Partiledardebatt, men inte ett ord om kris i sexfrågan.

Det har varit partiledardebatt. Det var riksdagsårets tredje och sista partiledardebatt före sommarlovet.
Man debatterade den höga arbetslösheten, Husbyupploppet och vinster i välfärden, men inte ett ord om kris i sexfrågan, vad jag hörde i alla fall.
Forskare oroar sig för utvecklingen:
”– Jag tycker det är allvarligt av flera skäl. För det första är det så utbrett att det är ett reellt folkhälsoproblem. Den ökande olusten får konsekvenser för parrelationer, för mental hälsa, i förlängningen för barn. Det får konsekvenser för samhället och måste tas på största allvar.”

Många som har partner har sex mindre än en gång i veckan. Om man kombinerar med  statistik om att samlag är i genomsnitt 7 minuter, så blir det 1 minut samlag om dagen. Det är inte mycket att hänga i julgran. Då är det lika bra att avstå. Bara onödigt kladd.

Det finns en enorm potential för sexuell njutning som inte används. Miljöpartiet borde gå ut med att det är viktigt att vi går från åtta till sju för att ha tid med sex. Alltså det behövs en minskad arbetstid för att människor ska ha tid till att ha sex.

Samtidigt visar statistik att i Sverige är 49% av befolkningen mellan 16 och 84 år överviktiga, med ett BMI om minst 25.0, enligt folkhälsoenkäten för 2011 från Folkhälsoinstitutet.
Folket borde äta och arbeta mindre och älska mer. När får vi partiledare som framför det som det viktigaste i sina partiers program?
Om vi delar på jobben och älskar varandra istället för att göra upplopp, då får vi en mycket bättre välfärd utan att skattesmitare kan ta ut oskäliga vinster.

GMO motstånd eller inte.


Är alla genetiskt modifierade organismer farliga? Det är gener i alla växter och djur. I stort sett i alla djur och växter vi har i jordbruket och trädgården har generna förändrats jämfört med hur de var när de var vilda. Jag tycker att GMO motståndet måste modifieras.
Det är en annan sak att vi inte ska tillåta storföretag att genmanipulera hur som helst, bara för att de ska tjäna pengar för egen del utan att ta hänsyn till konsekvenserna för andra.

GMO motståndare säger att det är ett vanligt missförstånd att förädlade växter och GMO skulle vara jämförbara. Å ena sidan har du organismer som genom urval, artificiellt då det är tvingat men ändå på naturlig reproduktionsväg som långsamt framhäver drag som redan finns i organismen. Å andra sidan har du en metod där man injicerar helt främmande gener i en organism och får dem att fästa, oftast med hjälp av en bakterie. Dessa metoder är helt väsenskilda, olika processer och olika resultat. Våra kulturväxter har utvecklats i symbios med oss under lång tid på ett organiskt sätt, de går inte att jämföra med de plötsliga förändringar som genmodifiering innebär.

Jag menar att det kan ske plötsliga förändringar i naturen också. Skillnaden är att det inte sker så ofta och inte så kontrollerat som i ett laboratorium. De kulturväxter som vi har haft nytta av har överlevt, inte de andra.
Nu har vi mer kunskap om generna och kan styra vilka egenskaper vi vill förändra på ett effektivare sätt, är inte det bra? 
Även om GMO-motståndet är välmotiverat i många fall, så menar jag att det inte är svart vitt. Forskare och miljövänner borde kunna diskutera med varandra och komma fram till någonting bra tillsammans. Som det är nu blir det två olika läger som är motståndare till varandra, det är inte bra för en hållbar omställning.
Det är överhuvudtaget inte bra för en hållbar omställning om det blir överdrifter och det skriks, skränas och blir låsningar i kommunikationerna. Det är bättre att vi tar det lugnt och lyssnar på varandras argument

 
En mås som myser och ligger och ruvar på något nytt, istället för att flyga omkring och skrika och skräna som de andra måsarna.

Ingen blir klokare av missinformation, men man måste få fråga och fundera högt.
På http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=412 diskuterar man också. Man ska inte fatta beslut på den lägre kunskapsnivå vi hade förr. Nu vet vi mer och kan se över frågan

RSS 2.0