BNP måttet är inte längre ett relevant.

BNP är ett mått på betalt arbete i ett land. När varor och tjänster tillverkas och tillhandahålls och säljs för pengar som registreras i någon kolumn som deklareras då räknas det in i BNP.
Pengar = betald arbetad tid. Problemet med BNP måttet är att det är så begränsat.
Obetald arbetstid räknas inte. Om jag odlar grönsaker och äter upp dem själv eller säljer till grannen svart, då räknas det inte, trots att de är godare och bättre än köpta besprutade.
När robotar tar över produktion i industrin då minskar den betalda arbetstiden och BNP, men produktionen ökar.
Det blir extra knas att kräva tillväxt av BNP nu, då allt mer av produktionen automatiseras, det gör att prylmängden kan öka trots att BNP inte ökar. Om då politiker och ekonomer i alla fall kräver ökad tillväxt, då är det ett bevis på att de inte vet vad de pratar om.
BNP måttet är inte längre ett relevant sätt att räkna produktion och tjänster på grund av alla datorer och robotar som tar över och de har ingen lön som kan räknas in i BNP.
Vi måste släppa tillväxt som mål. Frågan om tillväxt eller inte hindrar utvecklingen av de goda möjligheterna att förbättra välfärden och skapa meningsfull sysselsättning åt människorna.


Den nya regeringens inriktning

Oavsett eventuella privata tillkortakommanden i den nya regeringen så är inriktningen att använda den gemensamma sektorn för det allmänna bästa. Den gamla regeringen använde makten till att montera ner och privatisera till förmån för de rika, starka och friska.
I ett modernt välfärdssamhälle behövs det en stark gemensam sektor för att samhället ska fungera på ett bra sätt för alla. Det behövs en motvikt mot de kommersiella krafternas makt och inflytande.


RSS 2.0