Delsbo Electric


Delsbo Electric är en tävling där studenter på högskolor, universitet och gymnasier
ska  konstruera och köra ett batteridrivet spårgående fordon med minsta möjliga energiförbrukning. Tävlingen kördes den 27 maj 2012 från Fredriksfors till Delsbo och arrangerades av Dellenbanans vänner.

Tre studenter som åker energisnålt.

Jag vet inte vilka som vann, men det är bra att studenter blir engagerade i teknisk utveckling för energisnåla transporter. Elektriska fordon och spårbunden trafik är energisnålare än andra transportsätt. Det borde byggas dubbla spår på järnvägen överallt så att tågen slipper vänta på mötande tåg. Gamla nedlagda järnvägar borde sättas igång igen.

Även en elektrisk bil visades upp på Delsbo station. En elbil är energisnålare än en vanlig bil och energikostnaden blir en tredjedel ungefär per km.

RSS 2.0