Att sköta sig själv och skita i andra,

Sköta sig själv och skita i andra, hör man ibland. Vad menas med det?
Det kan tolkas på olika sätt.
Det är bra att sköta om sig själv och att andra får sköta om sig själva. Men ibland kan människor behöva hjälp att sköta sig, då är det inte bra att skita i dem.
En del sköter inte om sig själv, äter för mycket eller fel mat, super, röker, sitter still och knarkar. Sedan klagar de på att sjukvården skiter i dem och inte gör dem friska.  
Om människor verkligen bejakade de möjligheter som finns skulle de inte missbruka den kropp de har. De skulle ta tillvara livsenergin och bejaka den glädje och njutning som den kan ge. Män och kvinnor kan samarbeta och ha en trevlig samvaro och bara vara som de är, naken till kropp, själ, ande och mentalt. Att röra på sig, vila, arbeta och äta på ett sätt som är bra för hälsan borde vara viktigare än att stressa för att få en status och yttre framgång att visa upp för andra.
Det finns de som har hög lön och gör av med alla pengar på sådant som förstör miljön, naturen och klimatet. De lämnar över skiten till andra, i nutid och till kommande generationer. De bokstavligen skiter i och på andra. I det fallet är det inte bra att skita i andra.
Det finns de som med hot och våld försöker tvinga andra att tro, tänka, tycka, känna och bete sig på ett visst sätt. De inte bara sköter sig själv, de skjuter andra också. De borde verkligen sköta sig själva och skita i andra.
Det kanske också har hänt i något slags språkligt missförstånd att någon säger sköt dig själv till någon och han sköt sig själv.Grandios självbild

Ekonomisk tillväxt är inte en realistisk målsättning i en omställd hållbar värld. Dels går det inte att räkna på ett vetenskapligt relevant sätt för att ny teknik med datorer och robotar gör att ekonomin inte kan jämföras från den ena året till det andra. Dels är inte hur mycket som produceras under ett år ett mått på rikedom, det är hur mycket som finns kvar när året är slut som är ett mått på rikedom. Att tillverka och slänga lika mycket skapar ingen rikedom, att tillverka och behålla kan skapa rikedom.
Om den ekonomiska cirkulationen går ner ett år behöver inte det betyda att ekonomin har blivit sämre, det kanske betyder att ekonomin har blivit så bra att det inte finns behov av att köpa så mycket mer.
En del ekonomer och ekonomijournalister får panik om det inte blir tillväxt, det är som om all ekonomiskt utbyte hade avstannat. Det är sjukligt att bygga sitt liv på att tillväxt är nödvändigt. De lever sitt liv i en drömvärld, de har en grandios självbild som Nina Björk säger.
De som förespråkar ekonomisk tillväxt måste förklara hur det ska gå ihop med minskat utsläpp av koldioxid och minskad miljöförstöring, det är ju tillräckligt besvärligt med  nuvarande nivå av ekonomisk cirkulation.
När vi har byggt nollenergihus, vindkraftverk och växthus så att vi blir mer oberoende av att behöva köpa energi och mat, då borde det bli ett mindre behov av ekonomisk utbyte med andra, en bättre ekonomi med en mindre BNP.


 

Onödiga motsättningar.

Det är överdrifter och föreställningar om kommande katastrofer och kriser som kan skapa kriser och katastrofer. På samma sätt som Sverigedemokrater och nazister hetsar varandra om att Sverige håller på att tas över av muslimer och invandrare och att vi måste samla oss till väpnad kamp kan en överdriven förställning om att en energi och klimatkris kommer att leda till att människor tar till vapen, våld och lokala klaners krig att leda till att människor tar till våld och skapar onödiga motsättningar.
Det jag menar att Omställningsrörelsen gör och försöker göra är att skapa hållbara alternativ. Världen förändras och kan förändras genom att människor förändrar både sina egna liv lokalt och går samman och påverkar globalt.
Det är ingen mening med att göra en socialistisk revolution och störta makthavarna och kapitalet, om man inte har byggt upp en hållbar kultur att ersätta den gamla ordningen med. Revolution med våld leder bara till kaos.
Det en lyckad omställning skapar är en värld där människor, natur och miljö är i harmoni med varandra. En sådan värld byggs lättast upp genom att lokala grupper utgår ifrån de förutsättningar som finns i deras närhet. Det är också en fråga om livskvalité, när människor skapar en gemenskap och trygghet med varandra så kan inte det kapitalistiska samhället locka med pengar och lyx, därför att människor vet att det som verkligen är värdefullt inte kan räknas i pengar.


