Den gröna rörelsen kan växa sig stark

Vi går igenom förändringar av industrier, kontor, affärer, kommunikation, banker och allt möjligt. Det gör att hela vårt liv förändras, hela vårt samhälle omskapas.
Nu har vi möjlighet att skapa en värld där var och ens egna önskemål får större möjlighet att förverkligas. Om vi vill ha det så, alltså. Eller, är det så att vi vill arbeta 40 timmar i veckan 48 veckor om året, tills vi blir 67 år eller mer? Det kan ju vara bra för de som verkligen vill och får ett arbete.
Jag anser att det är bättre att mer flexibelt fördela arbete, pengar och fri tid så att de flesta får tillgång till alla tre. I dagens samhälle är det främst de rika kapitalägarna och direktörerna som tjänar pengar på de effektiviseringar som görs. De som effektiviseras bort får varken pengar eller arbete. Det är den ojämlikheten som vänstern borde intressera sig för.
Den gröna rörelsen har nu möjlighet att växa sig stark. Det är nu samhället har kommit till det utvecklingsstadium där vi har möjlighet att ta vara på våra inneboende resurser. Vi är inte längre tvungna att gå ut och jaga, samla och fiska för att få mat hem till grottan, som på stenåldern. Vi behöver inte plöja, harva och så för att få bröd på bordet som bönderna var tvungna till. Ett hårt och slitsamt arbetsliv i en tung industri behöver vi inte heller ha längre.
Nu kan vi dela på det nödvändiga arbete som behöver göras och göra det på ett mycket lättsammare sätt. En förutsättning är att vi använder resurserna på rätt sätt. Energin, råvarorna, naturen och människorna måste tas tillvara på ett långsiktigt hållbart sätt.
Det är den nya gröna världen som den gröna rörelsen måste ta tag i och bygga upp. Det krävs ett omfattande arbete och omställning i tänkande, ekonomi, teknik och politik för att förverkliga den gröna världens möjligheter

RSS 2.0