Moderater och miljöpartister

Moderater anser att människor motiveras av status, makt och pengar. Därför är det viktigt att företag och företagsledare får fria händer att leda företag och samhälle. Morot, piska, lag och ordning får människor att arbeta.
Det är viktigt med ekonomisk tillväxt för att folket inte ska bli passiva arbetslösa människor som driver omkring och ställer till kaos. Basinkomst, där människor får pengar utan arbete eller krav leder till att samhället faller samman.

Miljöpartister anser att människor motiveras av kärlek till livet, naturen, varandra och sig själva. Därför är det viktigt att människor är fria att upptäcka, vårda och sköta om sig själva och naturen. De fria människornas intressen och drivkraft att lära sig mer om allt möjligt får samhället att utvecklas. Därför leder basinkomst till att möjliggöra för människor att utveckla sina intressen och samhället.

Moderater och miljöpartister verkar vara varandras motsatser, men en syntes skulle kunna vara att den initiativförmåga och engagemang  som moderatarena tillskriver företagare och företagsledare gäller alla människor om de får chansen. Om den tillväxt som moderaterna tycker är så viktig när det gäller ekonomi istället inriktade sig på mänsklig utveckling, en tillväxt i visdom, kunskap, kärlek, välmående eller något annat som är positivt för människor och samhälle, då skulle även miljöpartister vara positivt inställd till tillväxt.


Heliga kor

Det finns mycket som kan fungera i ett samanhang men inte fungerar i ett annat samanhang. Det var smart att inte slå ihjäl alla kor när det var torka i Indien, då skulle det inte finnas kor kvar när torkan var över. Men, att i dagens samhälle med städer, bilar, tåg och lastbilar ha heliga kor som går i vägen överallt är inte lika smart.
Det var klokt att klä sig heltäckande för att skydda sig mot sandstormar i öknen. Men, att idag ha en regel om att kvinnor ska ha heltäckande kläder även om de bor hundra mil från närmaste öken, är inte lika klokt.
Det var bra att ha ekonomisk tillväxt som mål i en värld som var fattig och outvecklad, det är inte lika bra eller relevant när överkonsumtion är ett problem och  robotar och datorer har tagit över en hel del av produktionen.
De som vill hålla kvar vid gamla mönster, vanor och tankesätt kan ha målsättningar om att skapa goda stabila förhållanden för sig själv och andra. Men, om den grund som den gamla regeln förutsatte inte längre finns så skapar gamla mönster instabilitet och onödiga motsättningar. Oförmågan att ta till sig det nya som händer och oförmågan att ifrågasätta gamla sanningar leder till teorier om konspirationer och att de är några onda människor som vill oss illa som styr samhället.  
Jag tror inte att det är konspirationer som styr, jag tror att det är psykologi. De flesta vill tro och vara som de flesta andra. De tror att man inte får säga att man inte vet om man inte vet. Då måste man ju hitta på något som inte är sant om någon frågar, eller höja rösten och säga att det har mamma, prästen, profeten eller Gud sagt, så det är sant.
Jag tycker att det är värre att säga att man vet om man vet att man inte vet. Men, det kanske är ännu värre med människor som säger att de vet och inte vet om att de inte vet.


Erotisk tillväxt


Man pratar om ekonomisk tillväxt, att det är så viktigt. Det ska vara en ökad omsättning av varor och tjänster. Det vi borde ha är en ekologisk och erotisk tillväxt, det vore mer logiskt.
Den ekonomiska tillväxten är inte relevant i en tid och i en värld där robotar och datorer tar över en hel del av produktionen av varor och tjänster. Om vi dessutom skaffar solceller och vindkraftverk så behöver vi inte köpa energi heller. De flesta har redan mer prylar och maskiner än de hinner använda, varför ska de då köpa ännu mer?
Det vore bättre att ha ekologisk tillväxt, mer gröna skogar och ängar, mindre öken skulle vara en bättre målsättning för samhället. Mer fisk i havet, mer träd i skogen och morötter i trädgården. Att vidta åtgärder för ökad tillgång av näringsämnen för de gröna växterna skulle ge en mer harmonisk värld än att skapa konstgjorda arbetstillfällen för att få ökad tillväxt i pengacirkulationen.
Erotisk tillväxt skulle kunna vara ett mått på ett ökat utbyte av kärleksfulla möten. En stimulering av de faktorer som gör att människor möts och lär känna varandra tror jag ger större tillfredställelse för mänskligheten än ekonomisk tillväxt, åtminstone i den ekonomiskt rika delen av världen. Om erotisk tillväxt skulle vara ett av samhället prioriterat område då vore de som har kurser om sex och samlevnad vara de personer som de flesta såg upp till som föredömen.


