Tillväxt?

Sveriges BNP höjs med 5 procent över en natt. Betyder det att vi har fått tillväxt och Anders Borg blir glad? Eller betyder det att det där med BNP beräkningar är något man ska ta med en nypa salt?
I samband med publiceringen av BNP för andra kvartalet 2014 sker en anpassning av de svenska nationalräkenskaperna till EU:s nya regelverk. Det kommer att påverka Sveriges BNP och höja nivån med cirka 4 procent.

Samtidigt görs en uppdatering av beräkningarna med viss ny information och kompletterande källor, vilket påverkar nivån med ytterligare cirka en procent.

http://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Kurser-och-seminarier/Darfor-hojs-Sveriges-BNP-med-5-procent-over-en-natt/


Nya tider?

Nu har tidningen ”Nya Tider” gjort ett reportage om Delsbostämman och folkmusik igen. De har återigen misslyckats att få med en av fanbärarna, när de visar bilder på tåget upp till Forngården. Jag tror att det är ett medvetet val av bildvinkel för att förstärka deras föreställning om kultur, svenskt och musik.
Fanbärare 2014

 
 

Jag missade också att få med alla fanbärarna på bild i år, men jag fick med den ena i alla fall.  
I fjol fick jag med alla fyra.


Uppmarsch 2013

Uppmarcsh 2013
 


Jag gillar att vara med på stämmorna och lyssna på musiken, se på de som dansar och träffa människor som jag inte träffar annars. Jag tycker också om att fotografera alla glada, spelande och dansande människor, många av dem har vackra folkdräkter.
Det jag tycker mest om är den spontana spel och dansglädjen som de som dansar och spelar, visar upp. Jag kan varken spela eller dansa, men det smittar av sig ändå på något sätt. Jag tror att det är det som är så bra med folkmusiken, att folk kan vara med och dansa och spela själva, det är glädjen och lusten som gör kulturen  levande, inte att ängsligt följa gamla traditioner och kulturella mönster.  

Tidningen Nya Tiders syn på kultur och folkmusik präglas av rädsla för det nya. Skillnaden mellan nationalister, rasister, kulturkonservativa å ena sidan och de som verkligen skapar en levande kultur är att de konservativa nationalisterna är så rädd för att förlora något av det gamla att de inte vågar släppa in något nytt.
Deras bild av den ”gamla goda” tiden är en idylliserad bild av en förgången värld som inte stämmer med verkligheten. Jag tror att människor som inte känner sig trygga med sig själv och är rädd för främlingar, nya tankar, kulturer och livsglädje, vill skydda sig mot allt som de inte är vana vid genom att klamra sig fast vid gamla fördomar och föreställningar om hur allting ska vara.
Det är en paradox att tidningen kallas ”Nya Tider”, de vill inte ha nya tider, de vill tillbaks till en idylliserad tid som inte ens fanns då.


Festivalen the Joyride Experience stoppas

Festivalen the Joyride Experience, av arrangörerna beskrivs som en festival om liv, lust och sexuell energi.
Under fem augustidagar i skånska Hästveda nära Hässleholm får du känna livet och pulsen i dig – och förmodligen upptäcka att livet har så mycket att ge och att det fortfarande finns mycket spännande att utforska.
The JoyRide Experience är fem dagar av dans, andning, tantra, utmaningar, rörelse, massage, stillhet, meditation, skratt, relationer, sexualitet, insikter, styrka, lek – och vad du gör det till.

The Joyride Experience har nu stoppats efter att föreståndaren på Barnens By där arrangemanget skulle ha hållits har rivit kontraktet.
På Barnens by i Hästveda kommer det samtidigt som sexfestivalen skulle vara där hållas ett brottarläger för unga tjejer. Vilket man inte tycker fungerar ihop.

Jag tycker att det är märkligt att det går an att lära unga tjejer att brottas, men inte att lära människor att vara nära, lära känna sig själv och andra på ett kärleksfullt sätt.

