En politiker sa

En politiker sa: ”En stor nackdel för kommunens ekonomi med så mycket landsbygd, stadskärnan bör vara den starkare delen.”

”En stor nackdel för kommunen att stadskärnan tar en så stor del av ekonomin, när det finns så mycket landsbygd” Skulle han ha formulerat sig, om han hade tänkt, innan han sa något. Men, tänker före kanske han inte gör, förhoppningsvis kanske han tänker efter någon gång.

Jag menar att:
Om hela människan ska leva hela livet, i hela landet, måste stad och land leva tillsammans för att det ska bli en helhet. Norr och söder, öst och väst måste ha ett flöde av energi, råvaror, skatter, pengar och idéer som inte blockeras av gamla föreställningar om hur det ska vara.
Det är en stor nackdel för landet att städer tar en så stor del av ekonomin, när det finns så mycket landsbygd att utveckla.
Det är en stor nackdel för livet att ekonomin tar en så stor del av tiden för människor att tjäna ihop, när det finns så mycket liv att leva
Det är en stor nackdel för livstiden att tjäna pengar tar en så stor del av intresset, när det finns så mycket annat att upptäcka.
Det är en stor nackdel för hälsan och kärleken att porr tar en så stor del av den sexuella energin, när det kan bli så mycket bättre om den tas tillvara.


Trendrapport: Allt mer elenergi från solen

”Solenergi står idag för i storleksordningen 0.1% av världens tillgång på primärenergi” Det beror på hur man räknar. Man kan också säga som Vattenfall skriver om solenergi
”Den mängd energi som når jorden varje dag i form av solljus motsvarar omkring 15 000 gånger den totala energiförbrukningen i världen. Om man kunde tillvarata bara en bråkdel av solenergin och omvandla den till el skulle man kunna lösa mycket av energiproblemen i världen.”
Det kallar jag tillgångar till primärenergi som heter duga. Och man har nu utvecklat metoder för att ta tillvara den energin. Om man ska para hopp och oro med realism och fakta, så bör man se på de nya fakta som kommer fram och inte titta i backspegeln om hur det har varit. Det är som att titta bakåt på den vinter som har varit och låta bli att så frön i tron att det är ingen idé att så några frön de kommer bara att frysa ihjäl ändå.

Trendrapport: Allt mer elenergi från solen
Italien fick 8 procent av sin el från solceller i fjol. Tyskland och Grekland runt 7 procent. Solel står för första gången för mer än 1 procent av den globala elförbrukningen.
http://www.nyteknik.se/nyheter/solceller-sprider-sig-over-varlden-6343581

Alternativa tidningar

Fria Tider och Avpixlat skriver inte som det ”är”, de vinklar och överdriver problem med invandring och andra kulturer. De skapar en bild av samhället som inte stämmer med verkligheten. De hetsar grupper mot varandra och skapar en vi och dom inställning.
Genom att ensidigt ta upp verkliga eller påhittade problem med andra kulturer och invandrare skapar de en hatisk stämning och en känsla av kris. Det är farligt om människor ensidigt läser och tror på vad det står på Fria Tiders och avpixlats sidor. Att avfärda allt som ”PK” media skriver och tro på det Fria Tider och avpixlat skriver är inte kritiskt tänkande, det är avsaknad av kritiskt tänkande.
Visst kan man vara och ska vara kritisk mot en del av det vanlig massmedia skriver och visar, men de är ändå mycket mer objektiva, balanserade och trovärdiga än vad Fria Tider och avpixlat är.
Om man vill läsa alternativa tidningar så är Fria Tidningen http://www.fria.nu/   och Tidningen Syre bättre http://tidningensyre.se , de har en grönare, människovänligare och intelligentare inställning än både Fria Tider och massmedia.