Rasism är ingen åsikt

Rasism är ingen åsikt, rasism är en fördom. Man får ha vilka åsikter man vill, men man kan inte räkna med att bli oemotsagt om man hävdar att ens fördomar ska respekteras som vilken åsikt som helst.
Det är en skrämmande utveckling att fördomar och rädslor får så stor spridning i samhället. Att en sådan som Björn Söder får vara talman i Sveriges riksdag gör att jag börjar tappa  förtroendet för Sveriges riksdag.
Det är inte invandringens fel att Sverige har förändrats. Den borgerliga regeringen lade grunden för SDs framgångar genom privatiseringar, skattesänkningar för de rika, försämringar i sjukkassan och andra nyliberala åtgärder. Människor blev mer otrygga och då kommer SD och skyller på invandrarna och tiggarna, när de istället borde skylla på de som i verkligheten har försämrat välfärdssamhället.
Jag var inte född på 30-talet, men om man läser om hur det var då i Tyskland så kan man känna igen retoriken. Skillnaden är att vi vet nu eller åtminstone borde veta hur illa det kan gå om sådana krafter får fritt spelrum.


Slöseri med naturliga tillgångar

Vilket slöseri med naturliga tillgångar det är i vårt samhälle. Vi tar inte vara på energin från solen, vinden, vattnet och jorden på ett sätt som vi borde göra. Kanske det största slöseriet är att vi inte tar tillvara den sexuella energin. Den livskraft som finns oss närmast slösar vi bort med att endera med några snabba drag spruta ur oss, eller på alla sätt förhindra att den flödar.
Jag tror att det är en vändning på gång, solenergin fick ett genombrott i fjol. Den gamla kletiga fossila oljan är inte längre lönsam att hålla på med. På samma sätt kan det bli med den sexuella energin, om människor förstår vilka  tillgångar och möjligheter det finns, kommer gammalt kvinnoförtryck och fördomar att försvinna och kvinnors och mäns sexuella energi att flöda och skapa ett livsbejakande samhälle.


Vi planetskötare har ett val.

Sedan miljoner år döda växter och djur har begravts och omvandlats till olja och kol. Nu tar vi upp det, den kol som har legat livlös så länge kan ingå i förening med syre och åter flyga fritt i luften. Det blir så mycket koldioxid i luften att den kan ställa till problem för klimat och miljö.
Vi har släppt ut anden ur flaskan och vi kan inte stoppa tillbaks den igen. Det enda vi kan göra är att låta den tjäna oss och hjälpa oss att skapa en grön planet enligt våra önskemål.
Som planetskötare kan vi låta de gamla begravda resterna efter döda växter och djur återigen ingå i livets kretslopp. Vi kan plantera träd, bevattna öknar, odla alger, grönsaker och buskar.
Vi har ett val, ska vi låta den utsläppta koldioxiden ställa till problem eller ska vi använda den till något gott?


En miljögrön kultur

Nu är det tid att ställa om jorden till en miljögrön kultur. Den nyliberala marknadskarusellen har snurrat för länge. Den lämnar efter sig skräp, urspårade tåg, utslagna människor och en ökad ojämlikhet där ett fåtal har gjort stora vinster medan flertalet har förlorat både hoppet och pengarna. En del av de som nu är missnöjda hade trott att de skulle vinna i konkurrensen med andra i det lotteri som arbetsmarknad, utbildning och vård har blivit, men de har insett att det bara är ett fåtal, de som redan hade mycket, som har fått mer, inte den vanliga lilla människan
Snart är bara röken kvar efter den fossila gamla energin, nu måste vi bygga upp en mer grön, hållbar och förnyelsebar energi. Vi kan skapa en kultur där solens energi används till att lysa  upp allas välfärd och det blir en miljögrön kulturell revolution istället för en gråblå nyliberal tillväxthysterisk konkurrenssamhälle där de flesta blir förlorare.


