Yttrandefriheten är viktig,

Yttrandefriheten är viktig, men yttranden om att andras friheter ska inskränkas på grund av ras, kön, religion, kultur, essens, ursprung eller sexuell läggning måste tillbakavisas med bestämdhet. Nazister, fascister, rasister, sverigedemokrater och andra högerextrema har en tendens att tro att yttrandefrihet betyder en frihet att yttra sig rasistiskt, fördomsfullt och att hetsande mot folkgrupp och hot mot enskilda är acceptabelt.
De gånger de protesterar mot inskränkningar av yttrandefriheten är när deras hot, hat och fördomar avslöjas, stoppas och avvisas.
Samhället ska vara tolerant, men att vara tolerant mot intolerans skapar ett intolerant, hårt och känslokallt samhälle.


För politiska?

Täppas Fogelberg, Alexandra Pascalidou och Sverker Olofsson kommer att sättas i karantän inför valet. Därmed får SR-profilerna inte leda Ring P1 framöver, de är för politiska för att fungera som bollplank
Det är nu när det är val som kommentatorer av alla sorter borde tillåtas och uppmuntras diskutera ideologi, intressekonflikter och värden i politiken.  
De stora frågorna om vilket samhälle vi egentligen vill leva i är större och viktigare än att det ryms i dagens riksdagspartiers partiledares begränsade horisonter och utspel.
Vi har en värld som förändras snabbare än någonsin förut, därför behövs det en så allsidig belysning som möjligt av alla de problem, lösningar och möjligheter som finns nu. De gamla partierna, där allt färre är medlemmar och allt mer av de politiska ställningstagandena och taktiken utformas av ett fåtal i ledningen, har ingen möjlighet att styra samhället på ett bra sätt.  Utan att ta in synpunkter från många olika människors erfarenheter och kunskaper så blir politiken och politikerna alltmer avskärmade från samhällsutvecklingen. Politikerföraktet blir större och större om människor upplever att politikerna inte lyssnar och om människor tycker att den politik som förs är långt ifrån intressant eller relevant.


RSS 2.0