Galna vapenlagar.

 En vapenhandlare i USA sa att det är galningar som använder automatvapen och begår massmord. Vad ska man kalla vapenhandlare som säljer sådana vapen? En politik som har lagar som tillåter handel med vapen på ett sådant liberalt sätt är heller inte riktigt klok.

Ett argument för att tillåta privatpersoner att ha vapen är att man måste ha rätt att försvara sig mot alla galningar som har vapen. Det blir ett cirkelargument som skjuter sig själv i foten. USA lever kvar i en vilda västern tid, där var och en var tvungen att sköta sig själv och till och med vara beredd att skjuta andra om det var nödvändigt, för att cheriffen inte fanns eller var ute på prärien någonstans och varken hade mobil eller bil.

Nu i en mer civiliserad modern värld borde det bara vara militär, polis och licensierade jägare som har tillgång till vapen. Japan verkar vara ett mer civiliserat land än USA, de har nolltolerans mot vapen. Antalet skjutvapenrelaterade mord i USA var 9484, i Japan 11, år 2008.

Ungefär 9484 skjutna per år, är 26 om dagen. Det är massakrer varje dag i USA, inte lika koncentrerat som skolmassakern i Newtown, och inte med så många barn iblandad, men ändå lika många, varje dag.

Barack Obama lovar att göra allt för att stoppa tragedier likt den i Newton. Ja, det är på tiden, men måste det till en koncentrerad tragedi för att komma på det. Är mord här och där, utspritt över hela landet inte en tillräckligt stor tragedi för att politiker ska få upp ögonen för problemen?


Magra år?

Regeringen sänker tillväxtprognosen för 2013 kraftigt – från 2,7 till 1,1 procent. "Det blir ett par magra år", säger Anders Borg, och sysselsättningen sjunker.
Det är märkligt att Anders Borg säger att det blir magra år. 2010 och 2011 var bra år sägs det, nu 2012 har det varit 1% bättre och 2013 blir det 1% ännu bättre än 2012.

Jag förstår inte hur de räknar. BNP ökar ju hela tiden. Om man tycker att en ökning av BNP är bra, då borde det vara bättre än någonsin nu och Anders Borg och andra vara glada.

Att sysselsättningen sjunker är en fråga om fördelning. Effektiviteten har ökat, det är därför sysselsättningen har minskat trots att ekonomin har ökat. Det är bra läge nu att fördela både arbete och löner till flera. Fler stressade arbetare kan få mer ledigt och arbetslösa kan få inkomster.


Skruvade varningssignaler?


Per Gahrton skriver i ”Den gröna tankesmedjan Cogito”  http://www.cogito.nu
”Den allt stridare strömmen av klimatlarm tycks dessvärre inte fungera för att få världens politiska ledare att gå från suddiga ord till rejäla handlingar. Häromveckan var det Världsbanken som röt till, häromdagen kom nya siffror om snabbare höjning av havsnivån än man tidigare beräknat.

Ändå tyder inget på att klimatmötet i Doha kommer att resultera i något som står i rimligt proportion till vad som måste göras om vi inte ska överlämna ett obeboeligt klot till framtiden. Varför tar inte varningssignalerna skruv?”

Det är kanske för att varningssignalerna är skruvade. Kolla på http://www.newsmill.se/artikel/2012/11/30/medierna-missuppfattar-v-rldsbankens-klimatrapport

Personligen tror jag att talet om 0,7 graders uppvärmning på hundra år är för abstrakt. Vadå 0,7 grader? I november, för några veckor sedan var det 10 + grader, nu är det 20 – grader, det kan man kalla temperaturskillnad. Världsbankens 4 grader är det ingen som tror på, inte ens IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

Höjningen av havsvattennivån är inte heller något man kan greppa. 3 mm per år, det kan man inte ens mäta. Om man jämför med högsta och lägsta havsvattenståndet i Bottenviken
+177 cm i Kalix 1984-01-14 och -123 cm i Furuögrund 1971-02-26, är 3mm löjligt.

Det miljörörelsen borde ägna sig åt är att diskutera är vårt beroende av fossila bränslen och kärnkraft. Om oljan tar slut blir det kris i ekonomin. Om den bränns upp blir det överskott av koldioxid i atmosfären. Om oljan släpps ut förgiftas naturen. En omställning från oljeberoendet behövs vare sig det kan motiveras med klimatförändringar eller inte


RSS 2.0