Partiledardebatten,

Jag började titta på partiledardebatten, men slutade efter en stund. Det behövs visioner om en värld med livskvalité, inte mer kvantitet av materiella ting. De vill ha mer arbete och högre tillväxt, inte mer fri tid och högre livstillfredsställelse.
Tänk om ett parti skulle driva frågan om medborgarlön, delad arbetstid, ökad fri tid och mindre stress. Om de hade en vision om att vi ska ta tillvara energin från solen, vinden, vattnet, jorden och skogen och då på ett sätt som inte förstör naturens kretslopp. En insikt om att om vi tar av lagrade resurser så tar de slut och att vi inte kan hålla på så i längden. Om partierna hade en grundläggande ideologi om att det viktigaste är att vi skapar en värld som är hållbar i längden, inte att samla populistiska poäng genom kortsiktiga förslag för att få högre opinionssiffror eller vinna val.
Om de hade en vision om en skola där det viktiga är att eleverna blir goda, harmoniska, kärleksfulla självständigt tänkande människor, inte att de ska bli fullproppade med fakta så att de blir produktiva arbetare och duktiga konsumenter. En vision om en skola som genom filosofi, meditation, massage och samtal ger eleverna en grund att stå på så att de kan ta vara på de viktiga men subtila värdena av kärleken, andligheten och sexualiteten. En insikt om att kunskaperna om den materiella världens beskaffenhet kan de dels lättare ta till sig om de har den grundläggande harmonin och självkänslan, dels att med den moderna teknikens hjälp kan man googla fram om det är något de undrar över.   


Vill inte staten att hela Sverige ska leva?

Skatteverket lägger ner kontor på orter där det inte är tillväxt. Vet de inte att det är på landsbygden maten växer, inte i storstadens asfalt och betong? Arbetsförmedlingen lägger ner 100 kontor i hela landet. Visserligen är de inte så bra på att förmedla de få arbeten som finns, men en del av den skatt som tas från landsbygden skulle kunna komma tillbaka till landsbygden om statliga verk har sina kontor ute i landet. Vad vill staten? Vill de lägga ner en större del av landet?
Vill de inte att hela Sverige ska leva?
Förstår de inte att utan övriga Sverige så klarar sig inte storstadsborna heller? Det är på landsbygden skogen växer, den skog som används när man gör papper till byråkraters utskrifter. En hel del av de skatteintäkter skattekontoret får in och lever på kommer från skogen och de produkter som träråvarorna ger. Om skattekontoret försvårar för landsbygden, sågar de av den gren de sitter på, bokstavligen. De borde uppskatta den skatt som en levande landsbygd är, istället för att ta vår skatt in till de stora städerna utan att ge något tillbaka.
Storstadsborna vill ha hälsosam ekologisk mat, hur har de tänkt att de ska få det om de lägger ner förutsättningarna för att landsbygden ska leva. Visserligen finns det 5 000 lokala utvecklingsgrupper som bildar byarörelsen och spelar en viktig roll för Sverige, men landsbygden är ändå beroende av politiska beslut från staten. Landsbygden är nästan lika beroende av staten och staden som staden är beroende av landsbygden. Vi kan visserligen odla vår egen mat, har gott om energi från vattenkraft och vindkraft och kan bygga våra egna hus med virke från skogen, men vi är ändå fortfarande så insyltade i statens göranden så att det skulle vara svårt att klippa banden. Men, om de inte vill ha oss på landsbygden så kan vi ju se vilka som klarar sig längst, vi eller staden.

Bevara det gamla i en ny värld?

Jag har haft en intressant diskussion med JB i kommentarsfältet under inlägget ”Rasister, fascister och nazister är rädda.” Den tydliggör grunden för olikheterna i synsätt. En kulturkonservatism som vill bevara det gamla i en ny värld av modern kommunikation verkar vara det grundläggande. Det är en omöjlig uppgift att bevara gamla kulturer, religioner, folkgrupper och levnadssätt när förutsättningarna helt förändras. Man kan förstå desperationen hos människor som vill bevara sin gamla världsbild, sin religion och gamla traditioner när de ser att det är hotat. En del blir fanatiker och tar till våld som islamisterna i Syrien och Irak. Andra går med i nationella partier och skyller på invandrarna att det är de som rår för att världen förändras.
Jag menar att de förändringar vi har sett hittills är små jämfört med de förändringar som blir i framtiden. Vi kan välja att desperat försöka hålla kvar det gamla eller att ta tillvara och bejaka de många möjligheter som öppnar sig. I en framtida global värld där vi har lärt oss att ta tillvara flödande förnybara energikällor och datorer och robotar sköter en hel del av produktionen av varor och tjänster, förändras förutsättningarna helt. Det är inte bara de gamla kulturerna, religionerna och traditionerna som ”hotas”. Det är också den ”moderna” synen på arbete, pengar, miljö, kunskap, energi och mycket annat som utmanas.

