Den nya regeringens inriktning

Oavsett eventuella privata tillkortakommanden i den nya regeringen så är inriktningen att använda den gemensamma sektorn för det allmänna bästa. Den gamla regeringen använde makten till att montera ner och privatisera till förmån för de rika, starka och friska.
I ett modernt välfärdssamhälle behövs det en stark gemensam sektor för att samhället ska fungera på ett bra sätt för alla. Det behövs en motvikt mot de kommersiella krafternas makt och inflytande.


Det krävs ödmjukhet, vishet och lyhördhet av en minoritetsregering.

MP och S blir en minoritetsregering. MP och S har 37,9 % av de giltiga rösterna, 32 % av de röstberättigade och 24% av befolkningen i Sverige bakom sig.

MP är en minoritet i en minoritetsregering. MP har 18 % av regeringen, 5,8 % av de röstberättigade och  4,4 % av befolkningen bakom sig.

Visserligen har den nya regeringen 39,5 % av de röster som räknas bakom sig, men 76 % av befolkningen har inte röstat på dem.

24 % av befolkningen i Sverige fick inte rösta för att de inte är medborgare eller för att de är för unga.
11 % av befolkningen röstade inte trots att de fick rösta.
8,2 % av befolkningens röster gick till ett parti som de övriga partierna är överens om att det inte ska få något inflytande.
3,2 % av befolkningens röster räknas inte för att de partier de röstade på var för små för att få vara med i riksdagen eller att deras valsedel inte godkändes av någon anledning.

Dessutom påverkar de beslut som fattas nu, framtida generationer, djuren och naturen som inte har en chans att göra sin röst hörd.

Det krävs ödmjukhet, vishet och lyhördhet från de som ingår i regeringen och regeringspartierna för att de ska lyssna på alla de som inte kan, vill, får eller törs göra sin röster hörda.

Jag röstade på MP, men 95,6 % av befolkningen gjorde inte det, av olika anledningar. Det är viktigt att alla blir hörd och sedd för att de ska känna sig vara delaktig och berörd, det betyder inte att man behöver hålla med alla, men att de åtminstone har chansen att uttrycka sig på något sätt.

Jag tror att det finns stora brister i kommunikationen mellan människor idag, trots alla moderna kommunikationsapparater och uppkopplingar, eller kanske tackvare. Vi snöar in bara på de som tycker som vi.


En sansad diskussion behövs.

Jag tror att det ligger någonting i det några säger att utrymmet för en sansad diskussion har under lång tid inte funnits.
Människors funderingar, rädslor och oro har inte tagits på allvar av de etablerade partierna, vare sig det är befogad oro och känsla av utanförskap eller fördomar och förenklingar har de inte lyssnat. När alla signaler om att det finns problem förknippat med integration och invandring avfärdas av de etablerade partierna, då står SD där och lyssnar, bekräftar och förstärker alla rädslor, oro och fördomar. De har de enkla lösningarna.
Jag förstår inte heller att folk tar sig friheten att rösta på ett främlingsfientligt och rasistiskt parti med rötter i nazism, men så är det. Man kan inte bestämma att folk inte får sluta tänka.
Det man kan göra är att lyssna, få dem att tänka efter och ge dem andra perspektiv på frågorna. SD ökar också för att klyftorna har ökat i samhället, många upplever att  "Sverige har gått sönder", det ska inte ignoreras.
Även om det kan vara svårt att förstå hur folk tänker ibland, så blir det inte bättre av att avfärda dem som fördomsfulla dumskallar och rasister, det blir de inte klokare av.
Jag tycker att Centerpartiet bör ta Löfvens utsträckta hand, han är en bättre kompis än vad Reinfeldt var, i alla fall om man ska bekämpa rasism och utanförskap.


Lagar och regler för röstning.

Jag har röstat. Lagd röst ligger, men man borde göra om lagarna och reglerna för hur röstning ska gå till. I Melodifestivalen delar de ut 12, 10, 8, 6, 4, 2, och 1 poäng till de sju bidrag som de anser är bäst, medan de övriga får 0 poäng. På det sättet får de man tycker är bäst mest poäng, men de som är nästan lika bra får också poäng och de sämsta 0 poäng.
Som det är nu får bara ett parti alla ”poäng”, medan både de som är nästan lika bra och de sämsta får 0 poäng. Med ett melodifestivalsystem skulle fler partier få en chans och de tvehågsna skulle inte behöva våndas över om de har valt fel eller inte.