The JoyRide Experience skulle ha varit sommarens stora happening.

Jag hoppas att arrangörerna hittar en alternativ lösning. Att känna livet och pulsen i dig – och att upptäcka att livet har så mycket att ge och att det fortfarande finns mycket spännande att utforska, borde vara viktigare än brottning. Det borde vara viktigt för alla, oavsett ålder, kön och sexuell läggning


Mysko blixt

Jag filmade blixten med kameran. När jag spelade upp filmen i datorn var det en konstig blixt 0,08 sekunder före den rätta blixten. Vad är det?

 
Mysko

 Blixten


OECD rekommenderar progressiva skattesystem


Klyftorna mellan rika och fattiga kommer att fortsätta växa i takt med att de mest kvalificerade gynnas av teknikutvecklingen, enligt OECD
Den ökande ekonomiska ojämlikheten beror främst på glappet mellan dem med hög respektive medelhög inkomst, då ny teknik tar över den senare gruppens jobb.
OECD rekommenderar länderna att införa progressiva skattesystem och satsa mer på utbildning. Vad säger moderaterna om det förslaget?
Det är dags för basinkomst  för att minska klyftorna


Mina reflektioner efter EU valet.


De intellektuella gröna vänsterfeministerna från storstäderna bör formulera en vision om ett jämställt, omställt internationellt samhälle som inte skrämmer de outbildade rädda männen i glesbygden så att de blir än mer nationalistiskt brunsvarta.
Centerpartiet klarade sig för att de fick till en knorr på slutet om att svenska grisar är bättre än andra svin.

Förödande centralism

Johan Linander som är partistyrelseledamot för Centerpartiet, skriver på SvD opinion att centralismen är förödande.

Rubriken var ”Centralismen är förödande”, det kan stämma i och för sig, men det som verkligen är förödande för Centerpartiet är Stureplanscenterns inflytande och nyliberalismen.
Om man vill ha decentralisering då bör man lyssna mer på centerpartister ute på landsbygden inte på Stureplanscenterns idéer. Det som verkligen skapar en förödande centralism är om man släpper marknadskrafterna fria. Då blir det verkligen ett samhälle där fler beslut fattas längre ifrån medborgarna, kanske inte ens i vårt land utan besluten fattas av något storbolag i ett annat land.  Jag tror inte att svenska folket vill ha det så. 
Jag är varken  för socialistisk centralstyrning eller att de fria marknadskrafter ska få styra, jag är för blandekonomi. I en blandekonomi är det är en blandning av privata företag, offentlig sektor, föreningar, byalag, familjer, m.m som äger, styr och bestämmer. Decentraliseringen betyder då att besluten fattas på den nivå där det fungerar bäst för människorna.
Ett monopolföretag som vi alla är beroende av som järnvägnät och elnät bör vara ägt gemensamt av staten, för att inte bli beroende av ett företags godtycke.
Vård, skola och omsorg som har med människor och göra, lämpar sig inte för kortsiktiga riskkapitalbolags vinstmaximering.
Om Centerpartiet är ett decentralistiskt parti som menar att varje beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt och helst av medborgarna själva, då bör man ta tillvara de möjligheter och tillgångar som finns på landsbygden. Som det är nu låter man de vinster som vattenkraft, skog och gruvor ger, försvinna in i storbolagens ägares fickor eller till Stockholms utbyggnad. Anledningen till att Centerpartiet har tappat röster de senaste 40 åren är att man har gått ifrån en politik som gynnar landsbygden och därmed hela landet. Det behövs motkrafter mot både centraliserad socialism och kapitalismens baksidor, där har Centerpartiet svikit. De började att gå i moderaternas ledband, nu har de blivit värre än moderaterna.

Det finns mycket fisk i världen


Det finns mycket mer fisk i världen än tidigare uppskattningar visat enligt Vetenskapsradion.