Folkviljan


Folkviljan i den mest grundläggande formen är att få leva i fred och frihet. Människan vill leva ett liv i trygghet och kärlek och ha kontroll över sitt liv. De vill veta att de har mat varje dag, hus att bo i och kläder på kroppen så att de slipper frysa och svälta. De vill vara friska, starka och kärleksfulla, de vill ha en partner och familj att älska och ta hand om.
Men, människor har en känsla att det nuvarande samhället inte riktigt går att lita på i de grundläggande frågorna. Vi har lämnat över makten över våra liv till andra. Vi är beroende av att hela samhället fungerar i alla delar. Vi är sårbara och har egentligen ingen kontroll över praktiskt taget någonting längre.
Vi blir medveten om vår sårbarhet när det blir strömavbrott och ingenting fungerar, det blir inte ljust hur mycket vi än trycker på knappen, vi får inte mat för att ugnen inte fungerar. Vi fryser för att värmesystemet är avslaget. Datorn fungerar inte och mobiltelefonen går inte att ladda.
Vi är inte bara beroende av att det elektriska fungerar, vi är beroende av att affären har mat så att vi kan köpa något att äta. Vi är beroende av att macken har bensin så att bilen går att använda så att vi kan komma till affären och till arbetet. Vi är beroende av att ha ett arbete så att vi får pengar till att köpa mat, kläder, el och bensin.
Vi är beroende av att banken fungerar, de som har hand om våra pengar vare sig de är lånade eller sparade. Vi har lämnat över makten över våra liv till andra. Till och med vad vi ska tro, tänka och tycka har i många fall överlämnats till andra. Prästen sköter det religiösa. Psykologen det psykiska. Modeindustrin hur man klär sig och pornografin hur man älskar. Sjukhuset sköter hälsan. Reklamen bestämmer vad man köper.
Det kan lätt uppstå en känsla av att det inte är hållbart och att inte ha kontroll över sitt liv om man tar sig tid att tänka efter. Om det då också framgår att maten man köper är framställd med hjälp av gifter och kemikalier, är näringsfattig, för salt, för söt, fettbildande och cancerframkallande då kan man börja fundera på att ändra sina vanor.
När vi inser vårt beroende av energi och att det inte är självklart att macken har bensin och att det finns elektricitet i tråden, då förstår vi vår sårbarhet.
Om vi tänker längre än hur mycket bensin vi har i tanken just nu. Om vi tänker på var bensinen kommer ifrån och var den förbrukade bensinen tar vägen sedan , då kanske vi kommer på att det här med bensin inte är riktigt bra eller hållbart vare sig vi har gott om den eller inte.
Elektriciteten är fantastisk, allt drivs med elektricitet. Men, om man börjar på att fundera på hur elen kommer till kontakten i väggen kanske det inte är så fantastiskt och bra längre. Om elektriciteten förorsakar livsfarlig strålning eller miljöskadliga utsläpp är den inte så fantastisk längre.
De som börjar tänka efter och komma på att det kanske inte är så hållbart i längden att fortsätta som vi gör, varken det vi själva håller på med eller hur samhället är uppbyggt, har olika lösningar på problemet. Antingen flyr de problemet och undviker att tänka på det. De har så mycket annat att göra, de måste jobba, hämta barnen på dagis, bråka med svärmor och mycket annat, det där får någon annan ta hand om. Eller så inser de allvaret i den komplexa situationen, men ser ingen lösning, blir deprimerad, super, knarkar och röker eller tar medicin för att slippa tänka.
Det värsta är att det finns de som inte tänker så långt när de känner att det inte är som förr. De skyller på invandrarna, muslimerna, feministerna och de där förrädarna som är med i PK-eliten, det är deras fel alltihop.
Det som kan rädda oss är en rörelse från gräsrötterna som bygger upp en värld som är hållbar miljövänlig och människovänlig. Den omställda värld som växer fram utgår från naturens förutsättningar och människans naturliga behov. Det kräver en helhetssyn på människan. Människan behöver äta, sova, röra på sig. Hon behöver bli sedd, hörd och berörd. För att människorna ska bli hela eller heliga som en del säger, bör andliga, kroppsliga, mentala och sexuella behov bejakas och tillfredsställas. Människorna måste ta tillbaka makten över sig själv, våga vara som de är, känna, tänka och tro som de känner, tänker och tror själva inte låta andra bestämma hur de ska vara.
Om man låter reklamen bestämma vad man ska köpa. Ekonomerna bestämma att det måste vara tillväxt och att arbeta och konsumera är livets mening. Livsmedelsindustrin bestämma vad man ska äta. Oljebolagen bestämma vilken energi man ska använda och teologer bestämma hur man ska tro, känna och älska, då blir livet trist, meningslöst, kort och ohållbart både för en själv och hela mänskligheten.


