Förödande centralism

Johan Linander som är partistyrelseledamot för Centerpartiet, skriver på SvD opinion att centralismen är förödande.

Rubriken var ”Centralismen är förödande”, det kan stämma i och för sig, men det som verkligen är förödande för Centerpartiet är Stureplanscenterns inflytande och nyliberalismen.
Om man vill ha decentralisering då bör man lyssna mer på centerpartister ute på landsbygden inte på Stureplanscenterns idéer. Det som verkligen skapar en förödande centralism är om man släpper marknadskrafterna fria. Då blir det verkligen ett samhälle där fler beslut fattas längre ifrån medborgarna, kanske inte ens i vårt land utan besluten fattas av något storbolag i ett annat land.  Jag tror inte att svenska folket vill ha det så. 
Jag är varken  för socialistisk centralstyrning eller att de fria marknadskrafter ska få styra, jag är för blandekonomi. I en blandekonomi är det är en blandning av privata företag, offentlig sektor, föreningar, byalag, familjer, m.m som äger, styr och bestämmer. Decentraliseringen betyder då att besluten fattas på den nivå där det fungerar bäst för människorna.
Ett monopolföretag som vi alla är beroende av som järnvägnät och elnät bör vara ägt gemensamt av staten, för att inte bli beroende av ett företags godtycke.
Vård, skola och omsorg som har med människor och göra, lämpar sig inte för kortsiktiga riskkapitalbolags vinstmaximering.
Om Centerpartiet är ett decentralistiskt parti som menar att varje beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt och helst av medborgarna själva, då bör man ta tillvara de möjligheter och tillgångar som finns på landsbygden. Som det är nu låter man de vinster som vattenkraft, skog och gruvor ger, försvinna in i storbolagens ägares fickor eller till Stockholms utbyggnad. Anledningen till att Centerpartiet har tappat röster de senaste 40 åren är att man har gått ifrån en politik som gynnar landsbygden och därmed hela landet. Det behövs motkrafter mot både centraliserad socialism och kapitalismens baksidor, där har Centerpartiet svikit. De började att gå i moderaternas ledband, nu har de blivit värre än moderaterna.

Det finns mycket fisk i världen


Det finns mycket mer fisk i världen än tidigare uppskattningar visat enligt Vetenskapsradion.

De nya resultaten visar att det kan finnas åtminstone tio gånger mer av fisksläktet Cyclothone än alla andra fiskar tillsammans. Men de små och självlysande fiskarna är ganska okända.
Tidigare har man uppskattat den mesopelagiska fisken till 1000 miljoner ton, nu handlar det om åtminstone 10 000 miljoner ton,
 Cyclothone finns inte i svenska vatten. De är så kallat mesopelagiska, de lever ute i vattenmassan och finns ute i de stora oceanerna. De finns på mellan 200 och 1 000 meters djup. Det är en självlysande djuphavsfisk
Det är spanska och norska havsforskare, verksamma vid King Abdullah University i Saudiarabien, som har gjort en forskningsexpedition runt hela ekvatorn.

Vad vet vi egentligen om utfiskningen och djuphavet? Om det fiskas 100 miljoner ton fisk per år och det finns 10 000 miljoner ton, då finns det hundra gånger mer fisk i havet än det fiskas. Fiskarna förökar sig varje år, så om man räknar på det viset borde det inte vara något problem med utfiske.
Problemet är att, viss fisk i vissa vatten fiskas mer än beståndet tål. Östersjön skulle kunna ge mycket mer fisk om man anpassar fisket så att det blir balans mellan torsk, skarpsill, plankton och alger.
Odlingen av alger, musslor och fisk i världen ökar. Det behövs mer kunskap om havet, vattenodling och dess möjligheter. Vi bör gå till botten med alla de möjligheter som finns. Kanske en liten självlysande djuphavsfisk kan visa oss att vi behöver mycket mer upplysning  om tillståndet i vår värld.

