Sjukskrivningar växer mest.

Den ökande stressen och sjukskrivningarna kan motverkas av att vi tar hänsyn både till människan och naturen. Samhällets, politikens och ekonomernas ensidiga inriktning på ekonomisk tillväxt skadar naturen, miljön och människorna. Det som växer mest i det nuvarande tillväxtsamhället är sjukskrivningar på grund av stress, antalet hotade växter och djur, rädslor, hat, hot, osäkerhet, rasism och extremism.
När vi istället kunde ha ett växande samarbete över alla nations, religions, generations, köns, m.m. gränser, med att odla växter och skörda gemenskap.
Det som är bäst för naturen är bäst för människan. Det som är bäst för människan är bäst för naturen. Vi ska vara planetskötare där varje individ fritt kan samlas i en gemenskap där individen kan växa.


Hoppingivande samhällsordning


Vi kan skapa ett hoppingivande framtida samhällsordning där livsenergin flödar. En kultur som är hållbar och tar tillvara både människors och naturens möjligheter är nödvändig för framtiden. Vi har tillgång till kunskap från hela världen och från alla tider. Det gör att vi kan se vad som fungerar och vad som inte fungerar .
Kombinationen av nya tekniska, biologiska och psykologiska kunskaper med äldre visdom, erfarenheter och fungerande system, ger oss fördelar jämfört med hur det var förut. Nu kan vi få kontakt med många olika nya idéer, erfarenheter och tänkesätt genom Internet. Vi kan också utveckla våra intressen tillsammans med andra som är intresserad av samma saker.
Visserligen finns det risk att det uppstår filterbubblor, trollfabriker och konspirationsteorier, men jag tror att bubblor brister, troll spricker och teorier som inte håller avslöjas om de granskas öppet i dagsljus.


Vi är biologiska varelser

Vi är biologiska varelser, en del av naturen. Det samhälle, den ekonomi och politik som inte tar hänsyn till det, rycker undan grunden för sin egen existens.
Gifter, droger, kemikalier och farligt avfall som hotar, dödar och försämrar den biologiska grunden för livet hotar hela samhällets och naturens överlevnad.
En materialism som mäter ett samhälles framgång i hur stor den ekonomiska tillväxten är, utan att ta hänsyn till den biologiska grunden och helheten gräver sin egen grav.


Inre omställning


Det finns olika inställningar till omställning. Först är det de som inte har hört talas om omställning eller inte har lyssnat på de som pratar om den. De vill inte höra på de där flummiga miljömupparna. Så länge det finns bensin på macken, grejer och mat i affären är det väl inget att gnälla om? Det är bara att köra så det ryker.
Sedan finns det de som anar att det kanske inte är så bra att åka till Thailand varje år och köper klimatkompensation för att lätta på samvetet.
En annan grupp har tagit omställning på allvar. De avstår från all lyx och överflöd, äter vegetariskt, går och cyklar istället för att åka bil. de offrar bekvämlighet och nöjen för miljöns skull och tycker att de som inte gör det är omedvetna och ansvarslösa.
Det finns också de tekniskt intresserade moderna omställningspositiva, som köper de senaste energismarta bilarna, prylarna och solcellerna. De har så energismarta grejer att de känner att de kan använda dem hur mycket som helst och ändå se sig som miljövänner.
De som har gjort en inre omställning också, inte bara en yttre omställning känner inte att de offrar sig eller avstår något för miljöns skull. De känner att de lever ett rikt liv i harmoni med naturen och sig själv. Den stress, jäkt och det materialistiska liv många andra lever är de glada att slippa.
Inre omställning handlar om en omställning av inställningen till vad som är viktigt. Är det en hög materiell omsättning av pengar och prylar för att få status som duktig producent och konsument som är det viktiga? Eller är det att må bra, fysiskt, psykiskt, själsligt och andligt som är det viktiga?
Utan en inre omställning är det den ytliga fasaden av framgång, att ha lyckats, att vara bäst, som är viktigare än att må bra och vara i balans innerst inne. De som har förstått med hela kroppen kan genomgå en verklig förändring.

Stuprör


Var och en lever i sitt stuprör, filterbubbla eller på annat sätt har en begränsad världsbild. Därför är det viktigt att det finns tvärgående kommunicerande möjligheter mellan olika människor och grupper. Den ene kan fastna i ett problem som andra tycker är självklart och inget problem alls.
Det är bra att vara bra på och insatt i sitt speciella område, yrke och intresse, men det finns risk att man fastnar i sitt lilla stuprör och inte kommer loss. Därför är det bra att möta människor som har andra synvinklar och erfarenheter.


Att hålla visionen om en grön ny värld levande.