Att sköta sig själv och skita i andra,

Sköta sig själv och skita i andra, hör man ibland. Vad menas med det?
Det kan tolkas på olika sätt.
Det är bra att sköta om sig själv och att andra får sköta om sig själva. Men ibland kan människor behöva hjälp att sköta sig, då är det inte bra att skita i dem.
En del sköter inte om sig själv, äter för mycket eller fel mat, super, röker, sitter still och knarkar. Sedan klagar de på att sjukvården skiter i dem och inte gör dem friska.  
Om människor verkligen bejakade de möjligheter som finns skulle de inte missbruka den kropp de har. De skulle ta tillvara livsenergin och bejaka den glädje och njutning som den kan ge. Män och kvinnor kan samarbeta och ha en trevlig samvaro och bara vara som de är, naken till kropp, själ, ande och mentalt. Att röra på sig, vila, arbeta och äta på ett sätt som är bra för hälsan borde vara viktigare än att stressa för att få en status och yttre framgång att visa upp för andra.
Det finns de som har hög lön och gör av med alla pengar på sådant som förstör miljön, naturen och klimatet. De lämnar över skiten till andra, i nutid och till kommande generationer. De bokstavligen skiter i och på andra. I det fallet är det inte bra att skita i andra.
Det finns de som med hot och våld försöker tvinga andra att tro, tänka, tycka, känna och bete sig på ett visst sätt. De inte bara sköter sig själv, de skjuter andra också. De borde verkligen sköta sig själva och skita i andra.
Det kanske också har hänt i något slags språkligt missförstånd att någon säger sköt dig själv till någon och han sköt sig själv.Grandios självbild

Ekonomisk tillväxt är inte en realistisk målsättning i en omställd hållbar värld. Dels går det inte att räkna på ett vetenskapligt relevant sätt för att ny teknik med datorer och robotar gör att ekonomin inte kan jämföras från den ena året till det andra. Dels är inte hur mycket som produceras under ett år ett mått på rikedom, det är hur mycket som finns kvar när året är slut som är ett mått på rikedom. Att tillverka och slänga lika mycket skapar ingen rikedom, att tillverka och behålla kan skapa rikedom.
Om den ekonomiska cirkulationen går ner ett år behöver inte det betyda att ekonomin har blivit sämre, det kanske betyder att ekonomin har blivit så bra att det inte finns behov av att köpa så mycket mer.
En del ekonomer och ekonomijournalister får panik om det inte blir tillväxt, det är som om all ekonomiskt utbyte hade avstannat. Det är sjukligt att bygga sitt liv på att tillväxt är nödvändigt. De lever sitt liv i en drömvärld, de har en grandios självbild som Nina Björk säger.
De som förespråkar ekonomisk tillväxt måste förklara hur det ska gå ihop med minskat utsläpp av koldioxid och minskad miljöförstöring, det är ju tillräckligt besvärligt med  nuvarande nivå av ekonomisk cirkulation.
När vi har byggt nollenergihus, vindkraftverk och växthus så att vi blir mer oberoende av att behöva köpa energi och mat, då borde det bli ett mindre behov av ekonomisk utbyte med andra, en bättre ekonomi med en mindre BNP.


 

Onödiga motsättningar.

Det är överdrifter och föreställningar om kommande katastrofer och kriser som kan skapa kriser och katastrofer. På samma sätt som Sverigedemokrater och nazister hetsar varandra om att Sverige håller på att tas över av muslimer och invandrare och att vi måste samla oss till väpnad kamp kan en överdriven förställning om att en energi och klimatkris kommer att leda till att människor tar till vapen, våld och lokala klaners krig att leda till att människor tar till våld och skapar onödiga motsättningar.
Det jag menar att Omställningsrörelsen gör och försöker göra är att skapa hållbara alternativ. Världen förändras och kan förändras genom att människor förändrar både sina egna liv lokalt och går samman och påverkar globalt.
Det är ingen mening med att göra en socialistisk revolution och störta makthavarna och kapitalet, om man inte har byggt upp en hållbar kultur att ersätta den gamla ordningen med. Revolution med våld leder bara till kaos.
Det en lyckad omställning skapar är en värld där människor, natur och miljö är i harmoni med varandra. En sådan värld byggs lättast upp genom att lokala grupper utgår ifrån de förutsättningar som finns i deras närhet. Det är också en fråga om livskvalité, när människor skapar en gemenskap och trygghet med varandra så kan inte det kapitalistiska samhället locka med pengar och lyx, därför att människor vet att det som verkligen är värdefullt inte kan räknas i pengar.


