Kärlek är bra för miljön enligt Världsnaturfonden.

På Världsnaturfondens sida står det att goda relationer, välbefinnande, kärlek och sex får oss att må bra, och skulle kunna vara vägen till att lösa miljöproblemen, enligt forskning.

http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/min-vardag/artikelarkiv/1519085-min-vardag-krlek-r-bra-fr-miljn

Omställningsrörelsen borde ägna sig mer åt att skapa en livsstil och ett samhälle som bejakar människans naturliga behov och nära relationer. Materialismen är en ersättning för verkliga behov.

Det vi borde fråga oss är varför människor gör på det ena eller det andra sättet. Vilka behov som tillfredsställs av att vi förbrukar mer och mer av energi och råvaror.
Mår vi bättre och blir vi lyckligare av mer av allt? Om inte, varför är samhället inriktat på tillväxt?
Forskningen visar på att det finns ett tydligt positivt samband mellan subjektivt välbefinnande och låg belastning på miljön och att mindfulness, medveten närvaro, gör att vi lever mindre miljöbelastande.
Det behövs en kursändring i samhället bort från materialism till ett samhälle som är inriktat på att göra det möjligt för människor att leva på ett sätt som ger verkligt välbefinnande. Om vi tänker efter vad som får oss att må bra så är det goda relationer, välbefinnande, kärlek och sex, som forskningen visar.
Jag håller med de som säger att ”Inre omställning kommer först. Sen kan det hända något på utsidan.”.
Det finns många olika vägar att gå. Det viktiga är att var och en känner efter vad som är viktigt i livet för dem. Om det leder till att man går en kurs i sex och relationer, lär sig massage, går med i en andlig gemenskap eller dansar folkdans det är upp till var och en.
Omställningsrörelsen borde ställa sig positiv till människor, föreningar och rörelser som bejakar och främjar andra intressen än ökad ohållbar materiell tillväxt.

RSS 2.0