Bibliotek

Delsbo skola


I somras  infördes en ny lag som ger alla elever rätt till skolbibliotek. Lagen säger att eleverna ska ha tillgång till ett bibliotek i skolans lokaler eller på rimligt avstånd. I Delsbo finns det ett bibliotek på rimligt avstånd från skolan.
Det jag tycker är lite konstigt är att man har satt upp ett staket mellan skolan och biblioteket. Samtidigt som den nya lagen infördes har man försvårat för eleverna i Delsbo att få tillgång till biblioteket. Om det är en elev på skolan som får lust att gå och låna en bok på biblioteket måste han endera klättra över staketet eller gå ut på en trafikerad gata för att komma dit, är det rimligt?
Hur har de tänkt? Har kulturchef Sten Bunne varit till Delsbo bibliotek och sett det? Vad är hans synpunkt?


Delsbo bibliotek

De kanske tänker att i en bonnhåla som Delsbo spelar det ingen roll. Eleverna är ändå inte intresserade av att läsa böcker. Det är viktigt att eleverna inte uppfattas eller uppfattar sig själv som obildad, bara för att de inte bor i en stor stad. Det är viktigt för självkänslan att läsa och det är viktigt för kreativiteten. Tillgänglighet och uppmuntran är nödvändig för att alla ska nå boken. Ett bibliotek bakom staket upplevs inte som inbjudande, speciellt inte för elever som inte är van vid böcker hemifrån. Det där med böcker det är för några andra, inte för mig, kanske de inbillar sig.

RSS 2.0