Drivkraften för samhället.

Drivkraften för samhällets motor borde vara livet själv, människorna, djuren, naturen, kärleken och gemenskapen. Visst ska vi använda så grön teknik som möjligt, men meningen med alltihop är ändå livet, att vi alla ska ha det så bra som möjligt och inte bara vi som lever nu utan alla som kommer efter oss också. Om vi alla sitter i samma båt så kan vi ju inte ha hål i botten på den bara för att vi tycker om att bada just nu. Vi måste tänka på konsekvenserna av det vi gör både för oss själva och kommande generationer. En planet som blir översvämmad av sopor bara för att vi vill ha och tror att vi måste ha ekonomisk tillväxt är lika galet som att såga av den gren vi sitter på.
Vi kan skapa en grön hållbar planet om vi inriktar oss på att ta tillvara livsenergin istället för att förbruka onödigt mycket gammal fossil energi på en illusion om att lyckan skapas med fortsatt ekonomisk tillväxt. Jag har studerat tantriska och taoistiskt inspirerade texter, det ger mig en föreställning av världen som fantastiskt och underbar, om vi tar tillvara de möjligheter som finns. Jag skulle vilja kunna förmedla den visionen på ett bra sätt. För att ifrågasätta eller förstå den verklighetskarta som jag och andra har, krävs det att man kan lyssna på andras flöde av ord som de har behov av att uttrycka. Det verkar som att många har behov av att bli lyssnad på och de uppskattar att någon lyssnar. Mina teorier om alltings varande kanske jag kan få möjlighet att utveckla tillsammans med andra om de själva har blivit lyssnade på först.
Vi har nu möjligheter att skapa en permanent hållbar kultur där vi tar tillvara växter, djur och natur på ett sätt som inte har varit möjligt förut. Vi kan skapa det Edens lustgård som troligtvis aldrig har funnits annat i myterna.


Folkmusik, den hållbara musiken.

 
Jag tycker att Folkmusiken borde marknadsföras som den hållbara, klimatsmarta folkligt förankrade musiken. Till skillnad från slit och släng musik som schlagermusik där låtar är populära det ena året och bortglömd nästa år är folkmusiken, återanvändningsbar och populär i generationer.
Den nya gröna omställningsvågen som krävs för att det ambitiösa klimatavtalet i Paris ska förverkligas behöver ha en verkligt folkligt förankrad hållbar musik som symbol.
Folkmusik är på samma gång modern, hållbar, populär, folklig, genuin och en symbol för grön ekologisk fossilfri alternativ landsbygdsutveckling.


Vad är farligt?


En del vågar inte gå ut för att det är farligt ute. Men, forskarna säger att  för mycket stillasittande är livsfarligt. Övervikt och fetma ökar risken för ett flertal sjukdomar, bland annat bröstcancer efter klimakteriet, tjock och ändtarmscancer, hjärt och kärlsjuklighet och typ 2 diabetes.
I en studie från år 2009 uppskattar socialstyrelsen att ca 4 500 personer i Sverige dog på grund av dödsfall med ett konstaterat orsakssamband till alkoholkonsumtion, exempelvis olyckor.
Varje år dör 12000 personer på grund av rökning.
Att sitta inne och supa, röka och bli fet av för mycket mat och för lite motion är farligare än att gå ut i naturen eller bland människor.

Många är rädd för vargen, men svinen är farligare.
Risken för vargattacker mot människor i Finland, Norge eller Sverige idag är enligt expertisen mycket låg. Senast en varg attackerade en människa i Sverige var för 195 år sedan.
Under 2015 inträffade 4131 trafikolyckor med vildsvin. Varje år beräknas trafikolyckor med vildsvin kosta 290 miljoner kronor. Motsvarande siffra för varg var 10 olyckor under 2015.

