vet hur modellen ska se ut och vi kommer att ställas inför tuffa utmaningar och stora förändringar, men vi tror inte att det finns något alternativ. Vi behöver plocka fram modet och hitta nya kreativa lösningar. De äkta samhällsentreprenörerna måste träda fram så att vi tillsammans kan skapa ett samhälle där planetens och människors välmående prioriteras högre än ekonomisk tillväxt.

Hur tycker du att Steg 3 ska se ut?”

Jag tror på tekniken och möjligheterna, men den kan inte trolla, i alla fall inte än. Planetens och människors välmående måste vara viktigare än ekonomisk tillväxt i vilket fall som helst. Vad ska vi ha ekonomisk tillväxt till om planeten och människorna mår illa av den? Vad är det då för mening med tillväxten?

RSS 2.0