Förbundet Humanisterna

På Wikipedia kan man hitta förklaringar om vad som avses med humanister. En av förklaringarna är.  ”Med humanister avses personer som har en allmän humanistisk inställning med betydelsen medmänsklig, eller ordet human som betyder ungefär tillmötesgående och medkännande.” Den förklaringen stämmer överens med min uppfattning av vad som är humanism.

Förbundet Humanisterna präglas inte av tillmötesgående och medkännande tycker jag. Det är bra att ha ett kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn och en kritisk inställning till alla former av religion, nyandlighet och ockultism. Men, ett kritiskt tänkande innebär inte ett fördömande av andras tro, upplevelser och åsikter. Ett kritiskt tänkande betyder bara att man frågar för att få svar. Endera för att man vill förstå mer själv eller för att hjälpa den andre att få nya insikter.

Människan, livet och naturen i alla dess former är ett mysterium. Vetenskapen har en del svar, men långt ifrån alla svar. Vi kanske har kommit långt inom vetenskapen nu, jämfört med hur det var på Bibelns tid, men vi har inte alla svar. Det är tvärtom så att nu vet vi att vi vet väldigt lite. Forskare har av mätningar dragit slutsatsen att den totala energin i universum består av 25% mörk materia och endast 5% vanlig materia. De resterande 70% består av mörk energi. Vad mörk materia består av är fortfarande ett mysterium. I det läget finns det inga förnuftiga skäl att tro att den nuvarande vetenskapen har alla svar.

Kanske en del av de religiösa dogmer, gudar eller övernaturliga förklaringar av tillvaron som religioner har, kan ge minst lika bra svar på tillvarons mysterier som vetenskapen kan.

Jag efterlyser en mer ödmjuk inställning hos medlemmar i förbundet Humanisterna.

RSS 2.0