Sverigedemokraterna är rädd för muslimer och tror att de ska ta över Sverige. Idag finns ca 25 000 religiöst praktiserande muslimer. I en undersökning i Sverige var 35 % kristna, 2 % buddhister och 1 % muslimer. År 2012 var 67,5 procent av alla svenskar medlemmar i den kristna Svenska kyrkan. Det är större anledning att vara rädd för att SD ska ta över Sverige än att muslimerna ska göra det.
SD säger att muslimer och invandrare våldtar kvinnor och har en förtryckande inställning till kvinnor. Är det några som hotar med våldtäkt och har ett kvinnoförakt så är det SD svansen, om man ska gå efter de hatmejl som en del kvinnor får.
SD säger att våldet ökar i samhället, men I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU 2014) uppgav 2,1 procent av befolkningen (16–79 år) att de blivit utsatta för misshandel, vilket motsvarar cirka 154 000 personer. Det är en minskning jämfört med 2013, då 2,3 procent uppgav att de hade blivit utsatta.
SD är rädd för muslimsk terrorism, men religiöst motiverad terrorism i Sverige inskränker sig till de av islamistiska förtecken präglade Bombdåden i Stockholm 2010. Den 28-årige Taimour Abdulwahab utförde ett självmordsattentat på Drottninggatan i Stockholm den 11 december 2010.
Terrorattacker inom EU år 2010. 3 attacker av islamiska fundamentalister. 160 av separatister.
45 av vänstergrupper och anarkister. Flest attacker, 90 stycken, drabbade Spanien.
Sverige är det land som haft flest högerextrema mordhändelser per invånare i hela Västeuropa under de senaste 25 åren. Detta enligt en ny studie av två norska forskare.
Morden i Trollhättan var den sextonde högerextrema mordhändelsen i Sverige sedan 1990, skriver de i tidningen Aftenposten. I hela Västeuropa har det enligt den pågående studien skett minst 116 högerextrema mordhändelser som sammanlagt blir nästan 300 mord. 16 av mordhändelserna har enligt forskarna skett i Sverige, vilket gör att det är flest per invånare i hela Västeuropa. Det är de högerextrema som är farligast i Sverige inte muslimerna.Moderater och miljöpartister

Moderater anser att människor motiveras av status, makt och pengar. Därför är det viktigt att företag och företagsledare får fria händer att leda företag och samhälle. Morot, piska, lag och ordning får människor att arbeta.
Det är viktigt med ekonomisk tillväxt för att folket inte ska bli passiva arbetslösa människor som driver omkring och ställer till kaos. Basinkomst, där människor får pengar utan arbete eller krav leder till att samhället faller samman.

Miljöpartister anser att människor motiveras av kärlek till livet, naturen, varandra och sig själva. Därför är det viktigt att människor är fria att upptäcka, vårda och sköta om sig själva och naturen. De fria människornas intressen och drivkraft att lära sig mer om allt möjligt får samhället att utvecklas. Därför leder basinkomst till att möjliggöra för människor att utveckla sina intressen och samhället.

Moderater och miljöpartister verkar vara varandras motsatser, men en syntes skulle kunna vara att den initiativförmåga och engagemang  som moderatarena tillskriver företagare och företagsledare gäller alla människor om de får chansen. Om den tillväxt som moderaterna tycker är så viktig när det gäller ekonomi istället inriktade sig på mänsklig utveckling, en tillväxt i visdom, kunskap, kärlek, välmående eller något annat som är positivt för människor och samhälle, då skulle även miljöpartister vara positivt inställd till tillväxt.


Heliga kor

Det finns mycket som kan fungera i ett samanhang men inte fungerar i ett annat samanhang. Det var smart att inte slå ihjäl alla kor när det var torka i Indien, då skulle det inte finnas kor kvar när torkan var över. Men, att i dagens samhälle med städer, bilar, tåg och lastbilar ha heliga kor som går i vägen överallt är inte lika smart.
Det var klokt att klä sig heltäckande för att skydda sig mot sandstormar i öknen. Men, att idag ha en regel om att kvinnor ska ha heltäckande kläder även om de bor hundra mil från närmaste öken, är inte lika klokt.
Det var bra att ha ekonomisk tillväxt som mål i en värld som var fattig och outvecklad, det är inte lika bra eller relevant när överkonsumtion är ett problem och  robotar och datorer har tagit över en hel del av produktionen.
De som vill hålla kvar vid gamla mönster, vanor och tankesätt kan ha målsättningar om att skapa goda stabila förhållanden för sig själv och andra. Men, om den grund som den gamla regeln förutsatte inte längre finns så skapar gamla mönster instabilitet och onödiga motsättningar. Oförmågan att ta till sig det nya som händer och oförmågan att ifrågasätta gamla sanningar leder till teorier om konspirationer och att de är några onda människor som vill oss illa som styr samhället.  
Jag tror inte att det är konspirationer som styr, jag tror att det är psykologi. De flesta vill tro och vara som de flesta andra. De tror att man inte får säga att man inte vet om man inte vet. Då måste man ju hitta på något som inte är sant om någon frågar, eller höja rösten och säga att det har mamma, prästen, profeten eller Gud sagt, så det är sant.
Jag tycker att det är värre att säga att man vet om man vet att man inte vet. Men, det kanske är ännu värre med människor som säger att de vet och inte vet om att de inte vet.