Fredsplaner istället för stridsplan

Det är inte konstruktivt att dela in oss i olika grupper och kalla varandra för olika saker och sedan slå på varandra. Det finns så många olika blandningar av insikter, åsikter och erfarenheter att det inte går att dela upp människor på det sättet. Dessutom skapar det bara onödiga motsättningar.
Det som borde ingå i en positiv omställning av samhället är att skapa en fredlig värld där vi alla kan bidra var och en på sitt sätt. En orsak till att människor är så inriktad på att konsumera mer och mer är att de känner sig otillfredsställda med det liv de lever. De vill bli sedd, hörd och älskad. Det är många som tröstkonsumerar och slår ner på andra för att själv känna sig lite bättre och få tröst.
Det en omställningsrörelse med framgång borde göra är att utveckla metoder att hantera motsättningar. Vi borde utveckla planer för fred och exporta fredsplaner istället för stridsplan.

Fyrkantiga, trekantiga och runda hål

Totalt fanns det 50 700 lediga jobb under tredje kvartalet 2013. De arbetslösa var 374 000 personer. Det blir 7,37 arbetslösa per ledigt jobb. Sedan ska de arbetslösa straffas för att de inte får något jobb.
Det finns ett spel för barn där det är fyrkantiga, trekantiga och runda hål. Barnen ska försöka lista ut vilka klossar som passar i de hålen. De smarta kommer på att de runda klossarna inte passar i de fyrkantiga hålen. Regeringen borde testa ett sådant spel och se om de klarar av det.
Jobbskatteavdrag, indragna arbetslöshetsersättningar och sjukersättningar tyder på att de har vissa svårigheter att tolka verkligheten. De tror att om de slår hårdare på klossen så går den nog ner i det lilla hålet.

Det är bättre med en medborgarlön som ersätter samtliga eller flertalet bidrag, socialförsäkringar och skatteavdrag med ett enda utbetalningssystem. Medborgarlön är per definition helt ovillkorlig, regelbunden och förutsägbar. Då kan var och en överleva på den lönen och utan panik eller hot om straff, tvång eller någon annan förnedrande behandling söka ett arbete, utbilda sig eller utveckla någon idé.
Medborgarlön bryter radikalt mot nuvarande utformning av arbetslinjen. I Wikipedia står det:
”Språkfilosofiskt är ordet arbetslinjen en så kallad kvasitranscendental, det vill säga ett ord som skenbart för upp resonemang till en högre nivå, men som i själva verket inte säger något alls. Sådana ord är användbara i retorik, men knappast i vardagsspråk, där dialogsituationen gör att oklara begrepp snabbt måste redas ut.[källa behövs]”

Kärlek är bra för miljön enligt Världsnaturfonden.

På Världsnaturfondens sida står det att goda relationer, välbefinnande, kärlek och sex får oss att må bra, och skulle kunna vara vägen till att lösa miljöproblemen, enligt forskning.

http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/min-vardag/artikelarkiv/1519085-min-vardag-krlek-r-bra-fr-miljn

Omställningsrörelsen borde ägna sig mer åt att skapa en livsstil och ett samhälle som bejakar människans naturliga behov och nära relationer. Materialismen är en ersättning för verkliga behov.

Det vi borde fråga oss är varför människor gör på det ena eller det andra sättet. Vilka behov som tillfredsställs av att vi förbrukar mer och mer av energi och råvaror.
Mår vi bättre och blir vi lyckligare av mer av allt? Om inte, varför är samhället inriktat på tillväxt?
Forskningen visar på att det finns ett tydligt positivt samband mellan subjektivt välbefinnande och låg belastning på miljön och att mindfulness, medveten närvaro, gör att vi lever mindre miljöbelastande.
Det behövs en kursändring i samhället bort från materialism till ett samhälle som är inriktat på att göra det möjligt för människor att leva på ett sätt som ger verkligt välbefinnande. Om vi tänker efter vad som får oss att må bra så är det goda relationer, välbefinnande, kärlek och sex, som forskningen visar.
Jag håller med de som säger att ”Inre omställning kommer först. Sen kan det hända något på utsidan.”.
Det finns många olika vägar att gå. Det viktiga är att var och en känner efter vad som är viktigt i livet för dem. Om det leder till att man går en kurs i sex och relationer, lär sig massage, går med i en andlig gemenskap eller dansar folkdans det är upp till var och en.
Omställningsrörelsen borde ställa sig positiv till människor, föreningar och rörelser som bejakar och främjar andra intressen än ökad ohållbar materiell tillväxt.

