Välkommet maktskifteDet blir maktskifte i Hudiksvall. Kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Thoresen får gå.
Det är bra att det blir maktskifte. Vem som helst eller vilket parti som helst som sitter med makt i 16 år, blir maktblind.
Sven-Åke Thoresen har drabbats av det. Att kalla de som har en annan åsikt för okunnig, ohyfsad och respektlös, är okunnigt, respektlöst och ohyfsat.
Han tricksar med siffrorna från valet i ett brev till ledarsidan/Hudiksvalls Tidning, för att visa att Hudiksvalls väljare inte vill ha en högerpolitik. I Hudiksvall röstade nästan 51% på de rödgröna partierna, skriver han. Javisst, men i Hudiksvall var det inget rödgrönt samarbete, till stor del tackvare Sven-Åke Thoresen själv.

Miljöpartiet i Hudiksvall samarbetar bättre med allianspartierna. Alliansen i Hudiksvall är blågrön, med ett större inslag av grönt än i rikspolitiken. Centerpartiet i samarbete med miljöpartiet kan bli ett bra grön motvikt mot de blå i alliansen. De blå och de gröna har lika många mandat, om man räknar Miljöpartiet och Centerpartiet som gröna och Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna som blå.
Centerpartiet lokalt har behållit en mer grön inriktning, tror jag, än vad det Stureplanspåverkade Centerpartiet har gjort på riksplanet.
Thoresen kan ha rätt i att Hudiksvalls väljare inte vill ha en högerpolitik, de kanske vill ha en grön politik istället. De vill i vart fall inte ha en röd maktfullkomlig politik.

Jag hoppas att samarbetet leder till att demokratin, öppenheten och delaktigheten i kommunen stärks. Ett samarbete som leder till att hela kommunen kan vara med i en positiv utveckling och att alla, vare sig de är med i styrelser och nämnder eller inte, vågar yttra sig.
RSS 2.0