Tillväxtens sista dagar?

 
 
”Tillväxtens sista dagar?”
 
 
Jag har skrivit en bok som heter ”Tillväxtens sista dagar?”. Jag vet inte om det är tillväxtens sista dagar nu eller inte. Det beror på vad man menar med tillväxt. Hur man räknar, vad man räknar och om man ska räkna det ena eller det andra.Vad är viktigt och värdefullt? Är pengar det enda måttet på värde?
 
Jag är optimistisk inför framtiden. Vi är tillräckligt smarta för att hantera den komplexa situation vi befinner oss i.
För att bygga vad som helst som är komplext, t.ex. en ny grön omställd värld, behöver vi ta till vara allas talanger, kunskaper och erfarenheter. Det behövs politiker, filosofer och ledare som har överblicken över vad som händer och idéer om hur man förverkligar det. Det behövs ekonomer som har insikter om ekologiskt hållbar ekonomi på både lång och kort sikt. Det behövs skickliga hantverkare, uppfinnare och entreprenörer som kan göra arbetet i praktiken. Det behövs medvetna konsumenter som efterfrågar tjänster och varor som är hållbara och miljövänliga.

Vad jag försöker göra med boken är att peka på de många olika aspekter det finns att tänka på för att ställa om till en hållbar grön värld.
Jag tar upp politik, ekonomi, religion, psykologi, sex, kultur, teknik, vetenskap, energi, m.m. Det är en kombination av mina åsikter och de fakta som jag har hittat. Andra har säkert andra synvinklar och andra fakta som talar för något annat. Jag tror att det alltid finns en mängd nya kunskaper och insikter som kan växa och skapa nya möjligheter i vår värld. Om man menar att det är tillväxtens sista dagar när det gäller kunskap och visdom då tror jag att de har fel.


En viktig del i omställningen


    En viktig del i omställningen till ett hållbart fossilfritt samhälle är att människor känner tillfredställelse med det liv de lever. Jag ser människan som en sexuell och andlig varelse. Det moderna synsättet på människan om man lyssnar till politiker och ekonomer är att människor först och främst är konsumenter och producenter.

    Omställningsrörelsen måste vidga synen på människan som sociala, sexuella och andliga varelser inte bara producenter och konsumenter om de ska nå framgång. De måste riva de tabun och rädslor som finns om andliga och sexuella saker som finns i vårt materialistiska samhälle.

    Det behövs en inre omställning även hos omställarna om de ska nå framgång med att ställa om andra och hela samhället. Utmaningen med att klara av det är att undvika att framstå som flummiga new agare eller sexgalningar och samtidigt ta frågorna på det allvar det är värt.

    Frågan om meningen med alltihop, mer tillväxt, mer arbete och mer prylar, kräver ett seriöst och hållbart svar om man anser att tillväxt, arbete och prylar inte är det viktiga. Sex och andlighet är seriöst, även om porrindustri och kyrkor har förstört en hel del av det intrycket med sin oseriösa behandling av ämnena.

    Sexuell lust är en del av naturen. Att ta tillvara våra kroppar, vår lust och vår planet är på många sätt samma sak. Den som bejakar sin sexualitet och upplever den sexuella livsbejakande kraften vi har naturligt inom oss, har inte behov av att fly in i konsumism, alkoholism eller något annat som alienerar människor från sig själva och andra.

    Den som ser sin kropp som ett heligt tempel är rädd om sig och vill inte bli förgiftad av miljögifter. Den vill ha ett en hälsosam kropp, hälsosam miljö och är kärleksfullt inställd till naturen och andra människor.

    Det är vår kulturs inställning till sex och kroppen som orsakar en okänslighet för naturen och miljön. Det är den inställningen som omställningsrörelsen bör ställa om, om de ska nå framgång. Vågar de utmana den kristna västerländska inställningen som bortser från eller förnekar en del av vår mänskliga natur. Vågar vi bejaka det vi själva känner och tänker, istället för att anpassa oss till det andra säger att vi ska känna och tänka. Vågar vi upplösa detta pansar? Det kanske är det viktigaste för att skapa en livsbejakande kultur.

    Bristen på livsenergi kompenseras med konsumtion av varor, upplevelser och tjänster som kräver oljeenergi. Om vi låter livets väv, där sexualiteten är en viktig del, utvecklas, då får vi ett utvecklingssamhälle istället för ett tillväxtsamhälle.  
    
    De som kan vara naken, fysiskt, mentalt, själsligt och andligt tillsammans med andra utan att känna  skam eller rädsla, är friare och lyckligare än andra, tror jag.

    


RSS 2.0