Lingon

Lingon

Jag vet inte hur många lingon det finns i världen, men det finns i alla fall en hel del av dem i skogen. Många fler skulle vara intresserad av att ta vara på dem om de värderades till mer än 8 kronor kilot.
Lingon är en förnyelsebar produkt. Jag plockade många ifjol och i år har det växt upp nya, på samma ställe. Vi bör ta tillvara naturens förnyelsebara tillgångar.
Sylt, saft och dricka av naturliga råvaror är mycket godare och nyttigare än det smaksatta kemiska eländet de säljer i affärerna och kallar sylt eller dricka.

Vem är värsta skurken?


Den 17 juni 1972 arresterades fem män efter att ha gripits på bar gärning för ett inbrott i det demokratiska partihögkvarteret i Watergate. Att få fram information om sina politiska motståndares avsikter inför valet senare samma år torde ha varit motivet till inbrottet. En tid senare började hela skandalen nystas upp och kopplingarna till Nixon och hans stab stod klara. Watergateaffären, Watergateskandalen eller Watergate var den politiska skandal under 1972-1974 som slutade med att den amerikanske presidenten Richard M. Nixon tvingades att avgå.

Nixon var en skurk för att han ville ha information om sina politiska motståndare.

Nu 2013 lyssnar hemliga telefonövervakningen av hela världen. Europeiska unionen hör till den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s prioriterade avlyssningsmål.
"Att neka NSA tillgång till sådan data skulle utsatta vår nation för stor risk. Det här är ingen lek. Det är på riktigt" skrev tidigare säkerhetspolitiske rådgivare general James L. Rogers.

Om Nixon var en skurk vad är dagens president och regering då?

Kritik mot avlyssningen kommer från,  James Sensenbrenner Jr, republikan och en av männen bakom just the Patriot Act, kom nyligen ut som en stenhård kritiker av hur hans lagförslag används för att spionera på vanliga amerikaner.

– Det är hög tid för att sätta stopp för det här, säger han till New York Times, det tycker jag med.

Klippt bild av verkligheten

 
En tidning som heter ”Nya Tider” kom i postlådan. Bakom Nya Tider, som drivs av bolaget AlternaMedia, står flera personer som tidigare var drivande i Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag.
De försöker få nya prenumeranter genom att göra reportage om spelmansstämmor i Dalarna och Hälsingland.
De har en bild på inmarschen till stämman i Delsbo. För att det ska passa in i deras propaganda så har de klippt bort Lisa, en av fanbärarna.
 
                        Min bild av uppmarschen till Forngården där både Lisa och Lennart är med

Det är typiskt för nationalister, rasister och högerextrema att de bara tar med delar av verkligheten.

Folkmusiken är ett globalt språk som kan förstås av alla, oavsett varifrån utövarna och åhörarna härstammar, sa författaren Anna-Karin Palm när hon högtidstalade vid årets Bjuråkersstämma, det håller jag med om.

Kulturen utvecklas och förändras med tiden. Nationalisterna vill värna svensk kultur, men vad är svensk kultur? Sanningen är den att vi alltid har hämtat intryck, människor och idéer från andra länder. Vi har en religion som kommer från mellersta östern. Vi skriver med latinska bokstäver och räknar med arabiska siffror.

 När inlandsisen låg tjock över Sverige, fanns inte en enda kotte här. När den smälte undan vandrade de första människorna in, sedan har människor vandrat in och ut hela tiden.

Framtidens kultur blir en blandning av nytt och gammalt, med influenser från hela världen. Ett multikulturellt samhälle där individen är fri att välja själv och välja om hur många gånger som helst, oberoende av familje och kulturbakgrund.
 
Tidningen ”Nya Tider” försöker att skapa en bild av hur Sverige är, har varit och kommer att bli, som inte stämmer. Jag hoppas och tror att det inte blir en ny tid för nationaldemokrater, rasister och fascister.

Partiledardebatt, men inte ett ord om kris i sexfrågan.

Det har varit partiledardebatt. Det var riksdagsårets tredje och sista partiledardebatt före sommarlovet.
Man debatterade den höga arbetslösheten, Husbyupploppet och vinster i välfärden, men inte ett ord om kris i sexfrågan, vad jag hörde i alla fall.
Forskare oroar sig för utvecklingen:
”– Jag tycker det är allvarligt av flera skäl. För det första är det så utbrett att det är ett reellt folkhälsoproblem. Den ökande olusten får konsekvenser för parrelationer, för mental hälsa, i förlängningen för barn. Det får konsekvenser för samhället och måste tas på största allvar.”