Drivkraften för samhället.

Drivkraften för samhällets motor borde vara livet själv, människorna, djuren, naturen, kärleken och gemenskapen. Visst ska vi använda så grön teknik som möjligt, men meningen med alltihop är ändå livet, att vi alla ska ha det så bra som möjligt och inte bara vi som lever nu utan alla som kommer efter oss också. Om vi alla sitter i samma båt så kan vi ju inte ha hål i botten på den bara för att vi tycker om att bada just nu. Vi måste tänka på konsekvenserna av det vi gör både för oss själva och kommande generationer. En planet som blir översvämmad av sopor bara för att vi vill ha och tror att vi måste ha ekonomisk tillväxt är lika galet som att såga av den gren vi sitter på.
Vi kan skapa en grön hållbar planet om vi inriktar oss på att ta tillvara livsenergin istället för att förbruka onödigt mycket gammal fossil energi på en illusion om att lyckan skapas med fortsatt ekonomisk tillväxt. Jag har studerat tantriska och taoistiskt inspirerade texter, det ger mig en föreställning av världen som fantastiskt och underbar, om vi tar tillvara de möjligheter som finns. Jag skulle vilja kunna förmedla den visionen på ett bra sätt. För att ifrågasätta eller förstå den verklighetskarta som jag och andra har, krävs det att man kan lyssna på andras flöde av ord som de har behov av att uttrycka. Det verkar som att många har behov av att bli lyssnad på och de uppskattar att någon lyssnar. Mina teorier om alltings varande kanske jag kan få möjlighet att utveckla tillsammans med andra om de själva har blivit lyssnade på först.
Vi har nu möjligheter att skapa en permanent hållbar kultur där vi tar tillvara växter, djur och natur på ett sätt som inte har varit möjligt förut. Vi kan skapa det Edens lustgård som troligtvis aldrig har funnits annat i myterna.


Folkmusik, den hållbara musiken.

 
Jag tycker att Folkmusiken borde marknadsföras som den hållbara, klimatsmarta folkligt förankrade musiken. Till skillnad från slit och släng musik som schlagermusik där låtar är populära det ena året och bortglömd nästa år är folkmusiken, återanvändningsbar och populär i generationer.
Den nya gröna omställningsvågen som krävs för att det ambitiösa klimatavtalet i Paris ska förverkligas behöver ha en verkligt folkligt förankrad hållbar musik som symbol.
Folkmusik är på samma gång modern, hållbar, populär, folklig, genuin och en symbol för grön ekologisk fossilfri alternativ landsbygdsutveckling.


Vad är farligt?


En del vågar inte gå ut för att det är farligt ute. Men, forskarna säger att  för mycket stillasittande är livsfarligt. Övervikt och fetma ökar risken för ett flertal sjukdomar, bland annat bröstcancer efter klimakteriet, tjock och ändtarmscancer, hjärt och kärlsjuklighet och typ 2 diabetes.
I en studie från år 2009 uppskattar socialstyrelsen att ca 4 500 personer i Sverige dog på grund av dödsfall med ett konstaterat orsakssamband till alkoholkonsumtion, exempelvis olyckor.
Varje år dör 12000 personer på grund av rökning.
Att sitta inne och supa, röka och bli fet av för mycket mat och för lite motion är farligare än att gå ut i naturen eller bland människor.

Många är rädd för vargen, men svinen är farligare.
Risken för vargattacker mot människor i Finland, Norge eller Sverige idag är enligt expertisen mycket låg. Senast en varg attackerade en människa i Sverige var för 195 år sedan.
Under 2015 inträffade 4131 trafikolyckor med vildsvin. Varje år beräknas trafikolyckor med vildsvin kosta 290 miljoner kronor. Motsvarande siffra för varg var 10 olyckor under 2015.