Människor kan gå genom eld och vatten, pest och pina om de har ett mål och en mening med det de gör. Därför är det viktigt att ha en vision om hur en ny grön värld ser ut. Ett hot om kommande kaos, död och elände om vi inte omvänder oss och går den rätta miljövänliga vägen, fungerar inte.
Att koncentrera sig på de problem och katastrofer som kan bli följden av nuvarande livsstil kan vara kontraproduktivt. En del förnekar problemen och fortsätter som vanligt. Andra förstår att det kan bli problem, men förskjuter det för att de har inte tid, ork och lust att sätta sig in i det just nu. Den tredje tycker verkligen att någon borde göra någonting och sätter sig ner och väntar på att någon ska göra någonting. Den fjärde blir deprimerad, får ångest, går in i väggen och tar en tablett för att må bättre.
De få som ser både problemen och lösningarna och har visioner som kan förverkligas behöver bli fler. Omställningsrörelsen har en viktig funktion att fylla om de kan få människor och hela samhället att med glädje och framtidstro skapa en hållbar grön ny värld.


Vad är hög standard?

Vad är hög standard? Är det att ha en livsstil med hög omsättning av pengar, prylar och energi? Eller är hög standard att må bra, njuta av livet och känna sig lycklig?
Många tror att ha ett bättre liv betyder att man ska ha en högre omsättning av prylar, pengar och energi. Det kanske var sant på ”den gamla goda tiden” när vi var trångbodda och knappt hade mat för dagen. Nu när vi har uppnått en högre teknisk och ekonomisk nivå är det sambandet inte lika självklart.
Att ha möjlighet att gå ut i skogen, sitta på en stubbe och lyssna på fåglarna kan vara mycket mer värdefullt än att sitta på en bar, dricka dyra drinkar och lyssna på en fyllkajas skryt.
Att stressa runt på stan och köpa senaste nytt för att skryta för människor som man inte ens känner eller bryr sig om, kanske inte alls ger någon riktigt hög klass på livskvalitén.
Då kanske det ger mer att reparera den gamla prylen tillsammans med någon vän och ha en trevlig samvaro.


Arbetsförmedlingen


Först gör de Arbetsförmedlingen till en kontrollinrättning för att kolla att de arbetslösa söker de antal jobb som de har bestämt. All den kontrollen tar så mycket tid att de inte hinner förmedla några jobb. Arbetsgivarna undviker att gå till arbetsförmedlingen för att slippa alla ansökningar från människor som söker för att de måste, men varken har vilja eller kompetens för jobbet. Sedan dyker det upp privata aktörer som tar grädden på moset av arbetsökande och förmedlar arbeten. Problemet blir att det blir miss matchning dels för att arbetsökande och arbetsgivare inte hittar varandra för att de går till olika aktörer, inte vet av varandra eller inte finns på orten och att de svårplacerade blir över och hamnar mellan stolarna.
Sedan klagar man på arbetsförmedlingen att de inte förmedlar jobb. Om man ger Arbetsförmedlingen förutsättningar och resurser så skulle de klara av jobbet bättre och både samhällsekonomin och människorna skulle tjäna på det. Som det är nu tjänar en del bemanningsföretag pengar och de arbetslösa förlorar pengar, livsglädje och ork.
Om vi får medborgarlön och slopar kontrollerna och alla arbetsgivare gick till arbetsförmedlingen skulle missmatchningen minska, fler skulle hitta passande arbeten och arbetsgivarna skulle slippa en massa onödiga jobbansökningar.Öpnna hjärtan varje dag

Jag tycker att det är synd, skam och skandal att kvinnor går omkring och inte blir sedd, hörd, berörd och älskade varje dag.
Deras medfödda kapacitet att bli kärleksfulla gudinnor kanske aldrig blir förverkligade för att de inte blir kärleksfullt behandlade. De kanske inte  ens vet om att de är gudinnor innerst inne för att ingen har talat om det för dem.
Alla hjärtans dag i år kan vara den dag där hjärtan öppnas för att förbli öppna. Alla dagar från och med nu kan vara  alla hjärtans dag.


Brister i Svenskt näringslivs tänkande.

”Svenskt näringsliv” skriver:
"Ekonomisk tillväxt innebär att de samlade resurserna ökar, vilket i sin tur innebär att olika behov inte behöver ställas mot varandra. I ett samhälle med nolltillväxt eller negativ tillväxt däremot kan varje nytt behov endast tillfredsställas på bekostnad av något annat"

Det finns flera brister i det tänkandet. De tänker sig att bara en ökad produktion ger ökat välstånd, men det är fel. Om vi har ett samhälle med nolltillväxt eller negativ tillväxt innebär inte det att produktionen slutar, det innebär bara att den är lika stor som förra året eller lite mindre.
Om vi t.ex. bygger ett hus det ena året så behöver vi inte bygga ett hus nästa år, för då har vi redan ett hus. Att då bygga ett hus till eller två hus bara för att det ska vara tillväxt i produktionen är fel tänk.
Eller om man tänker på antal TVn , bilar eller vilka prylar som helst. Om vi tillverkar grejer med kvalité så kan vi ha minskad tillväxt men ändå ökande mängd prylar, om nu mängden prylar är något som är önskvärt.
Dessutom om det är tillväxt inom ett visst område där det är brist kan det uppvägas mot minskad produktion inom ett annat område där det finns för mycket, så att den sammanlagda produktionen blir mindre utan att det blir någon kris i ekonomin.
Ekonomi betyder hushållning egentligen, inte värdet av produktion av varor och tjänster som siffrorna för BNP och tillväxt visar, som näringslivet, ekonomer och politiker verkar tro.
Dessutom fungerar inte beräkningarna av BNP heller, för att robotars och datorers arbete  räknas inte in i produktionen för de har ingen lön och semesterersättning, de bara jobbar dygnet runt och produktionskostnaderna som ger BNP siffror minskar.
Klas Eklunds bok ”Vår ekonomi : en introduktion till samhällsekonomin” har fått skrivas om flera gånger, för att ekonomernas teorier inte stämmer med verkligheten. Han får nog skriva om den flera gånger innan de förstår att tillväxt, natur, miljö och livskvalité måste passa in med varandra på ett bra och hållbart sätt för att man ska ha en bra ekonomi i betydelsen bra hushållning.Vi kan inte vänta på en stark man