Många som har partner har sex mindre än en gång i veckan. Om man kombinerar med  statistik om att samlag är i genomsnitt 7 minuter, så blir det 1 minut samlag om dagen. Det är inte mycket att hänga i julgran. Då är det lika bra att avstå. Bara onödigt kladd.

Det finns en enorm potential för sexuell njutning som inte används. Miljöpartiet borde gå ut med att det är viktigt att vi går från åtta till sju för att ha tid med sex. Alltså det behövs en minskad arbetstid för att människor ska ha tid till att ha sex.

Samtidigt visar statistik att i Sverige är 49% av befolkningen mellan 16 och 84 år överviktiga, med ett BMI om minst 25.0, enligt folkhälsoenkäten för 2011 från Folkhälsoinstitutet.
Folket borde äta och arbeta mindre och älska mer. När får vi partiledare som framför det som det viktigaste i sina partiers program?
Om vi delar på jobben och älskar varandra istället för att göra upplopp, då får vi en mycket bättre välfärd utan att skattesmitare kan ta ut oskäliga vinster.

GMO motstånd eller inte.


Är alla genetiskt modifierade organismer farliga? Det är gener i alla växter och djur. I stort sett i alla djur och växter vi har i jordbruket och trädgården har generna förändrats jämfört med hur de var när de var vilda. Jag tycker att GMO motståndet måste modifieras.
Det är en annan sak att vi inte ska tillåta storföretag att genmanipulera hur som helst, bara för att de ska tjäna pengar för egen del utan att ta hänsyn till konsekvenserna för andra.

GMO motståndare säger att det är ett vanligt missförstånd att förädlade växter och GMO skulle vara jämförbara. Å ena sidan har du organismer som genom urval, artificiellt då det är tvingat men ändå på naturlig reproduktionsväg som långsamt framhäver drag som redan finns i organismen. Å andra sidan har du en metod där man injicerar helt främmande gener i en organism och får dem att fästa, oftast med hjälp av en bakterie. Dessa metoder är helt väsenskilda, olika processer och olika resultat. Våra kulturväxter har utvecklats i symbios med oss under lång tid på ett organiskt sätt, de går inte att jämföra med de plötsliga förändringar som genmodifiering innebär.

Jag menar att det kan ske plötsliga förändringar i naturen också. Skillnaden är att det inte sker så ofta och inte så kontrollerat som i ett laboratorium. De kulturväxter som vi har haft nytta av har överlevt, inte de andra.
Nu har vi mer kunskap om generna och kan styra vilka egenskaper vi vill förändra på ett effektivare sätt, är inte det bra? 
Även om GMO-motståndet är välmotiverat i många fall, så menar jag att det inte är svart vitt. Forskare och miljövänner borde kunna diskutera med varandra och komma fram till någonting bra tillsammans. Som det är nu blir det två olika läger som är motståndare till varandra, det är inte bra för en hållbar omställning.
Det är överhuvudtaget inte bra för en hållbar omställning om det blir överdrifter och det skriks, skränas och blir låsningar i kommunikationerna. Det är bättre att vi tar det lugnt och lyssnar på varandras argument

 
En mås som myser och ligger och ruvar på något nytt, istället för att flyga omkring och skrika och skräna som de andra måsarna.

Ingen blir klokare av missinformation, men man måste få fråga och fundera högt.
På http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=412 diskuterar man också. Man ska inte fatta beslut på den lägre kunskapsnivå vi hade förr. Nu vet vi mer och kan se över frågan

Tillväxtens sista dagar?

 
 
”Tillväxtens sista dagar?”
 
 
Jag har skrivit en bok som heter ”Tillväxtens sista dagar?”. Jag vet inte om det är tillväxtens sista dagar nu eller inte. Det beror på vad man menar med tillväxt. Hur man räknar, vad man räknar och om man ska räkna det ena eller det andra.Vad är viktigt och värdefullt? Är pengar det enda måttet på värde?
 
