Miljöpartister och landsbygdsbefolkningen

Det är ett problem för förståelsen mellan miljöpartister och landsbygdsbefolkningen. Många miljöpartister är varken bönder, skogsägare eller ens boende på landsbygden. En bild av miljöpartister som finns på landsbygden är att de är flummiga grönavågare som har en romantisk bild av livet på landet. Miljöpartister har ingen aning om hur det är att leva på och driva jordbruks och skogsföretag på landsbygden, de är bara akademiker som tror att man kan leva på grön kvist och vacker natur, är ungefär den uppfattning bönder har.

Den folkrörelse Annie Lööf förmodligen hänvisar till är de skogsägare som blir stoppade att avverka den skog som är deras levebröd. De olika bilder som centerpartister och miljöpartister har av vad som rör sig bland folk beror på att de träffar olika människor. Jag tycker att det är synd att de som lever på jord och skogsbruk och engagerade miljövänner inte samarbetar och förstår varandra bättre.

Lööf har rätt när hon hävdar att skogen ger jobb på landsbygden, men det skulle ge mer jobb om förtjänsten av skog, malm, vattenkraft, jordbruk, m.m. stannade på landsbygden och inte togs om hand av staten och kapitalägare i städerna.

Om miljöpartister och centerpartister kunde samarbeta bättre om landsbygden och dess förutsättningar och möjligheter skulle hela Sverige kunna leva och blomstra. Som det är nu blir bönder och skogsägare förbannade och irriterad på miljöpartisternas landsbygdsfientliga politik och miljöpartisterna ser skogsägarna som marodörer som förstör skogen, naturen och miljön.

I ett samarbete kunde man enas om ett skogsbruk som tar mer hänsyn till naturen och dess olika biotoper samtidigt som det ger en acceptabel inkomst för landsbygdens befolkning.

Jag hamnar personligen mellan hötapparna, min far var jord och skogsbrukare, centerpartist som hävdade att kalavverkning var en förnyelse av skogen. Jag hade en lite annan uppfattning om skogsbruket och röstade på Miljöpartiet. Men, jag menar att båda sidor har sina poänger, det är inte svart vitt, och det skulle vara bra för alla om det kunde bli ett mer grönt samarbete.


RSS 2.0