En miljögrön kultur

Nu är det tid att ställa om jorden till en miljögrön kultur. Den nyliberala marknadskarusellen har snurrat för länge. Den lämnar efter sig skräp, urspårade tåg, utslagna människor och en ökad ojämlikhet där ett fåtal har gjort stora vinster medan flertalet har förlorat både hoppet och pengarna. En del av de som nu är missnöjda hade trott att de skulle vinna i konkurrensen med andra i det lotteri som arbetsmarknad, utbildning och vård har blivit, men de har insett att det bara är ett fåtal, de som redan hade mycket, som har fått mer, inte den vanliga lilla människan
Snart är bara röken kvar efter den fossila gamla energin, nu måste vi bygga upp en mer grön, hållbar och förnyelsebar energi. Vi kan skapa en kultur där solens energi används till att lysa  upp allas välfärd och det blir en miljögrön kulturell revolution istället för en gråblå nyliberal tillväxthysterisk konkurrenssamhälle där de flesta blir förlorare.


Partiledardebatten,

Jag började titta på partiledardebatten, men slutade efter en stund. Det behövs visioner om en värld med livskvalité, inte mer kvantitet av materiella ting. De vill ha mer arbete och högre tillväxt, inte mer fri tid och högre livstillfredsställelse.
Tänk om ett parti skulle driva frågan om medborgarlön, delad arbetstid, ökad fri tid och mindre stress. Om de hade en vision om att vi ska ta tillvara energin från solen, vinden, vattnet, jorden och skogen och då på ett sätt som inte förstör naturens kretslopp. En insikt om att om vi tar av lagrade resurser så tar de slut och att vi inte kan hålla på så i längden. Om partierna hade en grundläggande ideologi om att det viktigaste är att vi skapar en värld som är hållbar i längden, inte att samla populistiska poäng genom kortsiktiga förslag för att få högre opinionssiffror eller vinna val.
Om de hade en vision om en skola där det viktiga är att eleverna blir goda, harmoniska, kärleksfulla självständigt tänkande människor, inte att de ska bli fullproppade med fakta så att de blir produktiva arbetare och duktiga konsumenter. En vision om en skola som genom filosofi, meditation, massage och samtal ger eleverna en grund att stå på så att de kan ta vara på de viktiga men subtila värdena av kärleken, andligheten och sexualiteten. En insikt om att kunskaperna om den materiella världens beskaffenhet kan de dels lättare ta till sig om de har den grundläggande harmonin och självkänslan, dels att med den moderna teknikens hjälp kan man googla fram om det är något de undrar över.   


RSS 2.0