Mål och medel förväxlas.

Jag tror att mål och medel förväxlas ibland. Är målet med omställning lägre energiförbrukning eller att ställa om till energi som inte är fossil? En lägre energiförbrukning är bra om vi inte får fram tillräckligt mycket alternativ energi, men är låg energiförbrukning bra i sig självt? Vi ska inte producera och konsumera så att resurser förbrukas och blir till gifter, sopor och skräp, men om vi kan skapa en teknikutveckling där produktionen sker cirkulärt, grönt och återanvändningsbart är det fel ändå med hög produktion och konsumtion? Tillväxt i ekonomin är bra medel i ett fattigt land där människor lider och dör av fattigdom, sjukdomar och svält för att nå målet att minska fattigdomen. Men, är tillväxt i ekonomin bra i ett rikt land om människor och miljö blir lidande av stress, vällevnadssjukdomar och förstörelse på grund av krav på tillväxt? Att alla får möjlighet till arbete och försörjning är bra. Men, är full sysselsättning med 40 timmars arbetsvecka i ett datoriserat och robotiserat samhälle ett bra mål om det förutsätter att vi måste konsumera mer och mer för varje år? Att vi alla får tak över huvudet, kläder så att vi inte fryser, mat så att vi inte svälter är bra. Men, när vi har det är det kanske andra saker som är viktigare än större lyxigare hus, nya modekläder och att vråläta oss feta. Det kanske är annat än mer av allt som går att köpa som vi lider brist på om vi inte trivs med tillvaron. Det kanske är brist på sådant som inte går att köpa som gör att vi inte trivs. Många lider brist på tid, kärlek, sömn, fysisk aktivitet, lugn och ro, sex och relationer, vänskap och kulturell gemenskap och då hjälper det inte att tröstkonsumera.

RSS 2.0