Heliga kor

Det finns mycket som kan fungera i ett samanhang men inte fungerar i ett annat samanhang. Det var smart att inte slå ihjäl alla kor när det var torka i Indien, då skulle det inte finnas kor kvar när torkan var över. Men, att i dagens samhälle med städer, bilar, tåg och lastbilar ha heliga kor som går i vägen överallt är inte lika smart.
Det var klokt att klä sig heltäckande för att skydda sig mot sandstormar i öknen. Men, att idag ha en regel om att kvinnor ska ha heltäckande kläder även om de bor hundra mil från närmaste öken, är inte lika klokt.
Det var bra att ha ekonomisk tillväxt som mål i en värld som var fattig och outvecklad, det är inte lika bra eller relevant när överkonsumtion är ett problem och  robotar och datorer har tagit över en hel del av produktionen.
De som vill hålla kvar vid gamla mönster, vanor och tankesätt kan ha målsättningar om att skapa goda stabila förhållanden för sig själv och andra. Men, om den grund som den gamla regeln förutsatte inte längre finns så skapar gamla mönster instabilitet och onödiga motsättningar. Oförmågan att ta till sig det nya som händer och oförmågan att ifrågasätta gamla sanningar leder till teorier om konspirationer och att de är några onda människor som vill oss illa som styr samhället.  
Jag tror inte att det är konspirationer som styr, jag tror att det är psykologi. De flesta vill tro och vara som de flesta andra. De tror att man inte får säga att man inte vet om man inte vet. Då måste man ju hitta på något som inte är sant om någon frågar, eller höja rösten och säga att det har mamma, prästen, profeten eller Gud sagt, så det är sant.
Jag tycker att det är värre att säga att man vet om man vet att man inte vet. Men, det kanske är ännu värre med människor som säger att de vet och inte vet om att de inte vet.


RSS 2.0