Erotisk tillväxt


Man pratar om ekonomisk tillväxt, att det är så viktigt. Det ska vara en ökad omsättning av varor och tjänster. Det vi borde ha är en ekologisk och erotisk tillväxt, det vore mer logiskt.
Den ekonomiska tillväxten är inte relevant i en tid och i en värld där robotar och datorer tar över en hel del av produktionen av varor och tjänster. Om vi dessutom skaffar solceller och vindkraftverk så behöver vi inte köpa energi heller. De flesta har redan mer prylar och maskiner än de hinner använda, varför ska de då köpa ännu mer?
Det vore bättre att ha ekologisk tillväxt, mer gröna skogar och ängar, mindre öken skulle vara en bättre målsättning för samhället. Mer fisk i havet, mer träd i skogen och morötter i trädgården. Att vidta åtgärder för ökad tillgång av näringsämnen för de gröna växterna skulle ge en mer harmonisk värld än att skapa konstgjorda arbetstillfällen för att få ökad tillväxt i pengacirkulationen.
Erotisk tillväxt skulle kunna vara ett mått på ett ökat utbyte av kärleksfulla möten. En stimulering av de faktorer som gör att människor möts och lär känna varandra tror jag ger större tillfredställelse för mänskligheten än ekonomisk tillväxt, åtminstone i den ekonomiskt rika delen av världen. Om erotisk tillväxt skulle vara ett av samhället prioriterat område då vore de som har kurser om sex och samlevnad vara de personer som de flesta såg upp till som föredömen.


Rasism är ingen åsikt

Rasism är ingen åsikt, rasism är en fördom. Man får ha vilka åsikter man vill, men man kan inte räkna med att bli oemotsagt om man hävdar att ens fördomar ska respekteras som vilken åsikt som helst.
Det är en skrämmande utveckling att fördomar och rädslor får så stor spridning i samhället. Att en sådan som Björn Söder får vara talman i Sveriges riksdag gör att jag börjar tappa  förtroendet för Sveriges riksdag.
Det är inte invandringens fel att Sverige har förändrats. Den borgerliga regeringen lade grunden för SDs framgångar genom privatiseringar, skattesänkningar för de rika, försämringar i sjukkassan och andra nyliberala åtgärder. Människor blev mer otrygga och då kommer SD och skyller på invandrarna och tiggarna, när de istället borde skylla på de som i verkligheten har försämrat välfärdssamhället.
Jag var inte född på 30-talet, men om man läser om hur det var då i Tyskland så kan man känna igen retoriken. Skillnaden är att vi vet nu eller åtminstone borde veta hur illa det kan gå om sådana krafter får fritt spelrum.


Slöseri med naturliga tillgångar

Vilket slöseri med naturliga tillgångar det är i vårt samhälle. Vi tar inte vara på energin från solen, vinden, vattnet och jorden på ett sätt som vi borde göra. Kanske det största slöseriet är att vi inte tar tillvara den sexuella energin. Den livskraft som finns oss närmast slösar vi bort med att endera med några snabba drag spruta ur oss, eller på alla sätt förhindra att den flödar.
Jag tror att det är en vändning på gång, solenergin fick ett genombrott i fjol. Den gamla kletiga fossila oljan är inte längre lönsam att hålla på med. På samma sätt kan det bli med den sexuella energin, om människor förstår vilka  tillgångar och möjligheter det finns, kommer gammalt kvinnoförtryck och fördomar att försvinna och kvinnors och mäns sexuella energi att flöda och skapa ett livsbejakande samhälle.


Vi planetskötare har ett val.

Sedan miljoner år döda växter och djur har begravts och omvandlats till olja och kol. Nu tar vi upp det, den kol som har legat livlös så länge kan ingå i förening med syre och åter flyga fritt i luften. Det blir så mycket koldioxid i luften att den kan ställa till problem för klimat och miljö.
Vi har släppt ut anden ur flaskan och vi kan inte stoppa tillbaks den igen. Det enda vi kan göra är att låta den tjäna oss och hjälpa oss att skapa en grön planet enligt våra önskemål.
Som planetskötare kan vi låta de gamla begravda resterna efter döda växter och djur återigen ingå i livets kretslopp. Vi kan plantera träd, bevattna öknar, odla alger, grönsaker och buskar.
Vi har ett val, ska vi låta den utsläppta koldioxiden ställa till problem eller ska vi använda den till något gott?


