BNP per innevånare

BNP per innevånare ökade från 359 900 kronor 2010 till 370 400 kronor 2011, det är 2,9 procent. Hur det blev 2012 vet jag inte, det kanske man inte har räknat ut än.
Det kanske blev 0 tillväxt som anses som dåligt och krisartat. Som om det inte räckte med de 370 400 kronor vi knåpade ihop 2011. Om det blev lika mycket 2012 som 2011 var väl det lika bra som det var 2011?
Enligt en del bedömare står ekonomin still om det inte blir tillväxt, jag förstår inte det synsättet. Som om den sista lilla procenten vore det viktiga och man glömmer 99 procent av hela volymen. Som om en sjö bara bestod av sjöns yta inte av de vattenmassor som finns under ytan.

Statistik, lögn och diagram


Bara SD och V får fler medlemmar står det i tidningarna med feta bokstäver. SD ökar med 48% och Vänsterpartiet med 9% från 2011 till 2012. En statsvetare säger att människor söker sig till ytterligheterna.

De gör ett diagram för att visa förändringarna. Man får intrycket att Sverigedemokraterna har blivit ett stort parti och att vänsterpartiet är det parti där Sverigedemokraternas motståndare samlas.

Det är ett helt missvisande diagram.

I verkligheten är Socialdemokraterna 12 gånger större än Sverigedemokraterna. Moderaterna och Centerpartiet är 4, 5 gånger större än Sverigedemokraterna.

Visst är det så att Sverigedemokraterna har fått fler medlemmar, men det finns ingen anledning att vi ska skrämmas upp med missvisande diagram.


Centerpartiets idéprogram


Centerpartiets idéprogram väcker debatt. Det är bra att det blir debatt. Det borde ha varit debatt om idéerna för länge sedan. De nyliberala tendenserna och Stureplanscentern skulle ha granskats tidigare.
Frihet är ett viktigt ord i idéprogrammet. Problemet med frihet är att det kan tolkas på så många olika sätt av olika människor. Frihet för den ena kan bli ofrihet för den andra. Om vi har frihet att utnyttja naturen hursomhelst nu, kan det innebära en ofrihet för framtidens människor om de blir tvungna att leva i en miljöförstörd och förgiftad värld.
Fri företagsamhet kan innebära en utsugning av människor och deras arbetskraft. Vilken frihet har den enskilda fattiga människan mot det stora företaget, om det inte finns en stark fackförening?

Om Centerpartiet menar att lägre löner, avskaffad arbetsrätt och svagare fackföreningar är lösningen på dagens utanförskap för invandrare, då löser de ett problem med att skapa flera andra. Jag tror inte att lägre löner, avskaffad arbetsrätt och svagare fackföreningar löser några problem. Förslaget om fri invandring är orealistiskt därför att det kräver ett nyliberalt samhälle som de flesta inte vill ha, vare sig de är centerpartister eller något annat.

I förslaget till Idéprogram står det ”Genom lokalt såväl som globalt ansvarstagande är en hållbar framtid möjlig. Detta kräver dock kraftfulla insatser mot miljöproblem och klimatförändringar, och en politisk vilja att låta människor nå sin fulla potential för mänsklighetens bästa.” Javisst, men det kräver ett starkt samhälle, inte ett svagt.
Man skriver också ”Centerpartiet värnar frihet och äganderätt och anser att människor måste få hantera sina resurser och tillgångar så som de själva önskar.” Det kan bli en konflikt mellan att få hantera sina resurser och tillgångar så som de själv önskar och globalt ansvarstagande. På vilken sida ställer sig Centerpartiet då? Är det globala eller det privata viktigast?

”Vi vet av erfarenhet att det är möjligt att kombinera ett offensivt klimatarbete med fortsatt ekonomisk tillväxt.” Står det. Vet vi? Har det skett något offensivt klimatarbete? Är det möjligt, nödvändigt och önskvärt med ekonomisk tillväxt? Kan vi ha ekonomisk tillväxt hur länge som hälst? Vad är ekonomisk tillväxt?

Centerpartiet borde inrikta sig mer på livskvalité än fortsatt ekonomisk tillväxt. En ensidig inriktning på ekonomisk tillväxt är varken hållbart eller klokt. Ekonomisk tillväxt var viktigt tidigare i ett materiellt fattigt samhälle, nu är livskvalité i ett utvecklingssamhälle det viktiga.

”Människor måste själva få besluta över sina privatliv, relationer och tillgångar. Politiken bör varken avgöra hur många människor man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens tillgångar.” Visst människor måste få bestämma själva om hur många de vill gifta sig med, om det är människor som bestämmer själva. Det kräver jämlikhet mellan könen och inte som det har varit i samhällen där månggifte har varit möjligt.

Arvsrätten bör vara kvar för att undvika onödiga arvstvister. Det kan bli arvstvister ändå, men det är bra om det finns regler att följa.

RSS 2.0