Det krävs ödmjukhet, vishet och lyhördhet av en minoritetsregering.

MP och S blir en minoritetsregering. MP och S har 37,9 % av de giltiga rösterna, 32 % av de röstberättigade och 24% av befolkningen i Sverige bakom sig.

MP är en minoritet i en minoritetsregering. MP har 18 % av regeringen, 5,8 % av de röstberättigade och  4,4 % av befolkningen bakom sig.

Visserligen har den nya regeringen 39,5 % av de röster som räknas bakom sig, men 76 % av befolkningen har inte röstat på dem.

24 % av befolkningen i Sverige fick inte rösta för att de inte är medborgare eller för att de är för unga.
11 % av befolkningen röstade inte trots att de fick rösta.
8,2 % av befolkningens röster gick till ett parti som de övriga partierna är överens om att det inte ska få något inflytande.
3,2 % av befolkningens röster räknas inte för att de partier de röstade på var för små för att få vara med i riksdagen eller att deras valsedel inte godkändes av någon anledning.

Dessutom påverkar de beslut som fattas nu, framtida generationer, djuren och naturen som inte har en chans att göra sin röst hörd.

Det krävs ödmjukhet, vishet och lyhördhet från de som ingår i regeringen och regeringspartierna för att de ska lyssna på alla de som inte kan, vill, får eller törs göra sin röster hörda.

Jag röstade på MP, men 95,6 % av befolkningen gjorde inte det, av olika anledningar. Det är viktigt att alla blir hörd och sedd för att de ska känna sig vara delaktig och berörd, det betyder inte att man behöver hålla med alla, men att de åtminstone har chansen att uttrycka sig på något sätt.

Jag tror att det finns stora brister i kommunikationen mellan människor idag, trots alla moderna kommunikationsapparater och uppkopplingar, eller kanske tackvare. Vi snöar in bara på de som tycker som vi.


En sansad diskussion behövs.

Jag tror att det ligger någonting i det några säger att utrymmet för en sansad diskussion har under lång tid inte funnits.
Människors funderingar, rädslor och oro har inte tagits på allvar av de etablerade partierna, vare sig det är befogad oro och känsla av utanförskap eller fördomar och förenklingar har de inte lyssnat. När alla signaler om att det finns problem förknippat med integration och invandring avfärdas av de etablerade partierna, då står SD där och lyssnar, bekräftar och förstärker alla rädslor, oro och fördomar. De har de enkla lösningarna.
Jag förstår inte heller att folk tar sig friheten att rösta på ett främlingsfientligt och rasistiskt parti med rötter i nazism, men så är det. Man kan inte bestämma att folk inte får sluta tänka.
Det man kan göra är att lyssna, få dem att tänka efter och ge dem andra perspektiv på frågorna. SD ökar också för att klyftorna har ökat i samhället, många upplever att  "Sverige har gått sönder", det ska inte ignoreras.
Även om det kan vara svårt att förstå hur folk tänker ibland, så blir det inte bättre av att avfärda dem som fördomsfulla dumskallar och rasister, det blir de inte klokare av.
Jag tycker att Centerpartiet bör ta Löfvens utsträckta hand, han är en bättre kompis än vad Reinfeldt var, i alla fall om man ska bekämpa rasism och utanförskap.


Lagar och regler för röstning.

Jag har röstat. Lagd röst ligger, men man borde göra om lagarna och reglerna för hur röstning ska gå till. I Melodifestivalen delar de ut 12, 10, 8, 6, 4, 2, och 1 poäng till de sju bidrag som de anser är bäst, medan de övriga får 0 poäng. På det sättet får de man tycker är bäst mest poäng, men de som är nästan lika bra får också poäng och de sämsta 0 poäng.
Som det är nu får bara ett parti alla ”poäng”, medan både de som är nästan lika bra och de sämsta får 0 poäng. Med ett melodifestivalsystem skulle fler partier få en chans och de tvehågsna skulle inte behöva våndas över om de har valt fel eller inte.


Sverigedemokraterna är rasister i princip.


I Sverigedemokraternas principprogram står det:”att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket.”

Folk? Alla medborgare i ett land tillhör ”folket”, att dela upp medborgarna i olika folk är rasistiskt.

I principprogrammet står det också: ”Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.”

Det är rasism att säga att vissa grupper av människor har en viss essens som inte andra har.

I principprogrammet: ”Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem.”

Jag anser att var och en får själv välja sin tro, sina intressen och kulturella uttryck, allt annat är förtryck av den enskilde och är kulturrasism.

Ingen som inte är rasist borde rösta på Sverigedemokraterna. Inte heller rasister bör rösta på Sverigedemokraterna tydligen för att Åkesson skriver i ett brev som skickats till SD:s politiker att i vårt parti finns inget utrymme för extremister eller rasister.

Slutsatsen blir att ingen borde rösta på Sverigedemokraterna vare sig de är rasister eller inte.


RSS 2.0