En miljögrön kultur

Nu är det tid att ställa om jorden till en miljögrön kultur. Den nyliberala marknadskarusellen har snurrat för länge. Den lämnar efter sig skräp, urspårade tåg, utslagna människor och en ökad ojämlikhet där ett fåtal har gjort stora vinster medan flertalet har förlorat både hoppet och pengarna. En del av de som nu är missnöjda hade trott att de skulle vinna i konkurrensen med andra i det lotteri som arbetsmarknad, utbildning och vård har blivit, men de har insett att det bara är ett fåtal, de som redan hade mycket, som har fått mer, inte den vanliga lilla människan
Snart är bara röken kvar efter den fossila gamla energin, nu måste vi bygga upp en mer grön, hållbar och förnyelsebar energi. Vi kan skapa en kultur där solens energi används till att lysa  upp allas välfärd och det blir en miljögrön kulturell revolution istället för en gråblå nyliberal tillväxthysterisk konkurrenssamhälle där de flesta blir förlorare.


Partiledardebatten,

Jag började titta på partiledardebatten, men slutade efter en stund. Det behövs visioner om en värld med livskvalité, inte mer kvantitet av materiella ting. De vill ha mer arbete och högre tillväxt, inte mer fri tid och högre livstillfredsställelse.
Tänk om ett parti skulle driva frågan om medborgarlön, delad arbetstid, ökad fri tid och mindre stress. Om de hade en vision om att vi ska ta tillvara energin från solen, vinden, vattnet, jorden och skogen och då på ett sätt som inte förstör naturens kretslopp. En insikt om att om vi tar av lagrade resurser så tar de slut och att vi inte kan hålla på så i längden. Om partierna hade en grundläggande ideologi om att det viktigaste är att vi skapar en värld som är hållbar i längden, inte att samla populistiska poäng genom kortsiktiga förslag för att få högre opinionssiffror eller vinna val.
Om de hade en vision om en skola där det viktiga är att eleverna blir goda, harmoniska, kärleksfulla självständigt tänkande människor, inte att de ska bli fullproppade med fakta så att de blir produktiva arbetare och duktiga konsumenter. En vision om en skola som genom filosofi, meditation, massage och samtal ger eleverna en grund att stå på så att de kan ta vara på de viktiga men subtila värdena av kärleken, andligheten och sexualiteten. En insikt om att kunskaperna om den materiella världens beskaffenhet kan de dels lättare ta till sig om de har den grundläggande harmonin och självkänslan, dels att med den moderna teknikens hjälp kan man googla fram om det är något de undrar över.   


Vill inte staten att hela Sverige ska leva?

Skatteverket lägger ner kontor på orter där det inte är tillväxt. Vet de inte att det är på landsbygden maten växer, inte i storstadens asfalt och betong? Arbetsförmedlingen lägger ner 100 kontor i hela landet. Visserligen är de inte så bra på att förmedla de få arbeten som finns, men en del av den skatt som tas från landsbygden skulle kunna komma tillbaka till landsbygden om statliga verk har sina kontor ute i landet. Vad vill staten? Vill de lägga ner en större del av landet?
Vill de inte att hela Sverige ska leva?
Förstår de inte att utan övriga Sverige så klarar sig inte storstadsborna heller? Det är på landsbygden skogen växer, den skog som används när man gör papper till byråkraters utskrifter. En hel del av de skatteintäkter skattekontoret får in och lever på kommer från skogen och de produkter som träråvarorna ger. Om skattekontoret försvårar för landsbygden, sågar de av den gren de sitter på, bokstavligen. De borde uppskatta den skatt som en levande landsbygd är, istället för att ta vår skatt in till de stora städerna utan att ge något tillbaka.
Storstadsborna vill ha hälsosam ekologisk mat, hur har de tänkt att de ska få det om de lägger ner förutsättningarna för att landsbygden ska leva. Visserligen finns det 5 000 lokala utvecklingsgrupper som bildar byarörelsen och spelar en viktig roll för Sverige, men landsbygden är ändå beroende av politiska beslut från staten. Landsbygden är nästan lika beroende av staten och staden som staden är beroende av landsbygden. Vi kan visserligen odla vår egen mat, har gott om energi från vattenkraft och vindkraft och kan bygga våra egna hus med virke från skogen, men vi är ändå fortfarande så insyltade i statens göranden så att det skulle vara svårt att klippa banden. Men, om de inte vill ha oss på landsbygden så kan vi ju se vilka som klarar sig längst, vi eller staden.

RSS 2.0