S har omvänt sig.


Löfven säger att tidigare regeringar, även socialdemokratiska regeringar har varit ointresserad av landsbygdsutveckling. De har syndat tidigare, nu har de omvänt sig. Centern borde ta vara på det och fårlåta dem deras synder.
Mp har alltid varit för miljö, naturen och landet, men problemet är att de ofta är akademiska unga storstadsbor, med lite erfarenhet och kunskap om landsbygden.
Alliansen är död. M har smittats av SD och fått brunröta. Kd har krympt och hamnat långt under strecket och får kanske inte vara med längre. Folkpartiet har tappat folk och har blivit ett litet parti som kallar sig liberalerna.
Om centern vill vara med och bestämma bör de avstå från nyliberala marknadsekonomiska experiment och återgå till att bli en mer landsbygdsinriktad, miljövänlig folkrörelse. S, MP och C skulle kunna skapa ett samarbete som vore bra för att få hela landet att leva.


Den gröna omställningen är ingen bluff.

I programmet ”Idévärlden” på TV hävdar författaren Therese Uddenfeldt att den gröna omställningen är en bluff. Jag menar att den gröna omställningen är ingen bluff. Vi behöver ny smart teknik, solceller, vindkraft elbilar, energisnåla hus, m.m.  Vi är för många på jorden för att kunna återgå till häst och vagn utan att det blir svält och elände. Tekniken har också kommit så långt att det är möjligt att övergå från fossila bränslen till förnyelsebar energi.
Men, tekniken har också kommit så långt när det gäller datorer och robotar att det där med ekonomisk tillväxt är överspelat. Det går inte längre räkna produktion på samma sätt när automatiska maskiner sköter en hel del av produktionen.
Nu har vi chansen att skapa ett hållbart ekologiskt samhälle, nu när vi har lärt oss hur vi kan få förnyelsebar energi och vi lär oss också mer och mer hur vi ska återvinna och återanvända prylar och material. Vi kan inte och ska inte slita och slänga prylar på soptippen, vi ska ha ett kretslopp av material. Vi har lärt oss mer om mikrolivet i marken så att vi kan odla på ett ekologiskt, effektivare och hållbart sätt.
Vi kan mer om människors psykologi, hälsa och välbefinnande än förr. Om vi minskar stressen, äter hälsosamt, rör på oss och sover tillräckligt, blir vi friskare.
Den nya tekniken gör det möjligt för människorna att leva längre och friskare, det är bra.
Problemen uppstår när ekonomer, politiker, tekniker och andra inte förstår att världen har förändrats och det gamla behovet av materiell tillväxt inte längre behövs, i alla fall inte i den rika delen av världen. Tvärtom är en materiell tillväxt ett hot mot vår framtid och hälsa.
Nu är det viktiga att bygga upp en vision om ett samhälle där miljövänligt, människovänligt och hållbart är det viktiga, inte mer av materiella saker. Om vi inte förstår det, då kan Therese Uddenberg ha rätt att det är en bluff med grön omställning, för då har vi inte ställt om på riktigt, vi har bara lagt till det gröna också, utan att ta bort det andra. Det behövs en omställning av tänkandet, en inre omställning.


Religion

Bibeln påverkar både icke-kristna och kristna i vårt samhälle. Därför är det legitimt att kritisera Bibeln vare sig man tror eller inte.
Jag är inte ateist, jag tror att det finns något bortom detta materiella fysiska livet. Jag tror att det eventuellt kan finnas några sanningar dolda i böcker som Bibeln och andra böcker om Gud, andlighet och livsåskådning. Men, jag tror inte att någon religion eller religionsinriktning har den enda rätta sanningen. Min, kritik av Bibeln och tolkningar av den är dels de delar som uppenbart inte kan vara sant på grund av att vetenskapen har bevisat att det inte är sant. Orimligheter som att gubben Noa skulle kunna bygga en båt som är större än de största träbåtarna i vår tid och dessutom samla in ett par av alla djur i hela världen.
Dels är det en kritik av de tolkningar som görs som har följdverkningar på hur vi lever nu, i en helt annan tid och med andra förutsättningar.
Det är också så att hur man än tolkar Bibeln så måste man använda sitt eget förnuft, annars blir det lätt helt fel, vare sig regeln eller rådet är bra, sant och riktigt eller inte.
Att svälja allt utan kritik och frågor är inte riktigt klokt och leder till en bokstavstroende, fanatisk motsättning mellan människor och grupper som skadar samhället och människorna.
Jag skulle vilja bidra till ett samhälle där en andlighet och livsbejakande livsåskådning leder till att vi skapar en hållbar miljövänlig värld. Då krävs det av vi lämnar den materialistiska synen på att pengar, makt och prylar är det viktiga och får en mer andlig, miljövänlig och livsvänlig inriktning. För att skapa en sådan värld är en förstelnad fundamentalistisk inställning till religion mer i vägen än en hjälp.


RSS 2.0