Omställningens tid


Björn Forsberg har skrivit en bok som heter ”Omställningens tid”. Det är en viktig bok. Vi måste ställa om från det oljeberoende vi har nu, vare sig vi vill eller inte. Det är inte hållbart med en tillväxt som är beroende av olja, när det blir brist på olja. Det är troligt att tillväxtens tid är slut och att vi måste jaga en ny framtid.

Björn visar på många positiva exempel på omställning runt om i världen. Omställningen är inte bara nödvändig den ger också positiva effekter på människors livskvalité. Att ställa om samhället görs bäst om den växer fram underifrån från lokala engagerade omställningsgrupper.

Om människor i byar, statsdelar eller de med gemensamma intressen går samman i föreningar kan man åstadkomma mycket tillsammans. Att ställa om från oljeberoende kräver att människor hjälper varandra och skapar en gemenskap. Det är en grundläggande omställning av hela vårt sätt att leva och tänka som väntar.

Det finns omställningsgrupper i hela Sverige och i andra delar av världen som arbetar för en hållbar framtid. Det är bättre att ställa om i tid, än att stå där när katastrofen har inträffat, ingenting fungerar och man inte fattar hur det kunde bli så här.

När människor lär känna varandra kan många ”olösbara” problem lösas på ett för alla bra sätt. På köpet skapas en gemenskap som höjer livskvalitén. Istället för en framtid med kris, brist och osämja kan vi skapa en hållbar grön värld där mer än materialistiska behov kan tillgodoses.

RSS 2.0