Sverigedemokraterna är rädd för muslimer och tror att de ska ta över Sverige. Idag finns ca 25 000 religiöst praktiserande muslimer. I en undersökning i Sverige var 35 % kristna, 2 % buddhister och 1 % muslimer. År 2012 var 67,5 procent av alla svenskar medlemmar i den kristna Svenska kyrkan. Det är större anledning att vara rädd för att SD ska ta över Sverige än att muslimerna ska göra det.
SD säger att muslimer och invandrare våldtar kvinnor och har en förtryckande inställning till kvinnor. Är det några som hotar med våldtäkt och har ett kvinnoförakt så är det SD svansen, om man ska gå efter de hatmejl som en del kvinnor får.
SD säger att våldet ökar i samhället, men I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU 2014) uppgav 2,1 procent av befolkningen (16–79 år) att de blivit utsatta för misshandel, vilket motsvarar cirka 154 000 personer. Det är en minskning jämfört med 2013, då 2,3 procent uppgav att de hade blivit utsatta.
SD är rädd för muslimsk terrorism, men religiöst motiverad terrorism i Sverige inskränker sig till de av islamistiska förtecken präglade Bombdåden i Stockholm 2010. Den 28-årige Taimour Abdulwahab utförde ett självmordsattentat på Drottninggatan i Stockholm den 11 december 2010.
Terrorattacker inom EU år 2010. 3 attacker av islamiska fundamentalister. 160 av separatister.
45 av vänstergrupper och anarkister. Flest attacker, 90 stycken, drabbade Spanien.
Sverige är det land som haft flest högerextrema mordhändelser per invånare i hela Västeuropa under de senaste 25 åren. Detta enligt en ny studie av två norska forskare.
Morden i Trollhättan var den sextonde högerextrema mordhändelsen i Sverige sedan 1990, skriver de i tidningen Aftenposten. I hela Västeuropa har det enligt den pågående studien skett minst 116 högerextrema mordhändelser som sammanlagt blir nästan 300 mord. 16 av mordhändelserna har enligt forskarna skett i Sverige, vilket gör att det är flest per invånare i hela Västeuropa. Det är de högerextrema som är farligast i Sverige inte muslimerna.Moderater och miljöpartister

Moderater anser att människor motiveras av status, makt och pengar. Därför är det viktigt att företag och företagsledare får fria händer att leda företag och samhälle. Morot, piska, lag och ordning får människor att arbeta.
Det är viktigt med ekonomisk tillväxt för att folket inte ska bli passiva arbetslösa människor som driver omkring och ställer till kaos. Basinkomst, där människor får pengar utan arbete eller krav leder till att samhället faller samman.

Miljöpartister anser att människor motiveras av kärlek till livet, naturen, varandra och sig själva. Därför är det viktigt att människor är fria att upptäcka, vårda och sköta om sig själva och naturen. De fria människornas intressen och drivkraft att lära sig mer om allt möjligt får samhället att utvecklas. Därför leder basinkomst till att möjliggöra för människor att utveckla sina intressen och samhället.

Moderater och miljöpartister verkar vara varandras motsatser, men en syntes skulle kunna vara att den initiativförmåga och engagemang  som moderatarena tillskriver företagare och företagsledare gäller alla människor om de får chansen. Om den tillväxt som moderaterna tycker är så viktig när det gäller ekonomi istället inriktade sig på mänsklig utveckling, en tillväxt i visdom, kunskap, kärlek, välmående eller något annat som är positivt för människor och samhälle, då skulle även miljöpartister vara positivt inställd till tillväxt.


Heliga kor

Det finns mycket som kan fungera i ett samanhang men inte fungerar i ett annat samanhang. Det var smart att inte slå ihjäl alla kor när det var torka i Indien, då skulle det inte finnas kor kvar när torkan var över. Men, att i dagens samhälle med städer, bilar, tåg och lastbilar ha heliga kor som går i vägen överallt är inte lika smart.
Det var klokt att klä sig heltäckande för att skydda sig mot sandstormar i öknen. Men, att idag ha en regel om att kvinnor ska ha heltäckande kläder även om de bor hundra mil från närmaste öken, är inte lika klokt.
Det var bra att ha ekonomisk tillväxt som mål i en värld som var fattig och outvecklad, det är inte lika bra eller relevant när överkonsumtion är ett problem och  robotar och datorer har tagit över en hel del av produktionen.
De som vill hålla kvar vid gamla mönster, vanor och tankesätt kan ha målsättningar om att skapa goda stabila förhållanden för sig själv och andra. Men, om den grund som den gamla regeln förutsatte inte längre finns så skapar gamla mönster instabilitet och onödiga motsättningar. Oförmågan att ta till sig det nya som händer och oförmågan att ifrågasätta gamla sanningar leder till teorier om konspirationer och att de är några onda människor som vill oss illa som styr samhället.  
Jag tror inte att det är konspirationer som styr, jag tror att det är psykologi. De flesta vill tro och vara som de flesta andra. De tror att man inte får säga att man inte vet om man inte vet. Då måste man ju hitta på något som inte är sant om någon frågar, eller höja rösten och säga att det har mamma, prästen, profeten eller Gud sagt, så det är sant.
Jag tycker att det är värre att säga att man vet om man vet att man inte vet. Men, det kanske är ännu värre med människor som säger att de vet och inte vet om att de inte vet.