Sverigedemokraterna är rasister i princip.


I Sverigedemokraternas principprogram står det:”att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket.”

Folk? Alla medborgare i ett land tillhör ”folket”, att dela upp medborgarna i olika folk är rasistiskt.

I principprogrammet står det också: ”Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.”

Det är rasism att säga att vissa grupper av människor har en viss essens som inte andra har.

I principprogrammet: ”Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem.”

Jag anser att var och en får själv välja sin tro, sina intressen och kulturella uttryck, allt annat är förtryck av den enskilde och är kulturrasism.

Ingen som inte är rasist borde rösta på Sverigedemokraterna. Inte heller rasister bör rösta på Sverigedemokraterna tydligen för att Åkesson skriver i ett brev som skickats till SD:s politiker att i vårt parti finns inget utrymme för extremister eller rasister.

Slutsatsen blir att ingen borde rösta på Sverigedemokraterna vare sig de är rasister eller inte.


Tillväxt?

Sveriges BNP höjs med 5 procent över en natt. Betyder det att vi har fått tillväxt och Anders Borg blir glad? Eller betyder det att det där med BNP beräkningar är något man ska ta med en nypa salt?
I samband med publiceringen av BNP för andra kvartalet 2014 sker en anpassning av de svenska nationalräkenskaperna till EU:s nya regelverk. Det kommer att påverka Sveriges BNP och höja nivån med cirka 4 procent.

Samtidigt görs en uppdatering av beräkningarna med viss ny information och kompletterande källor, vilket påverkar nivån med ytterligare cirka en procent.

http://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Kurser-och-seminarier/Darfor-hojs-Sveriges-BNP-med-5-procent-over-en-natt/


Nya tider?

Nu har tidningen ”Nya Tider” gjort ett reportage om Delsbostämman och folkmusik igen. De har återigen misslyckats att få med en av fanbärarna, när de visar bilder på tåget upp till Forngården. Jag tror att det är ett medvetet val av bildvinkel för att förstärka deras föreställning om kultur, svenskt och musik.
Fanbärare 2014

 
 

Jag missade också att få med alla fanbärarna på bild i år, men jag fick med den ena i alla fall.  
I fjol fick jag med alla fyra.


Uppmarsch 2013

Uppmarcsh 2013
 


Jag gillar att vara med på stämmorna och lyssna på musiken, se på de som dansar och träffa människor som jag inte träffar annars. Jag tycker också om att fotografera alla glada, spelande och dansande människor, många av dem har vackra folkdräkter.
Det jag tycker mest om är den spontana spel och dansglädjen som de som dansar och spelar, visar upp. Jag kan varken spela eller dansa, men det smittar av sig ändå på något sätt. Jag tror att det är det som är så bra med folkmusiken, att folk kan vara med och dansa och spela själva, det är glädjen och lusten som gör kulturen  levande, inte att ängsligt följa gamla traditioner och kulturella mönster.  

Tidningen Nya Tiders syn på kultur och folkmusik präglas av rädsla för det nya. Skillnaden mellan nationalister, rasister, kulturkonservativa å ena sidan och de som verkligen skapar en levande kultur är att de konservativa nationalisterna är så rädd för att förlora något av det gamla att de inte vågar släppa in något nytt.
Deras bild av den ”gamla goda” tiden är en idylliserad bild av en förgången värld som inte stämmer med verkligheten. Jag tror att människor som inte känner sig trygga med sig själv och är rädd för främlingar, nya tankar, kulturer och livsglädje, vill skydda sig mot allt som de inte är vana vid genom att klamra sig fast vid gamla fördomar och föreställningar om hur allting ska vara.
Det är en paradox att tidningen kallas ”Nya Tider”, de vill inte ha nya tider, de vill tillbaks till en idylliserad tid som inte ens fanns då.


Festivalen the Joyride Experience stoppas

Festivalen the Joyride Experience, av arrangörerna beskrivs som en festival om liv, lust och sexuell energi.
Under fem augustidagar i skånska Hästveda nära Hässleholm får du känna livet och pulsen i dig – och förmodligen upptäcka att livet har så mycket att ge och att det fortfarande finns mycket spännande att utforska.
The JoyRide Experience är fem dagar av dans, andning, tantra, utmaningar, rörelse, massage, stillhet, meditation, skratt, relationer, sexualitet, insikter, styrka, lek – och vad du gör det till.