Jag är optimistisk inför framtiden. Vi är tillräckligt smarta för att hantera den komplexa situation vi befinner oss i.
För att bygga vad som helst som är komplext, t.ex. en ny grön omställd värld, behöver vi ta till vara allas talanger, kunskaper och erfarenheter. Det behövs politiker, filosofer och ledare som har överblicken över vad som händer och idéer om hur man förverkligar det. Det behövs ekonomer som har insikter om ekologiskt hållbar ekonomi på både lång och kort sikt. Det behövs skickliga hantverkare, uppfinnare och entreprenörer som kan göra arbetet i praktiken. Det behövs medvetna konsumenter som efterfrågar tjänster och varor som är hållbara och miljövänliga.

Vad jag försöker göra med boken är att peka på de många olika aspekter det finns att tänka på för att ställa om till en hållbar grön värld.
Jag tar upp politik, ekonomi, religion, psykologi, sex, kultur, teknik, vetenskap, energi, m.m. Det är en kombination av mina åsikter och de fakta som jag har hittat. Andra har säkert andra synvinklar och andra fakta som talar för något annat. Jag tror att det alltid finns en mängd nya kunskaper och insikter som kan växa och skapa nya möjligheter i vår värld. Om man menar att det är tillväxtens sista dagar när det gäller kunskap och visdom då tror jag att de har fel.


En viktig del i omställningen


    En viktig del i omställningen till ett hållbart fossilfritt samhälle är att människor känner tillfredställelse med det liv de lever. Jag ser människan som en sexuell och andlig varelse. Det moderna synsättet på människan om man lyssnar till politiker och ekonomer är att människor först och främst är konsumenter och producenter.

    Omställningsrörelsen måste vidga synen på människan som sociala, sexuella och andliga varelser inte bara producenter och konsumenter om de ska nå framgång. De måste riva de tabun och rädslor som finns om andliga och sexuella saker som finns i vårt materialistiska samhälle.

    Det behövs en inre omställning även hos omställarna om de ska nå framgång med att ställa om andra och hela samhället. Utmaningen med att klara av det är att undvika att framstå som flummiga new agare eller sexgalningar och samtidigt ta frågorna på det allvar det är värt.

    Frågan om meningen med alltihop, mer tillväxt, mer arbete och mer prylar, kräver ett seriöst och hållbart svar om man anser att tillväxt, arbete och prylar inte är det viktiga. Sex och andlighet är seriöst, även om porrindustri och kyrkor har förstört en hel del av det intrycket med sin oseriösa behandling av ämnena.

    Sexuell lust är en del av naturen. Att ta tillvara våra kroppar, vår lust och vår planet är på många sätt samma sak. Den som bejakar sin sexualitet och upplever den sexuella livsbejakande kraften vi har naturligt inom oss, har inte behov av att fly in i konsumism, alkoholism eller något annat som alienerar människor från sig själva och andra.

    Den som ser sin kropp som ett heligt tempel är rädd om sig och vill inte bli förgiftad av miljögifter. Den vill ha ett en hälsosam kropp, hälsosam miljö och är kärleksfullt inställd till naturen och andra människor.

    Det är vår kulturs inställning till sex och kroppen som orsakar en okänslighet för naturen och miljön. Det är den inställningen som omställningsrörelsen bör ställa om, om de ska nå framgång. Vågar de utmana den kristna västerländska inställningen som bortser från eller förnekar en del av vår mänskliga natur. Vågar vi bejaka det vi själva känner och tänker, istället för att anpassa oss till det andra säger att vi ska känna och tänka. Vågar vi upplösa detta pansar? Det kanske är det viktigaste för att skapa en livsbejakande kultur.

    Bristen på livsenergi kompenseras med konsumtion av varor, upplevelser och tjänster som kräver oljeenergi. Om vi låter livets väv, där sexualiteten är en viktig del, utvecklas, då får vi ett utvecklingssamhälle istället för ett tillväxtsamhälle.  
    
    De som kan vara naken, fysiskt, mentalt, själsligt och andligt tillsammans med andra utan att känna  skam eller rädsla, är friare och lyckligare än andra, tror jag.

    


Framtidskommisionen

Regeringen har lämnat sin slutrapport från framtidskommisionen. En slutsats de drar är:

”År 2060 beräknas varje person som arbetar behöva försörja sig själv och nästan en hel person till, som inte jobbar. Det är inte hållbart. Vi behöver möta detta på flera sätt. Bland annat genom att förlänga arbetslivet.”