Erotisk tillväxt


Man pratar om ekonomisk tillväxt, att det är så viktigt. Det ska vara en ökad omsättning av varor och tjänster. Det vi borde ha är en ekologisk och erotisk tillväxt, det vore mer logiskt.
Den ekonomiska tillväxten är inte relevant i en tid och i en värld där robotar och datorer tar över en hel del av produktionen av varor och tjänster. Om vi dessutom skaffar solceller och vindkraftverk så behöver vi inte köpa energi heller. De flesta har redan mer prylar och maskiner än de hinner använda, varför ska de då köpa ännu mer?
Det vore bättre att ha ekologisk tillväxt, mer gröna skogar och ängar, mindre öken skulle vara en bättre målsättning för samhället. Mer fisk i havet, mer träd i skogen och morötter i trädgården. Att vidta åtgärder för ökad tillgång av näringsämnen för de gröna växterna skulle ge en mer harmonisk värld än att skapa konstgjorda arbetstillfällen för att få ökad tillväxt i pengacirkulationen.
Erotisk tillväxt skulle kunna vara ett mått på ett ökat utbyte av kärleksfulla möten. En stimulering av de faktorer som gör att människor möts och lär känna varandra tror jag ger större tillfredställelse för mänskligheten än ekonomisk tillväxt, åtminstone i den ekonomiskt rika delen av världen. Om erotisk tillväxt skulle vara ett av samhället prioriterat område då vore de som har kurser om sex och samlevnad vara de personer som de flesta såg upp till som föredömen.


Rasism är ingen åsikt

Rasism är ingen åsikt, rasism är en fördom. Man får ha vilka åsikter man vill, men man kan inte räkna med att bli oemotsagt om man hävdar att ens fördomar ska respekteras som vilken åsikt som helst.
Det är en skrämmande utveckling att fördomar och rädslor får så stor spridning i samhället. Att en sådan som Björn Söder får vara talman i Sveriges riksdag gör att jag börjar tappa  förtroendet för Sveriges riksdag.
Det är inte invandringens fel att Sverige har förändrats. Den borgerliga regeringen lade grunden för SDs framgångar genom privatiseringar, skattesänkningar för de rika, försämringar i sjukkassan och andra nyliberala åtgärder. Människor blev mer otrygga och då kommer SD och skyller på invandrarna och tiggarna, när de istället borde skylla på de som i verkligheten har försämrat välfärdssamhället.
Jag var inte född på 30-talet, men om man läser om hur det var då i Tyskland så kan man känna igen retoriken. Skillnaden är att vi vet nu eller åtminstone borde veta hur illa det kan gå om sådana krafter får fritt spelrum.


Slöseri med naturliga tillgångar

Vilket slöseri med naturliga tillgångar det är i vårt samhälle. Vi tar inte vara på energin från solen, vinden, vattnet och jorden på ett sätt som vi borde göra. Kanske det största slöseriet är att vi inte tar tillvara den sexuella energin. Den livskraft som finns oss närmast slösar vi bort med att endera med några snabba drag spruta ur oss, eller på alla sätt förhindra att den flödar.
Jag tror att det är en vändning på gång, solenergin fick ett genombrott i fjol. Den gamla kletiga fossila oljan är inte längre lönsam att hålla på med. På samma sätt kan det bli med den sexuella energin, om människor förstår vilka  tillgångar och möjligheter det finns, kommer gammalt kvinnoförtryck och fördomar att försvinna och kvinnors och mäns sexuella energi att flöda och skapa ett livsbejakande samhälle.


RSS 2.0