Det behövs ingen ekonomisk tillväxt

Det behövs ingen ekonomisk tillväxt i ett redan materialistiskt vuxet samhälle. Det behövs en bättre fördelning av de materiella tillgångarna. När alla har mat, kläder, bostäder är det inte den materiella tillväxten som behövs. Det är friheten att utveckla sina intressen, älska, vara en del av gemenskapen, odla, vårda naturen, m.m. som är det viktiga.
Dessutom bygger idén om ekonomisk tillväxt på att människor får lön för utfört arbete, det sambandet blir inte lika tydligt när robotar, datorer och automatiska maskiner tar över en hel del av produktionen. Då kan den reella materiella tillväxten och förbrukning av natur och råvaror bli hur hög som helst, utan att det syns i en ekonomisk tillväxt. Det enda som sätter stopp för den tillväxten är att naturen, jorden, livet blir så förgiftad och förstörd att vi och naturen blir så sjuka, döda eller förstörda att vi inte kan använda eller har någon glädje av alla prylar.
Vi måste släppa räknandet av pengar och hur fort de byter ägare. Vi måste ha andra mått på välfärd, hälsa och lycka.
Jag är utbildad mätningsingenjör, jag gillar att mäta och räkna, men jag inser att allt går inte att mäta och räkna på. Hur mäter man skönheten i en vacker levande natur? Hur mäts lyckan av att vara frisk? Hur mäts kärleken, attraktionen, den flödande livsenergin?
Jag tror att vi måste bejaka den flödande livsenergin och sluta med att låta oss förslavas av kravet på att pengarna och prylarna ska öka i mängd.


Ledare i HT

Lilian Sjölund skriver i en ledare i HT: ”Tar jag debatten med antidemokratiska och förintelseförnekande nazister? Det självklara svaret för mig är nej.”

Jagtycker att Lilian Sjölund har fel när hon säger att det självklara svaret för henne är att hon inte tar debatten med antidemokratiska och förintelseförnekande nazister.
Det gör att de fortsätter sitt hat och hot från sina mörka hålor. Om de blev tvingade upp i ljuset i en debatt skulle deras ohållbara, fördomsfulla och okunniga argument avslöjas.
Jag tror att kampen egentligen står mellan optimister och pessimister. Undersökningar har visat att det var de väljare som var pessimister om livet, framtiden och världen som röstade på Trump och Le Pen. Pessimister tror att det är en farlig värld som man måste skydda sig ifrån. Därför ska vi stänga in oss och bekämpa andra som inte tänker, gör, tror och lever som vi gör, menar de. Fascister, nazister och rasister är rädda för nya intryck som skulle kunna rubba den okunskap, de fördomar de har och få dem att känna sig dumma.
Optimister tycker att världen är i grunden fantastisk och att den kan bli ännu bättre. Optimister är nyfikna på allt nytt och vill veta mer. De välkomnar andra människor och andra kulturer som är nya för dem, de vill lära känna olika människor och deras sätt att vara och tänka. De tror och vet att ökad kunskap ger en positiv utveckling och är inte rädd för att utbyta erfarenheter och synpunkter med andra.
Det är just för att nazister inte klarar av att ta det öppna demokratiska samtalet, som de ska utmanas i öppna demokratiska samtal. Det är då det går upp för fler eventuella anhängare vilka tunna ogenomtänkta argument de har.


RSS 2.0