Inre omställning


Det finns olika inställningar till omställning. Först är det de som inte har hört talas om omställning eller inte har lyssnat på de som pratar om den. De vill inte höra på de där flummiga miljömupparna. Så länge det finns bensin på macken, grejer och mat i affären är det väl inget att gnälla om? Det är bara att köra så det ryker.
Sedan finns det de som anar att det kanske inte är så bra att åka till Thailand varje år och köper klimatkompensation för att lätta på samvetet.
En annan grupp har tagit omställning på allvar. De avstår från all lyx och överflöd, äter vegetariskt, går och cyklar istället för att åka bil. de offrar bekvämlighet och nöjen för miljöns skull och tycker att de som inte gör det är omedvetna och ansvarslösa.
Det finns också de tekniskt intresserade moderna omställningspositiva, som köper de senaste energismarta bilarna, prylarna och solcellerna. De har så energismarta grejer att de känner att de kan använda dem hur mycket som helst och ändå se sig som miljövänner.
De som har gjort en inre omställning också, inte bara en yttre omställning känner inte att de offrar sig eller avstår något för miljöns skull. De känner att de lever ett rikt liv i harmoni med naturen och sig själv. Den stress, jäkt och det materialistiska liv många andra lever är de glada att slippa.
Inre omställning handlar om en omställning av inställningen till vad som är viktigt. Är det en hög materiell omsättning av pengar och prylar för att få status som duktig producent och konsument som är det viktiga? Eller är det att må bra, fysiskt, psykiskt, själsligt och andligt som är det viktiga?
Utan en inre omställning är det den ytliga fasaden av framgång, att ha lyckats, att vara bäst, som är viktigare än att må bra och vara i balans innerst inne. De som har förstått med hela kroppen kan genomgå en verklig förändring.

Stuprör


Var och en lever i sitt stuprör, filterbubbla eller på annat sätt har en begränsad världsbild. Därför är det viktigt att det finns tvärgående kommunicerande möjligheter mellan olika människor och grupper. Den ene kan fastna i ett problem som andra tycker är självklart och inget problem alls.
Det är bra att vara bra på och insatt i sitt speciella område, yrke och intresse, men det finns risk att man fastnar i sitt lilla stuprör och inte kommer loss. Därför är det bra att möta människor som har andra synvinklar och erfarenheter.


Att hålla visionen om en grön ny värld levande.


Människor kan gå genom eld och vatten, pest och pina om de har ett mål och en mening med det de gör. Därför är det viktigt att ha en vision om hur en ny grön värld ser ut. Ett hot om kommande kaos, död och elände om vi inte omvänder oss och går den rätta miljövänliga vägen, fungerar inte.
Att koncentrera sig på de problem och katastrofer som kan bli följden av nuvarande livsstil kan vara kontraproduktivt. En del förnekar problemen och fortsätter som vanligt. Andra förstår att det kan bli problem, men förskjuter det för att de har inte tid, ork och lust att sätta sig in i det just nu. Den tredje tycker verkligen att någon borde göra någonting och sätter sig ner och väntar på att någon ska göra någonting. Den fjärde blir deprimerad, får ångest, går in i väggen och tar en tablett för att må bättre.
De få som ser både problemen och lösningarna och har visioner som kan förverkligas behöver bli fler. Omställningsrörelsen har en viktig funktion att fylla om de kan få människor och hela samhället att med glädje och framtidstro skapa en hållbar grön ny värld.


RSS 2.0