Produktiviteten har fördubblats sedan 1970-talet. Ändå arbetar vi 40 timmar i veckan fortfarande. Om produktiviteten ökar lika mycket till, ska vi då förlänga arbetslivet ännu mer?
En framtidskommission som inte tar hänsyn till robotars, datorers och andra produktivitets höjande faktorer är inte värd namnet.

Det blir ännu märkligare med den slutsatsen när det faktiskt står i rapporten:
”En sak är dock säker, och det är att automatiseringen, robotiseringen och digitaliseringen av produktionsprocesserna kommer att fortsätta, och att detta kommer att innebära nya
möjligheter och utmaningar för individer, företag och nationer. En central utmaning är därför att hela tiden följa och ligga i framkanten av teknikutvecklingen”

Om vi både ska förlänga arbetslivet och robotisera mer då får vi en ännu mer ohållbar materialism. Även om en större andel blir gamla så innebär det inte att det blir ett ökat behov av arbetskraft. Dels är de gamla allt friskare och behöver inte så mycket mer vård, dels gör teknikutvecklingen att allt mer kan skötas av människor själva med just tekniken som stöd.

Jag tycker inte att regeringen kan lägga ihop 2 och 2. De sitter fast i gammalt Lutherskt arbetstänkande trots att det är en rapport om framtiden

Pella Thiel

Pella Thiel är ekolog och aktiv i Naturskyddsföreningen och omställningsrörelsen. Hennes blogg heter Brave New World.

Jag har sett en film på effektmagasin.se där Pella Thiel intevjuas.

Det var intressanta synpunkter som jag till stor del håller med om. Hon menar att vi behöver en ny berättelse. Nuvarande håller inte. Det ger nya möjligheter att göra på ett annat sätt. Vad kan var och en bidra med? Nya initiativ kommer nu.

Växande ekonomi tar ut mer och mer, mer än vad jorden tål. Det vi gjorde själva ska in i systemet, det är absurt. Det tar av vår tid. Vi behöver inte så mycket.

Vi behöver transformeras, vad är viktigt?  Vi måste prata om det som viktigt. Det finns stora möjligheter att förändra om vi börjar att prata om det

Inte möjligt att lösa inom systemet. Vilka förväntningar har vi?  Allt hänger ihop på ett oförutsägbart sätt. Vi är invävd med allt annat.

Hon säger sådant som jag också tänkt. Vi kanske är invävd med varandra på något sätt?


Nyliberalism


Nyliberalism är ett motstånd till keynesianism och statliga ingripanden i ekonomin, där man förespråkar lägre skatter och färre statliga regleringar.

Enligt Wikipedia  ”Nyliberaler vill att välfärdsstaten ska privatiseras och att verksamheter som skolor, forskning, sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst ska bedrivas av privata företag eller organisationer. Finansieringen menar man ska ske genom att brukarna själva betalar för de tjänster de nyttjar. För tjänster som sjukvård, sjukpenning och a-kassa menar man att lösningen kan vara att varje person får lösa en försäkring som täcker eventuella utgifter.

När det gäller de personer som inte har någon försäkring eller inte har råd att köpa någon betonar man det civila samhällets förmåga. Donationerna till privata välgörenhetsorganisationer skulle öka om skatterna reducerades eller avskaffades, menar man. Nyliberalerna lyfter också fram det sociala skyddsnätet i form av familj, släkt och bekanta.

Nyliberalerna menar att offentliga verksamheter i dag är ineffektiva och kostsamma, och att en privatisering skulle innebära högre kvalitet och bättre resursanvändning tack vare ökad konkurrens och större konsumentmakt. Man pekar också på att ett avskaffande av välfärdsstaten skulle innebära utökad valfrihet för hushållen vad man vill lägga pengar på. Slutligen skulle också konkurrensen inom välfärden bidra till lägre direkta priser på marknaden i jämförelse med de indirekta kostnaderna i form av skatt.”

