En ekonomi i balans och harmoni i stället för ekonomisk tillväxt


Vi bör ha en ekonomisk politik som eftersträvar en ekonomi i balans och harmoni i stället för ekonomisk tillväxt. Dagens politiker och ekonomer är inriktad på att stimulera tillväxten i den ekonomiska cirkulationen, det är en grundläggande målsättning för de flesta partier.
Det borde i stället vara en ekonomi i balans och harmoni med naturen, miljön och människorna som skulle vara det viktiga. Obalanser av olika slag leder förr eller senare till kris och är i längden ohållbart. Det kan ingå tillväxt i ekonomin som eftersträvar balans och harmoni, men då är det tillväxt i något specifikt område där det är brist. En allmän tillväxt av vad som helst, bara det ger ökad cirkulation av pengar är både ologiskt, ohållbart och kontraproduktivt.
Det finns flera obalanser i vårt nuvarande ekonomiska system. Dels är det en obalans av det ekonomiska utbytet av produktionen, en del som äger stora företag blir omåttligt rika medan de som arbetar på företaget får liten lön och förblir fattiga. En bättre fördelning av förtjänsten av produktionen skulle ge ett mer balanserat och harmoniskt samhälle.
En ekonomi som bara är inriktat på tillväxt och då på tillväxten jämfört med föregående år tar inte hänsyn till vilken påverkan det kan ha på längre sikt. Om vi äter upp hela kakan nu, vad ska vi då äta sedan? Om vi förstör förutsättningarna för naturens ekosystemtjänster, för en tillfällig ekonomisk tillväxt nu, då blir vi fattig i stället för rik på lite längre sikt.
Det bör vara balans i kolcykeln så att vi inte släpper ut mer koldioxid i atmosfären än naturen kan ta upp. Det är först om och när vi kan öka upptaget av koldioxid i naturen och i odlingar på land och hav som vi kan ha ett högt utsläpp av koldioxid. En ekonomi som strävar efter att vara i harmoni och balans tar hänsyn till det och begränsar de delar av ekonomin som orsakar koldioxidutsläpp. Det samma gäller alla former av utsläpp som kan orsaka skador i miljön. En ekonomi i harmoni och balans underordnar sig de ekologiska förutsättningarna.
Jag tror att det är viktigt vilka ord som används i politiska, ekonomiska och omställningssammanhang. Ordet tillväxt låter positivt och används av politiker och ekonomer för att visa att de är bra och duktiga och att deras politik och analyser är bra och förnuftiga, men baksidan av tillväxtens konsekvenser är inte lika synliga vid en första titt,
Om man istället säger att man eftersträvar en ekonomi i harmoni och balans så tror jag egentligen inte att varken politiker, ekonomer eller ekologer skulle ha någonting emot det, men det skulle öppna upp för en dialog om vad som menas med harmoni och balans och en hel del tidigare blockeringar skulle kunna lösas upp.


Basinkomst

Jag har skrivet en replik eller en travestering på Bo Rothsteins artikel den 11 november 2017 om basinkomst.
1
För det första skulle en sådan reform i dag inte vara ohållbart dyr och den skulle inte urholka statens möjligheter att upprätthålla kvalitet i sjukvården, utbildningssystemet och äldreomsorgen. Det skulle bli en effektivare och bättre kvalitet i dessa verksamheter därför att människor skulle ha bättre möjlighet att upprätthålla sin hälsa, det skulle bli mindre stress och därmed minska stressjukdomarna, bättre förutsättningar för människor att äta nyttig mat och större möjligheter att anpassa sitt arbetsliv efter de individuella förutsättningarna och intresse. Det skulle bli mindre behov av sjukvård och den sjukvård som bedrivs kan mer koncentreras på de svårare fallen och olyckor.
Utbildningssystemet skulle bli bättre för att människor i större utsträckning skulle få möjlighet att utbilda sig till det de är intresserad av, inte till det de tror sig tjäna mest pengar på. När människor utbildar sig av intresse, snarare än av karriärmöjligheter och status så höjs studiemotivationen och kvalitén på utbildningen.
Äldreomsorgen blir bättre dels för att de äldre inte har slitit ut sig i arbetslivet på grund av att de har varit tvungna att arbeta mer än de egentligen har orkat. Dels att de under sitt liv har haft tid och ork att utveckla intressen som de kan hålla på med även som pensionär. Det är också så att om de får större möjligheter att umgås med familj och vänner både före och efter pensioneringen behåller de sin hälsa längre upp i åren och behovet av äldreomsorg minskar. En basinkomst gör det också möjligt för de som arbetar inom sjukvården, utbildningssystemet och äldreomsorgen att anpassa sin arbetstid efter de individuella förutsättningarna.
Den offentliga service som skulle möta de som behöver den skulle komma att ha högre kvalitet.
Med andra ord är idén om en ovillkorlig basinkomst med all sannolikhet en hjälp att behålla den generella välfärdsstaten av nordisk modell.

2
En  annan fördel handlar om systemets legitimitet. Basinkomsten innebär inte att alla vuxna ska få 10.000 mer i plånboken, det inte är meningen att de som har ett jobb ska få ut extrapengar i basinkomst också. Det är mer en form av försäkring mot att bli helt utan alla inkomster.
Då minskar risken att de försöker försörja sig med  allehanda ”oegentliga” inkomster (droghandel, prostitution, etcetera). Man kan förvänta sig en betydande minskning av rapportering i medierna om personer som känner sig tvingade att livnära sig på sådana verksamheter.
Med andra ord är idén om basinkomst med stor sannolikhet en reform för skapandet av ett samhälle där jämlikhet, miljö och människors hälsa skulle främjas.

3
En tredje fördel rör behovet av arbete. Argumenten för att vi har ett minskat behov av arbetskraft på grund av den tekniska utvecklingen är enligt min mening bra argument.
Vi får ett minskat  behov av arbetskraft även inom vård och omsorg, för att människor lättare kan sköta sin hälsa.  Äldre människor i Sverige kommer att må ännu bättre fysiskt, de behöver inte lika ofta vara ensamma och det finns oftare tid för att gå och handla med dem eller ta dem till fritidsaktiviteter.
Barnfamiljer behöver inte längre lida av svår tidsstress och behöva avlastning för att deras arbetstid lättare kan anpassas efter behoven. Exemplen kan mångfaldigas. Med en basinkomst kommer människor att fråga sig varför de skall arbeta med något som varken är till nytta för någon, skadar miljö och hälsa, bara för att tjäna pengar, när det behövs många fler ”händer” inom områden som odling, kultur, friskvård och naturvård.

Grunden med idén om en ovillkorlig basinkomst är just ovillkorligheten. Skall människor vilja betala skatt för vår välfärd måste ett antal villkor vara uppfyllda. Ett av dem är principen om att man produktivt bidrar till kostnaderna för välfärden och inte smiter från den och stoppar dem i något paradis långt bort istället för att skapa välfärd här.  Bryter man denna princip kommer med stor sannolikhet stödet för den generella välfärdspolitiken att erodera.


RSS 2.0