Förödande centralism

Johan Linander som är partistyrelseledamot för Centerpartiet, skriver på SvD opinion att centralismen är förödande.

Rubriken var ”Centralismen är förödande”, det kan stämma i och för sig, men det som verkligen är förödande för Centerpartiet är Stureplanscenterns inflytande och nyliberalismen.
Om man vill ha decentralisering då bör man lyssna mer på centerpartister ute på landsbygden inte på Stureplanscenterns idéer. Det som verkligen skapar en förödande centralism är om man släpper marknadskrafterna fria. Då blir det verkligen ett samhälle där fler beslut fattas längre ifrån medborgarna, kanske inte ens i vårt land utan besluten fattas av något storbolag i ett annat land.  Jag tror inte att svenska folket vill ha det så. 
Jag är varken  för socialistisk centralstyrning eller att de fria marknadskrafter ska få styra, jag är för blandekonomi. I en blandekonomi är det är en blandning av privata företag, offentlig sektor, föreningar, byalag, familjer, m.m som äger, styr och bestämmer. Decentraliseringen betyder då att besluten fattas på den nivå där det fungerar bäst för människorna.
Ett monopolföretag som vi alla är beroende av som järnvägnät och elnät bör vara ägt gemensamt av staten, för att inte bli beroende av ett företags godtycke.
Vård, skola och omsorg som har med människor och göra, lämpar sig inte för kortsiktiga riskkapitalbolags vinstmaximering.
Om Centerpartiet är ett decentralistiskt parti som menar att varje beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt och helst av medborgarna själva, då bör man ta tillvara de möjligheter och tillgångar som finns på landsbygden. Som det är nu låter man de vinster som vattenkraft, skog och gruvor ger, försvinna in i storbolagens ägares fickor eller till Stockholms utbyggnad. Anledningen till att Centerpartiet har tappat röster de senaste 40 åren är att man har gått ifrån en politik som gynnar landsbygden och därmed hela landet. Det behövs motkrafter mot både centraliserad socialism och kapitalismens baksidor, där har Centerpartiet svikit. De började att gå i moderaternas ledband, nu har de blivit värre än moderaterna.

Det finns mycket fisk i världen


Det finns mycket mer fisk i världen än tidigare uppskattningar visat enligt Vetenskapsradion.

De nya resultaten visar att det kan finnas åtminstone tio gånger mer av fisksläktet Cyclothone än alla andra fiskar tillsammans. Men de små och självlysande fiskarna är ganska okända.
Tidigare har man uppskattat den mesopelagiska fisken till 1000 miljoner ton, nu handlar det om åtminstone 10 000 miljoner ton,
 Cyclothone finns inte i svenska vatten. De är så kallat mesopelagiska, de lever ute i vattenmassan och finns ute i de stora oceanerna. De finns på mellan 200 och 1 000 meters djup. Det är en självlysande djuphavsfisk
Det är spanska och norska havsforskare, verksamma vid King Abdullah University i Saudiarabien, som har gjort en forskningsexpedition runt hela ekvatorn.

Vad vet vi egentligen om utfiskningen och djuphavet? Om det fiskas 100 miljoner ton fisk per år och det finns 10 000 miljoner ton, då finns det hundra gånger mer fisk i havet än det fiskas. Fiskarna förökar sig varje år, så om man räknar på det viset borde det inte vara något problem med utfiske.
Problemet är att, viss fisk i vissa vatten fiskas mer än beståndet tål. Östersjön skulle kunna ge mycket mer fisk om man anpassar fisket så att det blir balans mellan torsk, skarpsill, plankton och alger.
Odlingen av alger, musslor och fisk i världen ökar. Det behövs mer kunskap om havet, vattenodling och dess möjligheter. Vi bör gå till botten med alla de möjligheter som finns. Kanske en liten självlysande djuphavsfisk kan visa oss att vi behöver mycket mer upplysning  om tillståndet i vår värld.

RSS 2.0