Om kärnkraft


Jag är med i en diskussion på Håkan Larssons blogg om kärnkraft men kommer inte in för att kommentera, av någon anledning, därför skriver jag det här här.

Det är ett generellt problem inom alla yrken, tekniker, religioner, institutioner och politiska partier, att de som är mest engagerade kan vara de som sist ser det ohållbara i det de gör. De som är tveksamma eller ser bristerna väljer att göra något annat. Det finns en risk att de som är engagerade i något inte ser baksidan av det de gör. Att erkänna det skulle många gånger innebära att de måste ompröva sitt val av liv och yrke. Det är ovanligt att man sysslar med något som man anser är livsfarligt och fördömligt tror jag. Men om man gör det för att lära sig mer om faran, och sätt att kontrollera den, då kan det vara förståeligt.

Om man som kärntekniker inte inser att kärnkraft är farligt, då blir det farligt. I Tjernobyl insåg de inte hur farlig kärnkraft kan vara. Olyckan i Tjernobyl har ödelagt livet för miljoner människor i västra Ryssland, Vitryssland och Ukraina.

Det är för att kärnkraft och kärnavfall är farligt som det krävs så omfattande och dyra säkerhetsåtgärder. Förhoppningsvis klarar man av alla risker och kan undvika olyckor, men som i all verksamhet kan man inte vara riktigt säker på att man har tänkt på allt.

Det upptäcks ju hela tiden nya brister i de befintliga kärnkraftverken, sådant man inte har tänkt på förut.

Elektricitet används i samma stund den produceras. När man producerar el med kärnkraft ger det en kort stunds nytta och nöje, men vi får ta hand om avfallet i hundratusen år. Kärnkraft är en egoistisk och omoralisk energiform, vi får nyttan av den själva, men lämnar över de negativa konsekvenserna till framtida generationer.

Jag tror inte att det blir någon mer utbyggnad av kärnkraft. Kärnkraftsbygget i Finland tror jag avskräcker från fler byggen Bygget av den nya reaktorn Olkiluoto 3. verkar ta ett steg fram och två steg bakåt.

Vi ska lagra kärnkraftsavfall enligt en metod som kallas KBS3. Om det skulle vara så att KBS3 är säkert, så återstår ändå allt avfall ute i övriga världen. Ska vi ta hand om det också?

Visst är det bra att de som granskar kärnkraft och radioaktivt avfall är kunniga i kärnfysik, men man kan låta Greenpeace vara med och granska, också. De är alltid bra att människor med olika erfarenheter och synpunkter möts


RSS 2.0