Det är inställningen som är det viktiga

Det har varit en debatt i SvD mellan Per Ankersjö och Pär Granstedt om Centerpartiets historia och framtid.
Ankersjö tycker att vi ska bekämpa statens klåfingrighet medan Granstedt anser att den inställningen är ett eko från amerikansk höger. Centern är inget Tea Party! skriver han.

Min kommentar är:
Det är inställningen till staten, kommunen och demokratin som är den viktiga frågan. Är staten vi eller de?

Om man anser att staten är vi tillsammans då är en minskning av statens inflytande en minskning av människornas inflytande på utvecklingen. Om man anser att staten är ”några andra”, politiker, byråkrater som bestämmer över våra huvuden, då är en minskning av statens inflytande en ökning av människors makt över sitt eget liv.

Det måste vara balans i allt, makten, ekonomin och naturen annars är det inte hållbart. En blandekonomi där privata, kooperativa och statliga verksamheter blandas ger en balans i samhället som är bra för alla.

Centerpartiet har varit ett decentralistiskt parti i mitten. Ett parti som tog avstånd ifrån det centralistiskt socialistiska, där staten skulle bestämma allt, men även tog avstånd ifrån ett samhälle där storkapitalet och de rika skulle bestämma.

Det är balansen mellan individen och staten, kapitalet och arbetaren, staden och landsbygden, naturen och tekniken som Centerpartiet bör arbeta för. En för ensidig kritik av staten och ett lovordande av privatiseringar ger inte den balansen.

Centerpartiet har sina rötter i landsbygden, det är något att vara stolt över, inte något som ska döljas. Ett Centerparti utan sina rötter blir ett parti utan förankring någonstans, ett parti där ingen känner sig hemma.

Bonden hade inget på marknaden i staden att göra om han inte tog med sig sina varor från landet. Det hjälpte inte om han tog på sig finkläderna och låtsades vara borgare eller kapitalist, han togs inte på allvar. Det är på samma sätt nu, det är Centerpartiets ekologiska, miljö och landsbygds erfarenheter som är det viktiga att bidra med i politiken. Det blir fel om centerpartister försöker vara till höger om moderaterna, de tas inte på allvar och mister sina kärnväljare.

På samma sätt som bonden som sålde smöret på marknaden men tappade bort pengarna innan han kom hem, har Centerpartiet kompromissat bort sina hjärtefrågor utan att  få något i gengäld. Det är det som är huvudorsaken till att förtroendet för partiet har minskat från 25% till 5%.

Decentralisering menar jag, betyder att makten över olika områden ska ligga där den fungerar bäst. Ibland är det bättre att enskilda individer bestämmer, ibland är det bäst med beslut på FN nivå. Det bör alltid vara en levande diskussion om fördelningen av makt och inflytande, det finns många olika nivåer att välja mellan, alltifrån individ, familj, släkt, bygemenskap, kommun, företag, kooperativ, landsting, staten, EU, till FN.

Det är bättre med statligt ägande av företag som får en monopolställning i samhället, än att ett privatföretag har monopol på ett för människor och samhälle viktigt område. Även om den enskildes röst och andel är liten i det statliga företaget så är den ändå mindre i ett privatföretag som man inte är delägare i.

Centerpartiet kan bli det parti som leder en hållbar nödvändig grön omställning. De som har förankring i landsbygden och förvaltningen av jord och skog, vet att man måste sköta om jorden och skogen för att det ska bli en god avkastning. De vet att en ständig tillväxt året om inte är möjlig. Det finns en tid för sådd, en tid för växande, en tid för skörd och en tid när jorden får vila.

På samma sätt måste vi sköta om hela vår planet. Vi kan inte bara skörda av naturens tillgångar, vi måste sköta om den, förvalta den på samma sätt som en trädgårdsmästare eller jordbrukare gör, för att den ska bevaras för framtida generationer.

De tekniska, vetenskapliga och ekologiska kunskaper vi har nu kan ge oss ännu större möjligheter att ta tillvara solens, vindens och vattnets energier än vad tidigare generationers bönder hade. Med dagens stora befolkning i världen är vi tvungna att utveckla metoder som både bevarar naturens mångfald och tillgodoser de många människornas behov av mat, kläder, bostad, m.m.

Det behöver byggas upp en permanent hållbar kultur där både gammal gedigen traditionell kunskap och nya idéer kombineras för att vi ska klara av att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomisk uthållig värld. På samma sätt som man måste återföra näring till jorden för att den ska ge fortsatt avkastning, måste vi få en återvinning av allt det material vi använder i vårt dagliga liv. En rak linje från gruva över konsumtion till soptipp är inte möjlig i längden, det måste till en återanvändning av råvarorna. Vi ska inte stoppa tillbaka dem i gruvan, men se till att de inte bara förslösas, slängs och blir till miljöförstörande avfall.

Ekonomi betyder hushållning. Jag tror att det gamla hushållningssällskapet hade en mer sund inställning till ekonomi än vad dagens tillväxtivrare har. Att som dagens ekonomer verkar göra, bara räkna det som produceras under ett år och inte de tillgångar som finns i ladorna är inte en vettig hushållning.

Spansk skogssnigel

Spansk skogssnigel, kallad mördarsnigel

Nu har den spanska skogsnigeln kommit till Delsbo. Den har nog fått lift med någon odlare som har köpt plant. Att den har sniglat sig hit på egen hand är inte troligt.

Den äter allt, kadaver, döda och levande växter, till och med sina döda kompisar. Den är queer och bryr sig inte om vilket kön den blir kär i/attraherad av för att den är själv tvåkönad, en hen.

Den spanska skogssnigeln har en stor fortplantningspotential och kan föröka sig med sig själv om den inte hittar någon lämplig partner.

Det är svårt att bli av med den spanska skogssnigeln om den kommer på besök. Man kan klippa huvudet av den, ge den öl, frysa ner den i frysen, hindra den med elektricitet, förgifta den med järnfosfat, trampa på den, ge dem nematoder så att de får mask i magen och dör.

Man kan koka den och äta upp den om man kokar och kryddar ordentligt så man slipper den äckliga smaken. Myskankor gillar att äta snigeln okokt. En eller flera sådana kan man köpa om man inte gillar att äta den själv.

Den spanska skogssnigeln gillar grönsaker, det gör jag med. Om sniglarna får härja fritt äter de upp alltihop och jag blir utan. Jag förklarar härmed krig mot de spanska inkräktarna.

RSS 2.0