Jag menar att deras slutsatser inte stämmer. Privatiseringar och avregleringar innebär inte att offentliga verksamheter blir effektivare. Det krävs en hel del byråkrati och kontroll som kostar pengar om skolor, sjukhus och äldreomsorg ska vara privata. I USA är sjukvården 17 procent av BNP, Sveriges sjukvårdskostnader är ungefär nio procent. Trots att deras kostnad för sjukvården är mycket större, är deras sjukvård sämre. Det är många som står helt utanför sjukvårdssystemet. Vi har ett system där vi alla delar på kostnaderna, i USA är det privata försäkringar som ska betala. Privata sjukhus och privata försäkringar innebär ett system där det viktiga är att tjäna pengar, inte att tjäna patienterna. En omfattande byråkrati och kontroll krävs för att å ena sidan inte bli blåst på pengar å andra sidan för att tjäna så mycket pengar som möjligt i alla led. Man måste vara rik och frisk för att inte bli sjuk och fattig i sådant system.

På samma sätt är det med skolor och äldreomsorg. När pengar blir en viktig faktor i så abstrakta saker som omsorg och undervisning är det en stor risk att det inte fungerar på ett bra sätt. Det är skillnad när man tillverkar materiella saker som hus, bilar och prylar. Dem går de besikta, underkänna och betala efter kvalité, men om en gammal tant eller ett barn har fått rätt omsorg eller undervisning är svårt att visa.
Samhällets sociala skyddsnät kan ha hål och brister så att en del faller igenom, men det är ändå bättre än att lita på ett socialt skyddsnät i form av familj, släkt och bekanta. Det är bara de som är med i de rikaste familjerna och släkterna som skulle tjäna på ett sådant system. Även svarta får i rika släkter skulle råka illa ut, om de var utlämnade till släktens godtycke.

Ett avskaffande av välfärdsstaten innebär bara utökad valfrihet för de rika, inte för de fattiga eller medelinkomsttagarna. Man kan ifrågasätta valfriheten för de rika också. De kanske får valfriheten att välja mellan att leva i säkerhet med vakter bakom murar eller i osäkerhet bland fattigt folk som vill komma åt deras pengar.

Nyliberaler anser att inkomstskillnader ska vara stora. Det främjar företagarnas initiativ och frihet och den ekonomiska utvecklingen gynnas anser de. Det kan vara sant när det gäller små företag med ingen eller få anställda. I stora företag innebär stora inkomstskillnader att en del utnyttjar andras arbetskraft på andras bekostnad. Varför ska bara företagsägare och direktörer få del av produktivitetsökningar? De som blir arbetslösa på grund av rationaliseringar blir utan lön medan direktören får dennes lön plus sin redan höga lön. Det behövs fackföreningar för att balansera upp företagens makt.

I en värld där nyliberalismens frihet för de rika, mäktiga och lyckade tillämpas, blir det till slut ett odemokratiskt system som människor flyr ifrån. Det har alltid varit frihet för de som har makt att göra som de har velat. Om de ville starta krig gjorde de det, om de ville stifta nya lagar gjorde de det, om de ville höja skatterna för folket gjorde de det. Paradoxen är att om man vill ha största möjliga frihet för de flesta måste man begränsa friheten för de som annars kan ta sig för stora friheter.

Nyliberalismen vill tillåta försäljning, bruk och tillverkning av alla typer av narkotika. Det grundläggande argumentet är individens frihet att själv välja hur denne önskar söka tillfredsställelse. Det bygger på en okunskap om narkotikans verkningar. Narkotikan förslavar brukarens hjärna. Det blir en obalans i hjärnans signalsubstanser och att då prata om individens frihet är en motsägelse. Monopol och regleringar gällande alkohol- och tobaksbruk är också till för att minska missbruk.

Man vill tillåta prostitution eftersom man säger att det är en frivillig överenskommelse mellan två fria individer. Ja, det kan jag hålla med om, om det är frivilligt, men det förutsätter en jämnställdhet mellan könen och människorna.

De flesta nyliberaler har också en liberal inställning till rätten att bära skjutvapen och menar att en individ har rätt att försvara sig själv och att man därmed har rätt att bära vapen. Det kan lätt urarta till att människor blir rädda och bär vapen för att skydda sig mot alla andra galningar som går omkring med vapen.  En mängd mord och dödsfall sker i USA för att det är så många som bär vapen, många av de dödsfallen beror på misstag. Det bästa är om bara polis, militär och licensierade jägare får ha vapen. Ett vapenförbud för allmänheten ökar frihetskänslan och säkerheten för människorna, inte minskar den. Ett förbud mot handel och tillverkning av vapen skulle innebära lägre brottslighet och större säkerhet.


RSS 2.0