De nya resultaten visar att det kan finnas åtminstone tio gånger mer av fisksläktet Cyclothone än alla andra fiskar tillsammans. Men de små och självlysande fiskarna är ganska okända.
Tidigare har man uppskattat den mesopelagiska fisken till 1000 miljoner ton, nu handlar det om åtminstone 10 000 miljoner ton,
 Cyclothone finns inte i svenska vatten. De är så kallat mesopelagiska, de lever ute i vattenmassan och finns ute i de stora oceanerna. De finns på mellan 200 och 1 000 meters djup. Det är en självlysande djuphavsfisk
Det är spanska och norska havsforskare, verksamma vid King Abdullah University i Saudiarabien, som har gjort en forskningsexpedition runt hela ekvatorn.

Vad vet vi egentligen om utfiskningen och djuphavet? Om det fiskas 100 miljoner ton fisk per år och det finns 10 000 miljoner ton, då finns det hundra gånger mer fisk i havet än det fiskas. Fiskarna förökar sig varje år, så om man räknar på det viset borde det inte vara något problem med utfiske.
Problemet är att, viss fisk i vissa vatten fiskas mer än beståndet tål. Östersjön skulle kunna ge mycket mer fisk om man anpassar fisket så att det blir balans mellan torsk, skarpsill, plankton och alger.
Odlingen av alger, musslor och fisk i världen ökar. Det behövs mer kunskap om havet, vattenodling och dess möjligheter. Vi bör gå till botten med alla de möjligheter som finns. Kanske en liten självlysande djuphavsfisk kan visa oss att vi behöver mycket mer upplysning  om tillståndet i vår värld.

Fredsplaner istället för stridsplan

Det är inte konstruktivt att dela in oss i olika grupper och kalla varandra för olika saker och sedan slå på varandra. Det finns så många olika blandningar av insikter, åsikter och erfarenheter att det inte går att dela upp människor på det sättet. Dessutom skapar det bara onödiga motsättningar.
Det som borde ingå i en positiv omställning av samhället är att skapa en fredlig värld där vi alla kan bidra var och en på sitt sätt. En orsak till att människor är så inriktad på att konsumera mer och mer är att de känner sig otillfredsställda med det liv de lever. De vill bli sedd, hörd och älskad. Det är många som tröstkonsumerar och slår ner på andra för att själv känna sig lite bättre och få tröst.
Det en omställningsrörelse med framgång borde göra är att utveckla metoder att hantera motsättningar. Vi borde utveckla planer för fred och exporta fredsplaner istället för stridsplan.

Fyrkantiga, trekantiga och runda hål

Totalt fanns det 50 700 lediga jobb under tredje kvartalet 2013. De arbetslösa var 374 000 personer. Det blir 7,37 arbetslösa per ledigt jobb. Sedan ska de arbetslösa straffas för att de inte får något jobb.
Det finns ett spel för barn där det är fyrkantiga, trekantiga och runda hål. Barnen ska försöka lista ut vilka klossar som passar i de hålen. De smarta kommer på att de runda klossarna inte passar i de fyrkantiga hålen. Regeringen borde testa ett sådant spel och se om de klarar av det.
Jobbskatteavdrag, indragna arbetslöshetsersättningar och sjukersättningar tyder på att de har vissa svårigheter att tolka verkligheten. De tror att om de slår hårdare på klossen så går den nog ner i det lilla hålet.

Det är bättre med en medborgarlön som ersätter samtliga eller flertalet bidrag, socialförsäkringar och skatteavdrag med ett enda utbetalningssystem. Medborgarlön är per definition helt ovillkorlig, regelbunden och förutsägbar. Då kan var och en överleva på den lönen och utan panik eller hot om straff, tvång eller någon annan förnedrande behandling söka ett arbete, utbilda sig eller utveckla någon idé.
Medborgarlön bryter radikalt mot nuvarande utformning av arbetslinjen. I Wikipedia står det:
”Språkfilosofiskt är ordet arbetslinjen en så kallad kvasitranscendental, det vill säga ett ord som skenbart för upp resonemang till en högre nivå, men som i själva verket inte säger något alls. Sådana ord är användbara i retorik, men knappast i vardagsspråk, där dialogsituationen gör att oklara begrepp snabbt måste redas ut.[källa behövs]”

Kärlek är bra för miljön enligt Världsnaturfonden.