The Joyride Experience har nu stoppats efter att föreståndaren på Barnens By där arrangemanget skulle ha hållits har rivit kontraktet.
På Barnens by i Hästveda kommer det samtidigt som sexfestivalen skulle vara där hållas ett brottarläger för unga tjejer. Vilket man inte tycker fungerar ihop.

Jag tycker att det är märkligt att det går an att lära unga tjejer att brottas, men inte att lära människor att vara nära, lära känna sig själv och andra på ett kärleksfullt sätt.

The JoyRide Experience skulle ha varit sommarens stora happening.

Jag hoppas att arrangörerna hittar en alternativ lösning. Att känna livet och pulsen i dig – och att upptäcka att livet har så mycket att ge och att det fortfarande finns mycket spännande att utforska, borde vara viktigare än brottning. Det borde vara viktigt för alla, oavsett ålder, kön och sexuell läggning


Mysko blixt

Jag filmade blixten med kameran. När jag spelade upp filmen i datorn var det en konstig blixt 0,08 sekunder före den rätta blixten. Vad är det?

 
Mysko

 Blixten


OECD rekommenderar progressiva skattesystem


Klyftorna mellan rika och fattiga kommer att fortsätta växa i takt med att de mest kvalificerade gynnas av teknikutvecklingen, enligt OECD
Den ökande ekonomiska ojämlikheten beror främst på glappet mellan dem med hög respektive medelhög inkomst, då ny teknik tar över den senare gruppens jobb.
OECD rekommenderar länderna att införa progressiva skattesystem och satsa mer på utbildning. Vad säger moderaterna om det förslaget?
Det är dags för basinkomst  för att minska klyftorna


Mina reflektioner efter EU valet.


De intellektuella gröna vänsterfeministerna från storstäderna bör formulera en vision om ett jämställt, omställt internationellt samhälle som inte skrämmer de outbildade rädda männen i glesbygden så att de blir än mer nationalistiskt brunsvarta.
Centerpartiet klarade sig för att de fick till en knorr på slutet om att svenska grisar är bättre än andra svin.

Förödande centralism

Johan Linander som är partistyrelseledamot för Centerpartiet, skriver på SvD opinion att centralismen är förödande.

Rubriken var ”Centralismen är förödande”, det kan stämma i och för sig, men det som verkligen är förödande för Centerpartiet är Stureplanscenterns inflytande och nyliberalismen.
Om man vill ha decentralisering då bör man lyssna mer på centerpartister ute på landsbygden inte på Stureplanscenterns idéer. Det som verkligen skapar en förödande centralism är om man släpper marknadskrafterna fria. Då blir det verkligen ett samhälle där fler beslut fattas längre ifrån medborgarna, kanske inte ens i vårt land utan besluten fattas av något storbolag i ett annat land.  Jag tror inte att svenska folket vill ha det så. 
Jag är varken  för socialistisk centralstyrning eller att de fria marknadskrafter ska få styra, jag är för blandekonomi. I en blandekonomi är det är en blandning av privata företag, offentlig sektor, föreningar, byalag, familjer, m.m som äger, styr och bestämmer. Decentraliseringen betyder då att besluten fattas på den nivå där det fungerar bäst för människorna.
Ett monopolföretag som vi alla är beroende av som järnvägnät och elnät bör vara ägt gemensamt av staten, för att inte bli beroende av ett företags godtycke.
Vård, skola och omsorg som har med människor och göra, lämpar sig inte för kortsiktiga riskkapitalbolags vinstmaximering.
Om Centerpartiet är ett decentralistiskt parti som menar att varje beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt och helst av medborgarna själva, då bör man ta tillvara de möjligheter och tillgångar som finns på landsbygden. Som det är nu låter man de vinster som vattenkraft, skog och gruvor ger, försvinna in i storbolagens ägares fickor eller till Stockholms utbyggnad. Anledningen till att Centerpartiet har tappat röster de senaste 40 åren är att man har gått ifrån en politik som gynnar landsbygden och därmed hela landet. Det behövs motkrafter mot både centraliserad socialism och kapitalismens baksidor, där har Centerpartiet svikit. De började att gå i moderaternas ledband, nu har de blivit värre än moderaterna.

Det finns mycket fisk i världen


Det finns mycket mer fisk i världen än tidigare uppskattningar visat enligt Vetenskapsradion.

