Resurser är alla de tillgångar vi har

Resurser är alla de tillgångar vi har, människor, naturtillgångar, kunskaper, intelligens, kärlek och glädje. Vi kan ta tillvara solens, vindens, vattnets och jordens värme och energi utan att förstöra miljön. Det är om vi förstör möjligheterna för liv som vi stör miljön.
Vi kan använda oss av naturens tillgångar som jord, gräs och stenar om vi inte förgiftar och förstör. Vi har varit beroende av naturen, vind, sol, för lite eller för mycket regn, kyla och värme har varit livsavgörande för vår överlevnad under större delen av mänsklighetens historia. Den moderna vetenskapen och tekniken har varit ett redskap för att vi ska behärska naturen, inte vara beroende av vädret och att vi ska kunna utnyttja jordens tillgångar. Vi har kämpat mot naturen och dess krafter, men problemet är att om vi ”vinner” och lyckas ta död på naturen tar vi död på oss själva, för att vi är en del av naturen.
Vi måste ändra synsätt och se naturen som en vän och en del av oss själva och inte som en fiende som ska bekämpas. Om vi lär oss mer om hur det ekologiska systemet fungerar, från den minsta bakterie till de stora elefanterna så kan vi lättare förstå sambanden och att om vi verkligen ska använda resurserna i naturen på ett effektivt och hållbart sätt ska vi vara en del av det kretsloppet, inte en bekämpare av det.
Det finns olika syn på vad som är resurser. Det en del anser vara bara skit och avfall anser andra vara värdefull näring och gödning. En del värdesätter mänskliga abstrakta konstruktioner som pengar, religioner, nationer och partier som så viktiga att de är beredd att dö för dem, medan andra anser att livet i sig själv, maten och hälsan är viktigare.


Sjukskrivningar växer mest.

Den ökande stressen och sjukskrivningarna kan motverkas av att vi tar hänsyn både till människan och naturen. Samhällets, politikens och ekonomernas ensidiga inriktning på ekonomisk tillväxt skadar naturen, miljön och människorna. Det som växer mest i det nuvarande tillväxtsamhället är sjukskrivningar på grund av stress, antalet hotade växter och djur, rädslor, hat, hot, osäkerhet, rasism och extremism.
När vi istället kunde ha ett växande samarbete över alla nations, religions, generations, köns, m.m. gränser, med att odla växter och skörda gemenskap.
Det som är bäst för naturen är bäst för människan. Det som är bäst för människan är bäst för naturen. Vi ska vara planetskötare där varje individ fritt kan samlas i en gemenskap där individen kan växa.


Hoppingivande samhällsordning


Vi kan skapa ett hoppingivande framtida samhällsordning där livsenergin flödar. En kultur som är hållbar och tar tillvara både människors och naturens möjligheter är nödvändig för framtiden. Vi har tillgång till kunskap från hela världen och från alla tider. Det gör att vi kan se vad som fungerar och vad som inte fungerar .
Kombinationen av nya tekniska, biologiska och psykologiska kunskaper med äldre visdom, erfarenheter och fungerande system, ger oss fördelar jämfört med hur det var förut. Nu kan vi få kontakt med många olika nya idéer, erfarenheter och tänkesätt genom Internet. Vi kan också utveckla våra intressen tillsammans med andra som är intresserad av samma saker.
Visserligen finns det risk att det uppstår filterbubblor, trollfabriker och konspirationsteorier, men jag tror att bubblor brister, troll spricker och teorier som inte håller avslöjas om de granskas öppet i dagsljus.


Vi är biologiska varelser

Vi är biologiska varelser, en del av naturen. Det samhälle, den ekonomi och politik som inte tar hänsyn till det, rycker undan grunden för sin egen existens.
Gifter, droger, kemikalier och farligt avfall som hotar, dödar och försämrar den biologiska grunden för livet hotar hela samhällets och naturens överlevnad.
En materialism som mäter ett samhälles framgång i hur stor den ekonomiska tillväxten är, utan att ta hänsyn till den biologiska grunden och helheten gräver sin egen grav.


RSS 2.0