Vad betyder t ex ord som tillväxt, resurser, kapital och skuld - för naturen?!

”Vad betyder t ex ord som tillväxt, resurser, kapital och skuld - för naturen?!”
Vad ord betyder beror på vem som svarar och i vilket sammanhang.
För en kines som inte kan svenska betyder de konstiga krumelurer och läten.
För naturen betyder orden ingenting, det viktiga för naturen är att flödet av liv och energi i det ekologiska kretsloppet fungerar.
För en svensk som är skolad av dagens ekonomer och politiker betyder tillväxt att vi blir rikare, resurserna och kapitalet ökar och vi kan betala tillbaka skulder.
För mig betyder ordet tillväxt att något växer och blir större. Vi skulle behöva tillväxt i kärlek, intelligens, logik, tid att bara vara, andlighet, njutning, trädgårdsodling, antalet solceller och mycket annat, men en ökad cirkulation av pengar är jag väldigt tveksam till att vi behöver. Tvärtom, om en ökad cirkulation av pengar blir det viktiga är det en stor risk att miljön, klimatet, naturen och livskvalitén tar skada.
 Dagens ekonomers syn på vad tillväxt är är begränsat till att räkna pengarnas ökade flöde i samhällets ekonomiska system. De mäter tillväxt i ökad BNP, bruttonational produkt, trots att man inte kan räkna rikedom i BNP. Hög BNP kan bero på att vi tillverkar mycket med så dålig kvalité att vi måste slänga dem efter ett kort tid och måste tillverka nya. Hög BNP kan också bero på att vi blir så specialiserade och beroende av andra att vi måste köpa varor och tjänster av andra hela tiden, för att klara oss.
BNP beräknar bara värdet på producerade varor och tjänster som görs i utbyte av pengar, de räknar inte med eget arbete, gratis arbete, befintliga produkter, naturens tillgångar eller några andra värden. Även om man skulle begränsa ordet tillväxt till att bara gälla materiella värden så är dagens ekonomers syn på tillväxt inte med sanningen överensstämmande.


Åt vilket håll ska vi gå?

Nu är det valtider, åt vilket håll ska vi gå, höger, vänster, framåt eller bakåt? Ska vi välja rädsla eller kärlek? Miljö och klimat eller forsätta bränna olja och kol?
Högersidan vill belöna de rika, starka och friska som har arbete och straffa de sjuka, svaga arbetslösa. De vill till och med straffa de skolor, kommuner och landsting som inte når de mål som har satts upp. Lägre skatt, mer privatiseringar och avregleringar är deras politik.
Vänstersidan vill hjälpa de sjuka, svaga och arbetslösa. De vill hjälpa skolor, kommuner och landsting som inte når målen. De vill höja skatten för de rika och stoppa vinstintressen i vård, skola och omsorg.
SD är rädd för främlingar, invandrare, muslimer, hbtq-personer, feminister, vargar, nutiden, framtiden och  massmedia, speciellt P3. SD vill tillbaka till hur de tror att det var förr, på den gamla goda tiden, när det var folkhem och kyrkan stod mitt i byn. Det har nog blivit lite fel när de tittat i backspegeln, det var inte högern som stod för folkhemmet genom skattesänkningar, det var socialdemokraterna med högre skatter.  I den kristendom som kyrkan står för är ett grundläggande budskap att man ska hjälpa och älska sina nästa, inte att man ska slänga ut de som flyr och behöver hjälp och skydd. Det där med klimatet, det får andra sköta, någon annan stans i andra länder tycker SD.
Den heta sommaren, plast i haven och brinnande skogar kan påverka väljaropinionen. Det kanske är fler som funderar på om det ligger något i det där som sägs om miljö, klimat och energifrågor. Kanske inte materiell tillväxt, mer av allt och oftare, är det viktigaste trots allt.
Förutom de 8 partier som sitter i riksdagen i dag, så finns det 31 partier till att rösta på. Ska vi välja de gröna, röda, blåa, bruna, rosa, svarta, lila eller något annat? I vilket fall som helst blir det nog en blandning av olika kulörer i kommande regering, inget parti lär få egen majoritet.


RSS 2.0