En vision om utvecklingen i Dellenbygden


För att alla ska känna sig delaktig i en positiv utveckling av Dellenbygden borde det startas studiecirklar i Dellenbygdens utveckling. Studieförbundet Vuxenskolan skulle kunna vara delaktig i att få till studiecirklar. Det kan vara flera studiecirklar med olika inriktningar.
Det är bra med studiecirklar för att lära känna varandra, utveckla idéer, få inspiration och för att ta reda på alla de möjligheter som vi har och vad som fattas.
Det behövs också en Facebook grupp där vi kan diskutera olika ämnen som rör Dellenbygden.
Vi har stora tillgångar i Dellenbygden, en vacker natur, företag, engagerade människor och ett levande kulturliv.
Det finns mycket att göra och uppleva i Dellenbygden när det gäller kultur, natur och fritid. Det behövs också fler arbetstillfällen och bostäder. Det behövs boende både för fler bofasta och för att tillfälliga turister ska ha någonstans att bo när de är här.
Fisketurismen kan utvecklas t.ex. genom att säkra tillgången på Dellenöring genom att odla upp yngel att sätta ut. Eller att starta fiskodling ända fram till stora ätbara fiskar. Vi kan bli kända för att vi har den unika Dellenöringen, om vi dessutom kombinerar fiskodling med tomatodling i växthus kan vi bli ett gott exempel på en ekologiskt hållbar matproduktion.
Det finns också flera kunniga ekologiskt inriktade odlare av grönsaker i bygden som vi kan göra reklam för och hjälpa till så att de kan utveckla sina verksamheter.
Dellenbygden är en bra bygd för att utveckla folkhälsan såväl för vuxna, ungdomar som barn.
Vi är en bygd dit många vill flytta och många har också flyttat hit. Vi var en del av de orter dit människor flyttade under 70-talets gröna våg. Många av dem är fortfarande kvar och har berikat vår bygd, med både kulturella impulser och nya företag. Vi bör förbereda oss på en ny grön våg, nu då till och med regeringen satsar på ett landsbygdsprogram. Vi i Dellenbygden kan tillsammans med kommunen, regionen och staten skapa en än mer blomstrande bygd för ett ekologiskt hållbart och miljövänligt samhälle.


RSS 2.0