På Världsnaturfondens sida står det att goda relationer, välbefinnande, kärlek och sex får oss att må bra, och skulle kunna vara vägen till att lösa miljöproblemen, enligt forskning.

http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/min-vardag/artikelarkiv/1519085-min-vardag-krlek-r-bra-fr-miljn

Omställningsrörelsen borde ägna sig mer åt att skapa en livsstil och ett samhälle som bejakar människans naturliga behov och nära relationer. Materialismen är en ersättning för verkliga behov.

Det vi borde fråga oss är varför människor gör på det ena eller det andra sättet. Vilka behov som tillfredsställs av att vi förbrukar mer och mer av energi och råvaror.
Mår vi bättre och blir vi lyckligare av mer av allt? Om inte, varför är samhället inriktat på tillväxt?
Forskningen visar på att det finns ett tydligt positivt samband mellan subjektivt välbefinnande och låg belastning på miljön och att mindfulness, medveten närvaro, gör att vi lever mindre miljöbelastande.
Det behövs en kursändring i samhället bort från materialism till ett samhälle som är inriktat på att göra det möjligt för människor att leva på ett sätt som ger verkligt välbefinnande. Om vi tänker efter vad som får oss att må bra så är det goda relationer, välbefinnande, kärlek och sex, som forskningen visar.
Jag håller med de som säger att ”Inre omställning kommer först. Sen kan det hända något på utsidan.”.
Det finns många olika vägar att gå. Det viktiga är att var och en känner efter vad som är viktigt i livet för dem. Om det leder till att man går en kurs i sex och relationer, lär sig massage, går med i en andlig gemenskap eller dansar folkdans det är upp till var och en.
Omställningsrörelsen borde ställa sig positiv till människor, föreningar och rörelser som bejakar och främjar andra intressen än ökad ohållbar materiell tillväxt.

Lingon

Lingon

Jag vet inte hur många lingon det finns i världen, men det finns i alla fall en hel del av dem i skogen. Många fler skulle vara intresserad av att ta vara på dem om de värderades till mer än 8 kronor kilot.
Lingon är en förnyelsebar produkt. Jag plockade många ifjol och i år har det växt upp nya, på samma ställe. Vi bör ta tillvara naturens förnyelsebara tillgångar.
Sylt, saft och dricka av naturliga råvaror är mycket godare och nyttigare än det smaksatta kemiska eländet de säljer i affärerna och kallar sylt eller dricka.

Vem är värsta skurken?


Den 17 juni 1972 arresterades fem män efter att ha gripits på bar gärning för ett inbrott i det demokratiska partihögkvarteret i Watergate. Att få fram information om sina politiska motståndares avsikter inför valet senare samma år torde ha varit motivet till inbrottet. En tid senare började hela skandalen nystas upp och kopplingarna till Nixon och hans stab stod klara. Watergateaffären, Watergateskandalen eller Watergate var den politiska skandal under 1972-1974 som slutade med att den amerikanske presidenten Richard M. Nixon tvingades att avgå.

Nixon var en skurk för att han ville ha information om sina politiska motståndare.

Nu 2013 lyssnar hemliga telefonövervakningen av hela världen. Europeiska unionen hör till den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s prioriterade avlyssningsmål.
"Att neka NSA tillgång till sådan data skulle utsatta vår nation för stor risk. Det här är ingen lek. Det är på riktigt" skrev tidigare säkerhetspolitiske rådgivare general James L. Rogers.

Om Nixon var en skurk vad är dagens president och regering då?