De nya resultaten visar att det kan finnas åtminstone tio gånger mer av fisksläktet Cyclothone än alla andra fiskar tillsammans. Men de små och självlysande fiskarna är ganska okända.
Tidigare har man uppskattat den mesopelagiska fisken till 1000 miljoner ton, nu handlar det om åtminstone 10 000 miljoner ton,
 Cyclothone finns inte i svenska vatten. De är så kallat mesopelagiska, de lever ute i vattenmassan och finns ute i de stora oceanerna. De finns på mellan 200 och 1 000 meters djup. Det är en självlysande djuphavsfisk
Det är spanska och norska havsforskare, verksamma vid King Abdullah University i Saudiarabien, som har gjort en forskningsexpedition runt hela ekvatorn.

Vad vet vi egentligen om utfiskningen och djuphavet? Om det fiskas 100 miljoner ton fisk per år och det finns 10 000 miljoner ton, då finns det hundra gånger mer fisk i havet än det fiskas. Fiskarna förökar sig varje år, så om man räknar på det viset borde det inte vara något problem med utfiske.
Problemet är att, viss fisk i vissa vatten fiskas mer än beståndet tål. Östersjön skulle kunna ge mycket mer fisk om man anpassar fisket så att det blir balans mellan torsk, skarpsill, plankton och alger.
Odlingen av alger, musslor och fisk i världen ökar. Det behövs mer kunskap om havet, vattenodling och dess möjligheter. Vi bör gå till botten med alla de möjligheter som finns. Kanske en liten självlysande djuphavsfisk kan visa oss att vi behöver mycket mer upplysning  om tillståndet i vår värld.

Fredsplaner istället för stridsplan

Det är inte konstruktivt att dela in oss i olika grupper och kalla varandra för olika saker och sedan slå på varandra. Det finns så många olika blandningar av insikter, åsikter och erfarenheter att det inte går att dela upp människor på det sättet. Dessutom skapar det bara onödiga motsättningar.
Det som borde ingå i en positiv omställning av samhället är att skapa en fredlig värld där vi alla kan bidra var och en på sitt sätt. En orsak till att människor är så inriktad på att konsumera mer och mer är att de känner sig otillfredsställda med det liv de lever. De vill bli sedd, hörd och älskad. Det är många som tröstkonsumerar och slår ner på andra för att själv känna sig lite bättre och få tröst.
Det en omställningsrörelse med framgång borde göra är att utveckla metoder att hantera motsättningar. Vi borde utveckla planer för fred och exporta fredsplaner istället för stridsplan.

Fyrkantiga, trekantiga och runda hål

Totalt fanns det 50 700 lediga jobb under tredje kvartalet 2013. De arbetslösa var 374 000 personer. Det blir 7,37 arbetslösa per ledigt jobb. Sedan ska de arbetslösa straffas för att de inte får något jobb.
Det finns ett spel för barn där det är fyrkantiga, trekantiga och runda hål. Barnen ska försöka lista ut vilka klossar som passar i de hålen. De smarta kommer på att de runda klossarna inte passar i de fyrkantiga hålen. Regeringen borde testa ett sådant spel och se om de klarar av det.
Jobbskatteavdrag, indragna arbetslöshetsersättningar och sjukersättningar tyder på att de har vissa svårigheter att tolka verkligheten. De tror att om de slår hårdare på klossen så går den nog ner i det lilla hålet.

Det är bättre med en medborgarlön som ersätter samtliga eller flertalet bidrag, socialförsäkringar och skatteavdrag med ett enda utbetalningssystem. Medborgarlön är per definition helt ovillkorlig, regelbunden och förutsägbar. Då kan var och en överleva på den lönen och utan panik eller hot om straff, tvång eller någon annan förnedrande behandling söka ett arbete, utbilda sig eller utveckla någon idé.
Medborgarlön bryter radikalt mot nuvarande utformning av arbetslinjen. I Wikipedia står det:
”Språkfilosofiskt är ordet arbetslinjen en så kallad kvasitranscendental, det vill säga ett ord som skenbart för upp resonemang till en högre nivå, men som i själva verket inte säger något alls. Sådana ord är användbara i retorik, men knappast i vardagsspråk, där dialogsituationen gör att oklara begrepp snabbt måste redas ut.[källa behövs]”

RSS 2.0