PIANOKONSERT MED SÅNG


John Beck och Sopranen Himani Grundström.


Det var pianokonsert med sång i Delsbo kyrka den 27 mars med John Beck på flygel och
Sopranen Himani Grundström.
Verk av Bach, Beethoven, Chopin, Rachmaninov och Skrjabin och två sånger av John Beck framfördes.
Konserten gavs till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Ett arbete för att förebygga katastrofer som relaterar till vatten – både översvämningar och torka.
De fyllde kyrkan med pianomusik och skönsjungande sång. En väldigt proffsigt framträdande i lilla Delsbos stora kyrka.

Bondlurk med mustasch

Håkan Juholt var den person som s hade i rockärmen när det blev kris.
Kanske Centerpartiet har någon bondlurk med mustasch som kan rädda dem också. Eller har de alla blivit ”fina” storstadsbor som flockas kring Stureplan.
Jag brukar tycka att Po Tidholm, som skrev lördagskrönikan i HT 26/3, är en dysterkvist. Men, den här gången håller jag med honom.
Den nyliberala avregleringen och privatiseringen har gått för långt.
Det ska vara en blandekonomi med både privata och gemensamma företag, anser jag. Gemensamt ägande är bra i de fall där det kan bli en monopolställning. Ett elnät som man sitter fast i, är det bättre att vi äger tillsammans än att något företag har det som mjölkko. Skolor, sjukhus, spår, vägar, post och en del annat är också bättre att vi äger tillsammans än att privata företag gör oskäliga vinster.
Det är en annan fråga hur de gemensamma företagen och förvaltningarna sköts. SJ:s prispolitik, punktlighet och förmåga att ta sig fram på vintern kunde förbättras, t. ex

Nyliberalismens låtgå inställning går inte ihop med den gemensamma gröna omställning som behövs för framtiden.
Ett samarbete mellan centerpartistiska egenföretagare på landsbygden och miljöpartistiska akademiker från städerna skulle kunna skapa en ideologi som fungerar både praktiskt och teoretiskt. Då kan det bli en omställning av både stad och landsbygd som gagnar båda.

Välfärd utan tillväxt

Tim Jackson har skrivit en bok som heter ”Välfärd utan tillväxt : så skapar vi ett hållbart samhälle” Det är en bra och nyttig bok för de som tror att tillväxt i ekonomin är en självklarhet och ett måste.
Tillväxt som innebär ökad förbrukning av kol, olja och andra råvaror och som definieras som allt högre BNP siffror är inte hållbart i längden.
Vi behöver skapa ett hållbart samhälle där vi kan ha välfärd utan tillväxt. Boken tar upp dilemmat med att nuvarande system är beroende av en ekonomisk tillväxt som inte är hållbar i längden. Vi måste hitta en väg till välfärd som inte är beroende av att det är tillväxt hela tiden. Boken ger inte alla svar på hur det ska gå till, men kan vara en grund att stå på för de som kreativt vill ställa om till ett blomstrande, hållbart framtida ekologiskt samhälle.

Men, Tim Jackson går inte in i lösningar på problemen, tycker jag. Kretslopp. Alternativ energi, effektivitet och andra livsstilar kunde behandlas mer ingående. Men, det är väl svårt att få in allting i en bok.

Han kunde förorda kretslopp av materia. Återanvändning av allt material, gör att behovet av brytning av mineraler minskar. Kolet som släpps lös i atmosfären efter att ha legat på lager i miljontals år, kan nu åter igen ingå i livets kretslopp. Den extra koldioxiden som ses som ett problem kan tas tillvara i växande skogar, odling av alger eller i bevattnade öknar.

Alternativ energi kan ge betydande energitillskott i framtiden. Solenergi kan tas tillvara på flera sätt. Direkt som solvärme för att värma vatten och hus. Solljuset kan också föras in och ge belysning i huset. Solceller tar tillvara fotonenergin i vissa våglängder och ger elektricitet. Solenergin tas också tillvara i allt som växer. Vindkraft är egentligen omvandlad solenergi.  

Effektivare användning i energisnåla hus. Elbilar är effektivare än bensinbilar. Kommunikation på dator istället för resor. Datorer och robotar ställer alla ekonomiska beräkningar på huvudet.

En annan livsstil som inte är så materialistisk ger tillfredsställande liv utan att det ger ökade utsläpp. En samhälle som har inställningen att människan är en andlig och sexuell varelse mer än konsument och producent, ger förutsättningar för ett blomstrande samhälle utan behov av tillväxt.   

I en värld där sex är naturligt, heligt och vackert och alla blir sedd hörd och berörd, finns inte behov av att supa, knarka, röka, shoppa och tröstäta. Då kan människor leva i en meditativ stilla extas och bara vara.

RSS 2.0