Mål och medel förväxlas.

Jag tror att mål och medel förväxlas ibland. Är målet med omställning lägre energiförbrukning eller att ställa om till energi som inte är fossil? En lägre energiförbrukning är bra om vi inte får fram tillräckligt mycket alternativ energi, men är låg energiförbrukning bra i sig självt? Vi ska inte producera och konsumera så att resurser förbrukas och blir till gifter, sopor och skräp, men om vi kan skapa en teknikutveckling där produktionen sker cirkulärt, grönt och återanvändningsbart är det fel ändå med hög produktion och konsumtion? Tillväxt i ekonomin är bra medel i ett fattigt land där människor lider och dör av fattigdom, sjukdomar och svält för att nå målet att minska fattigdomen. Men, är tillväxt i ekonomin bra i ett rikt land om människor och miljö blir lidande av stress, vällevnadssjukdomar och förstörelse på grund av krav på tillväxt? Att alla får möjlighet till arbete och försörjning är bra. Men, är full sysselsättning med 40 timmars arbetsvecka i ett datoriserat och robotiserat samhälle ett bra mål om det förutsätter att vi måste konsumera mer och mer för varje år? Att vi alla får tak över huvudet, kläder så att vi inte fryser, mat så att vi inte svälter är bra. Men, när vi har det är det kanske andra saker som är viktigare än större lyxigare hus, nya modekläder och att vråläta oss feta. Det kanske är annat än mer av allt som går att köpa som vi lider brist på om vi inte trivs med tillvaron. Det kanske är brist på sådant som inte går att köpa som gör att vi inte trivs. Många lider brist på tid, kärlek, sömn, fysisk aktivitet, lugn och ro, sex och relationer, vänskap och kulturell gemenskap och då hjälper det inte att tröstkonsumera.

Rasister, fascister och nazister är rädda.

Rasister, fascister och nazister är rädd för de andra, de som inte tänker, gör och ser ut som ”vi”. Om Sverigedemokraterna ska kallas fascister eller inte är en fråga om var man drar gränsen till vad som är fascism och inte. De har i alla fall klart rasistiska, fascistiska och nazistiska tendenser. Det står i deras principprogram ”att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket. ” Folk? Alla medborgare i ett land tillhör ”folket”, att dela upp medborgarna i olika folk är rasistiskt. Det är också fascistiskt, fascismen är fientlig mot etniska och religiösa grupper som inte kan assimileras med nationen. I principprogrammet: ”Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem.” Deras rädsla för en mångfald av fria självständiga människor som själva väljer sin tro, intressen och kulturella uttryck är en fascistisk inställning om att alla i nationen ska vara lika för att det ska vara en enhet. I ett fritt ickefascistiskt land är själva mångfalden som ger möjligheterna och friheten för de enskilda människorna. Fascisters syn på en gemenskap bygger på en motsättning och rädsla för de andra. Det förutsätter en likformighet och anpassning av oss för att vi ska få räknas in i gruppen och bli en del av ett ”vi”. Det föder en ständig rädsla för att inte passa in och en ökad tendens att ta avstånd från de där andra, muslimerna, homosexuella, judarna, humanisterna eller vad det kan vara som anses inte önskvärt för nationens enhet. Deras föreställning om enhet, kärlek, gemenskap bygger på att de tror att man kan låsa in den för att bevara den. En äkta gemenskap bygger på frihet, en begränsning av friheten skapar hat och rädsla, inte gemenskap. De tror att de kan bestämma vad människor ska tro, tänka och tycka, men ett förtyck av tankefriheten leder inte till enhet , det leder till förtryck, våld och splittring. De tror att om människor begränsar sin kärlek till det egna landet, traditioner och de som liknar de själva så kan kärleken bevaras, de tror att kärleken tar slut om den delas, men kärlek förökas när den delas ut. Kärleken dör om den stängs inne. Det är i mångfalden som samhället och kulturen blomstrar, i enfalden dör den. Att på ett auktoritärt sätt försöka bestämma och lägga sig i enskilda människors liv för att skapa drömmen om ett enat och renat folk, skapar hot, våld och ett splittrat land.