Vi kan inte vänta på att en stark man, stark kvinna, staten eller kapitalet ska fixa världen så att det blir bra. Vi måste göra det själva, var och en, tillsammans med varandra.
För att skapa en hållbar värld krävs det många olika specialkunskaper. Det behövs kunskaper i teknik, elektronik, och fysik för att den moderna världen ska fungera. Det behövs kunskaper i biologi, ekologi och odling för att få den hälsosamma hållbara maten vi behöver.
Vi behöver lärare, pedagoger, och informatörer för att sprida kunskaper och inspirationer till människorna för att förhindra fördomar, okunskap och lögner.
Det behövs läkare, psykologer och hälsovetare som har kunskaper om kropp och själ för att hjälpa oss att bli friska om vi blir skadade eller sjuka.
Ingen kan allt, men alla kan någonting, därför behöver det vara ett samarbete mellan människor med olika yrken, intressen, talanger och kön.


Alternativ fakta


Att det har snöat i Sahara, Donald Trump har blivit president i USA och att nationalister har ett internationellt möte är fakta, trots att det är svårt att tro det. Men däremot är ”alternativ fakta” inte med sanningen överensstämmande fakta, det är lögn.
Det är ovanligt att det snöar i Sahara, men det händer, det är oftast för varmt för snö.
Den som blir vald till president i USA brukar vara en person som har politisk erfarenhet, omdöme och har en genomtänkt politisk målsättning. Donald Trump har ingen politisk erfarenhet, inget omdöme och ingen genomtänkt politisk målsättning, ändå blir han vald.
Nationalister anser att det egna landet är bäst och att utlänningar och deras kulturer, idéer och språk är sämre. Att ha ett internationellt samarbete med andra nationalister från andra länder blir då en paradox. Vilket språk ska man prata? Vilket land är bäst? Vilken mat ska de äta?
Logik och praktik går inte alltid ihop.
Det finns alternativa tidningar till höger och vänster och specialtidningar om speciella intressen som skriver om världen, politiken och händelser från andra synvinklar. Det kan vara bra att få information om olika sätt att se på saker och ting, men det ska ändå bygga på fakta, inte lögner.  Men, det som Kellyanne Conway, Trumps närmaste rådgivare i Vita huset kallar ”alternativ fakta” är ändå bara lögn.


Slöseri


Det pratas om slöseri när mat inte äts utan slängs. Det skrivs om onödiga prylar som köps och hamnar i soporna och diskussioner om energi som eldas för kråkorna.
Men, det finns också andra sorters slöseri.
Det är slöseri med alla frön som inte blir sådda, alla drömmar som inte blir förverkligade, alla möjligheter som inte blir upptäckta. Vindenergi som inte tas tillvara, solsken som inte laddar batterier, skönhet som inte beundras, beröring som inte ges och kärlek som inte uttrycks.


Lite perspektiv

Lite perspektiv på tidens gång, nu när det är ett nytt år.
Om jorden vore 1 år så skulle dinosarierna ha dött på juldagen, människan ha blivit till en halvtimme före midnatt på nyårsafton och industrisamhället som en raket som avfyras vid tolvslaget, pfuitt pang! Inte mer.
Ska det bli bara ett pfuitt pang! eller kan vi skapa något mer långvarigt?


Framtiden

Om framtiden blir bra eller dålig beror på vad man menar med bra och dålig.
De högerextrema tror att framtiden blir dålig för att islamister, invandrare, PK-eliten, feminister och andra ”Sverigefientliga” element  får för stort inflytande. De flesta andra tror att det blir en dålig framtid om de högerextrema får bestämma.
Islamister vill tvinga alla att tro och leva precis som de bestämmer att man ska tro och leva. De har ingen förståelse för andra, de förstår inte ens islam som de säger sig följa.
Jag tror att det blir en bra framtid om vi tar tillvara all den kunskap som finns och har funnits genom tiderna i hela världen. Nu vet vi mer om hur människor, djur och natur fungerar än vi har vetat förut. Vi kan kombinera miljövänlig teknik, meditation, kultur och odling till en lyckad hållbar framtid.
Framtiden blir som vi gör den till.


RSS 2.0