Snurrig vindkraftsdebatt


Jag tycker att den svenska debatten om vindkraften är snurrig. En del tycker att vindkraftverk är fula, andra tycker att de är vackra. Föreningen Svenskt Landskapsskydd är en organisation som värnar Sveriges vackra natur och kulturlandskap från storskaliga exploateringar. Motståndet mot utbyggnaden av vindkraften har blivit helt dominerande. Det borde vara mer angeläget att skydda landskapet mot radioaktivt nedfall, översvämning och från att växa igen tycker jag. Vindkraften kan hjälpa oss att avveckla kärnkraften, minska oljeberoendet och få landsbygden att leva.
Vindkraftverk
 
Några oroas över att fåglar kan bli dödade av vindkraftverk, ja det händer, men i jämförelse med andra faror för fåglarna så är det få. I Sverige dödas 100 000 fåglar per år av oljeutsläpp, 200 000 av kraftledningar och liknande 500 000 av fönsterrutor, 6-7 miljoner I trafiken och katter dödar uppåt 10 miljoner fåglar årligen i Sverige. En utbyggnad till 5000 vindkraftverk till 2020 skulle medföra att 11 500 fåglar dödas årligen, enligt Naturvårdsverket.
Katter är tusen gånger farligare för fåglarna än vindkraftverk. Om man vill värna fåglarna är det bättre att utrota katterna och stoppa tågen än att hindra en utbyggnad av vinkraftverken.

2011 levererade Sverige 6,1 TWh vindkraftel. 20 TWh vindkraft är från energisynpunkt inte något problem då kurvorna för produktion stämmer väl överens med kurvan för elanvändning.
Utmaningen ligger i att effekten kommer att pendla mellan 5 och 80 procent.
Kan Sverige klara denna motreglering av vindkraften? Det går, dels genom elspothandel då tillgång och efterfrågan sätter priser som leder till åtgärder att öka eller minska i annan elproduktion än vindkraften. I Sverige har vi under stora delar av året möjlighet att motreglera med vattenkraft. Hur mycket vindkraft som kan hanteras av vattenkraften är inte lätt att bedöma, men det finns cirka 1 800 vattenkraftverk i Sverige och den installerade effekten i landet är cirka 16 200 MW. Om man skulle köra vattenkraften för fullt alla timmar på året skulle det ge 141 912 Gwh. Det är inte möjligt, det finns inte tillräckligt mycket vatten till det. Därför är det bra att ha vindkraft så att man kan spara på vattnet när det blåser.
Det blev miljöpåverkan när vattenkraften byggdes, men nu när de är byggda bör vi använda dem. Det är bättre att avveckla de gamla kärnkraftverken som kan ge strålskador om de går sönder.
Om man får timmätning av elen kan man anpassa förbrukningen efter tillgång och pris. Man kan ladda elbilen när elen är billig.
Vi bör ta vara på vattenkraften, vindkraften och solenergin. De vindkraftverk och vattenkraftverk som finns på Landsbygden ger energi till hela Sverige, det borde vara ett återflöde av pengar till de orter de är byggda.

Newsmill

Newsmill har stängt kommentarsfunktionen för att hånfulla och hotfulla kommentarer tagit över i en del av trådarna. Kommentarer har varit en självklar del av Newsmill.

Deras förhoppning är att åter kunna öppna kommentarsfälten när de funnit sätt att förbättra tonen.

Internet har blivit det fria ordets arena. Alla får skriva det de vill och de etablerade medierna står inte längre oemotsagda. Kommentarer lyfter debatten, men en del använder möjligheterna att uttrycka sig till personpåhopp, hat och rena hot.

Jag tycker det är synd att det inte längre är möjligt att kommentera på Newsmill. Personpåhopp och hat är inte bra, men bör bemötas med motstånd, inte med tystnad och nerläggning av kommentatorsmöjligheterna.

Om man bemöter dumheter och fördomar så är det lättare att bekämpa dem än om man gömmer undan och tystar ner dem. Det blir lätt en egen grupp av människor som känner sig utanför samhället och hetsar varandra till att bli mer extrema om de inte får lufta sina åsikter.

Troll spricker om de kommer ut i ljuset, sägs det. Jag tror det är sant även med ljusskygga åsikter. Det kan också vara så att små problem kan växa sig stora om de som upplever problemen inte har möjlighet att ta fram dem i ljuset.

Jag hoppas att Newsmill öppnar kommentarsmöjligheterna igen. Man känner sig mer delaktig och engagerad i debatter och händelser i samhället om man kan vara med och kommentera.

RSS 2.0