En nyare liberalism än nyliberalism

Det behövs en nyare liberalism än nyliberalism. En liberalism som går till liberalismens rötter och resulterar i att det slår ut nya gröna grenar med röda och rosa blommor.
Då kan jorden ta tillvara sin ljuvlighet och få mer utvecklade länder, där kultur, sociala framsteg,  konsten att leva, tekniska framsteg och kunskapen om människornas och naturens biologiska förutsättningar är grunden för samhället. Vi kan då lämna det primitiva stadium där materiell och ekonomisk tillväxt är det viktiga.
Jag tror inte på en nyliberalism där marknadskrafterna ska styra allt, då blir det de rikaste och hänsynslösaste som bestämmer utvecklingen. Jag tror inte heller på en centralstyrning där alla ska tro, tänka och tycka lika, vare sig det är kommuniskt vänsterstyre, nationalistisk höger eller religiös diktatur.  Jag tror att det är möjligt att skapa ett samhälle med fria individer som samverkar med varandra.
Det var någon på TV som sa att framtiden var bättre förr. Jag tror att framtiden kan bli bra mycket bättre om vi tar tillvara all den kunskap vi har nu om biologi, psykologi och teknik.


RSS 2.0