Kommer det en ny grön vår?

De röd-grön-rosa partierna och sympatisörerna bör samla sig och ge sin bild av världen inför det extra val som infaller strax efter vårdagjämningen. Kommer det en ny grön vår eller blir det en gråblå betongpolitik med inslag av brunröta?
Jag tror att de partipolitiskt aktiva politikerna behöver hjälp att formulera en ny politik och världsbild när det gäller ekonomi, miljö, klimat, kultur, arbete och mycket annat. En förändrad värld behöver nya förhållningssätt för att de ska fungera nu och i framtiden.
Kan man ha en ekonomisk teori som bygger på tillväxt om det BNP som mäts när man beräknar tillväxten inte är mätbar på samma sätt längre?
Det finns tre olika metoder att räkna ut BNP på, utgiftsmetoden, produktionsmetoden och inkomstmetoden, men de bygger alla på att någon får en lön för utfört arbete. BNP har även tidigare varit en bristfällig beräkningsmetod för att en del av produktionen inte kommer med i BNP. Oavlönat arbete hemma, ideellt arbete och svartarbete räknas inte in. Nu med ett ökat antal robotar, datorer och automatiska maskiner blir det ett ännu mer bristfälligt mätverktyg. Mycket produktion och tjänster som förut utfördes av avlönade människor utförs nu av datorer och maskiner som inte har någon lön.
En text skrivet på A4 papper som skrivs av en människa på en skrivmaskin tar tid och kostar lön och kan bara läsas av en människa i taget, men samma text skrivet på en dator kan skrivas ut i många exemplar på en skrivare eller mejlas till många människor och läsas av många utan att det kostar mer än en textförfattares lön. Är de texter som skrivs på dator mindre värda än de som skrivs på skrivmaskin, bara för att de kostar mindre att producera?
Förutom att en tillväxt i den ekonomiska aktiviteten kräver en stor ökning i den faktiska produktionen så riskerar en ensidig satsning på ekonomisk tillväxt att miljö och klimatmål blir lidande. Över en viss nivå ökar inte en ökad tillgång på materiella tillgångar upplevelsen av livet som meningsfullt, lyckligt och tillfredsställande. Då är det andra faktorer som är viktigare.
Ändå finns det en skräck bland dagens politiker, främst på den blå sidan, att ens ta upp frågan om tillväxtens vara eller inte vara, vad det är, om den är hållbar eller inte och om den möjligen inte går att upprätthålla i evighet.


BNP måttet är inte längre ett relevant.

BNP är ett mått på betalt arbete i ett land. När varor och tjänster tillverkas och tillhandahålls och säljs för pengar som registreras i någon kolumn som deklareras då räknas det in i BNP.
Pengar = betald arbetad tid. Problemet med BNP måttet är att det är så begränsat.
Obetald arbetstid räknas inte. Om jag odlar grönsaker och äter upp dem själv eller säljer till grannen svart, då räknas det inte, trots att de är godare och bättre än köpta besprutade.
När robotar tar över produktion i industrin då minskar den betalda arbetstiden och BNP, men produktionen ökar.
Det blir extra knas att kräva tillväxt av BNP nu, då allt mer av produktionen automatiseras, det gör att prylmängden kan öka trots att BNP inte ökar. Om då politiker och ekonomer i alla fall kräver ökad tillväxt, då är det ett bevis på att de inte vet vad de pratar om.
BNP måttet är inte längre ett relevant sätt att räkna produktion och tjänster på grund av alla datorer och robotar som tar över och de har ingen lön som kan räknas in i BNP.
Vi måste släppa tillväxt som mål. Frågan om tillväxt eller inte hindrar utvecklingen av de goda möjligheterna att förbättra välfärden och skapa meningsfull sysselsättning åt människorna.


Den nya regeringens inriktning

Oavsett eventuella privata tillkortakommanden i den nya regeringen så är inriktningen att använda den gemensamma sektorn för det allmänna bästa. Den gamla regeringen använde makten till att montera ner och privatisera till förmån för de rika, starka och friska.
I ett modernt välfärdssamhälle behövs det en stark gemensam sektor för att samhället ska fungera på ett bra sätt för alla. Det behövs en motvikt mot de kommersiella krafternas makt och inflytande.


RSS 2.0