Kritik mot avlyssningen kommer från,  James Sensenbrenner Jr, republikan och en av männen bakom just the Patriot Act, kom nyligen ut som en stenhård kritiker av hur hans lagförslag används för att spionera på vanliga amerikaner.

– Det är hög tid för att sätta stopp för det här, säger han till New York Times, det tycker jag med.

Klippt bild av verkligheten

 
En tidning som heter ”Nya Tider” kom i postlådan. Bakom Nya Tider, som drivs av bolaget AlternaMedia, står flera personer som tidigare var drivande i Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag.
De försöker få nya prenumeranter genom att göra reportage om spelmansstämmor i Dalarna och Hälsingland.
De har en bild på inmarschen till stämman i Delsbo. För att det ska passa in i deras propaganda så har de klippt bort Lisa, en av fanbärarna.
 
                        Min bild av uppmarschen till Forngården där både Lisa och Lennart är med

Det är typiskt för nationalister, rasister och högerextrema att de bara tar med delar av verkligheten.

Folkmusiken är ett globalt språk som kan förstås av alla, oavsett varifrån utövarna och åhörarna härstammar, sa författaren Anna-Karin Palm när hon högtidstalade vid årets Bjuråkersstämma, det håller jag med om.

Kulturen utvecklas och förändras med tiden. Nationalisterna vill värna svensk kultur, men vad är svensk kultur? Sanningen är den att vi alltid har hämtat intryck, människor och idéer från andra länder. Vi har en religion som kommer från mellersta östern. Vi skriver med latinska bokstäver och räknar med arabiska siffror.

 När inlandsisen låg tjock över Sverige, fanns inte en enda kotte här. När den smälte undan vandrade de första människorna in, sedan har människor vandrat in och ut hela tiden.

Framtidens kultur blir en blandning av nytt och gammalt, med influenser från hela världen. Ett multikulturellt samhälle där individen är fri att välja själv och välja om hur många gånger som helst, oberoende av familje och kulturbakgrund.
 
Tidningen ”Nya Tider” försöker att skapa en bild av hur Sverige är, har varit och kommer att bli, som inte stämmer. Jag hoppas och tror att det inte blir en ny tid för nationaldemokrater, rasister och fascister.

Partiledardebatt, men inte ett ord om kris i sexfrågan.

Det har varit partiledardebatt. Det var riksdagsårets tredje och sista partiledardebatt före sommarlovet.
Man debatterade den höga arbetslösheten, Husbyupploppet och vinster i välfärden, men inte ett ord om kris i sexfrågan, vad jag hörde i alla fall.
Forskare oroar sig för utvecklingen:
”– Jag tycker det är allvarligt av flera skäl. För det första är det så utbrett att det är ett reellt folkhälsoproblem. Den ökande olusten får konsekvenser för parrelationer, för mental hälsa, i förlängningen för barn. Det får konsekvenser för samhället och måste tas på största allvar.”

Många som har partner har sex mindre än en gång i veckan. Om man kombinerar med  statistik om att samlag är i genomsnitt 7 minuter, så blir det 1 minut samlag om dagen. Det är inte mycket att hänga i julgran. Då är det lika bra att avstå. Bara onödigt kladd.

Det finns en enorm potential för sexuell njutning som inte används. Miljöpartiet borde gå ut med att det är viktigt att vi går från åtta till sju för att ha tid med sex. Alltså det behövs en minskad arbetstid för att människor ska ha tid till att ha sex.

Samtidigt visar statistik att i Sverige är 49% av befolkningen mellan 16 och 84 år överviktiga, med ett BMI om minst 25.0, enligt folkhälsoenkäten för 2011 från Folkhälsoinstitutet.
Folket borde äta och arbeta mindre och älska mer. När får vi partiledare som framför det som det viktigaste i sina partiers program?
Om vi delar på jobben och älskar varandra istället för att göra upplopp, då får vi en mycket bättre välfärd utan att skattesmitare kan ta ut oskäliga vinster.

RSS 2.0