Sex, helighet, magi och romantik.

Sex behöver inte vara tyngd av helighet och magi och romantik. Men, de aspekterna bör finnas med som möjligheter. De dominerande religionerna kristendom och islam har  en syn på sexualitet som är både kvinnofientlig och tråkig. Det hindrar män och kvinnor att utveckla sin fulla kapacitet som människor.
Det är en väsentlig och viktig skillnad att betrakta sex som något heligt, magiskt livsbejakande och gott, jämfört med att se det som något syndigt, skamligt, fult och fel. Det är inte bara kvinnor som vågar vara sexuella som kommer ändra världen, utan det är i samarbete med män som vågar vara kärleksfulla och mjuka.
Mat, sömn, sex, undvika smärta och röra på sig tillhör de grundläggande behoven. Om då en livsåskådning förnekar någon eller några av behoven då uppstår komplikationer på alla livets nivåer. Inte blir det bättre av en materialistisk kultur där det viktiga är att vara ekonomiskt lönsam och producera och konsumera så mycket som möjligt för att öka den viktiga bruttonationalprodukten oavsett om det är bra för miljön, hälsan eller välbefinnandet.


RSS 2.0