Människor uppfattar verkligheten olika

Det är ofta många olika och starka känslor inblandade när det gäller nakenhet, män, kvinnor, beröring och sex. Det är därför det kan bli sådana motsättningar mellan människor som uppfattar verkligheten på olika sätt.

En del kvinnor uppfattar män som farliga känslolösa förtryckare och att all form av beröring från dem som att de blir antastade.

Andra kvinnor uppfattar män som kärleksfulla, attraktiva, trevliga, förstående och tycker om att vara nära och bli berörda på alla sätt av dem.

De flesta kvinnor har en mer blandad uppfattning om män. De bedömer varje man individuellt efter vad de gör, säger, utseende och utstrålning utan att ha så mycket förutfattade meningar om hur män är.

En del människor känner sig skamsna, utsatta och obekväma när de är nakna, andra tycker att det är härligt, skönt och naturligt att slippa ha kläder på sig.

Det viktiga är att var och en får möjlighet att uttrycka hur de känner och tänker. Speciellt när det gäller massage och andra nära behandlingar är det viktigt med ömsesidig kommunikation och känslighet.

En del, kanske ofta män, kan vara känslomässigt avstängda, för att de är rädd för känslor. Medan andra, ofta kvinnor, kan vara avstängda från fysiskt positiva känslor.

Det viktigaste är att förstå att det finns många olika sätt att känna, tänka och uppfatta verkligheten. Mina egna uppfattningar och erfarenheter kanske inte alls stämmer överens med andras.

Det är synd om det blir "krig" mellan människor av olika kön och uppfattningar på grund av feministiska, religiösa eller andra anledningar. Vi kan ha ett trevligt och bra samarbete på alla sätt istället, om vi tar tillvara varandras olika tallanger och möjligheter.


Människoälskarna

Jag har en vision om ett samhälle där det finns en organisation som kallas människoälskarna, de består av kärleksnymfer och kärlekstjänare. De har en viktig funktion i samhället. Kärleksnymferna är utbildade i psykologi, massage, tantra och tao. Deras uppgift är att hjälpa människor att befria dem från deras blockeringar, rädslor och annat som hindrar deras liv och naturliga kärleksflöde.

Den andligt motiverade ideologin är föreställningen att människan är född i kärlek, barnen hör himmelriket till, de kommer direkt från Gud. Det är viktigt att bejaka och behålla det naturliga barnasinnet för att skapa ett himmelrike på jorden.

Att ha ett avspänt och naturligt förhållningssätt till kroppen och sexualiteten är en viktig del i att vara en människa i harmoni.

Kärleksnymfer och tjänare är specialutbildade på att frigöra den sexuella energin. De ger både sensuell massage och teoretisk och praktisk utbildning i sexualkunskap. Det tillhör allmänbildningen att behärska kärlekskonsten på ett tillfredsställande sätt. En grundläggande viktig bit är att mannen lär sig kontrollera sin ejakulation.

En blockerad och förhindrad sexualitet skapar en värld av missbruk och psykisk och ohälsa. De som bejakar kärleken och sexualiteten, bejakar både sig själv, andra människor och livet i sin helhet.

Den ekonomiska utvecklingen har varit viktig i samhället tidigare, för att lyfta oss från materiell fattigdom. Nu har vi kommit till ett utvecklingsstadium där ekologisk och erotisk utveckling är viktigare. En ensidig ekonomisk tillväxt utan hänsyn till vare sig naturens ekologi eller människors sexualitet är destruktivt för vår framtid.

I en värld där vi har så effektiva sätt att ta död på oss själva och varandra, med hjälp av vapen, droger och gifter är det viktigt att kärleken och sexualiteten får flöda och motverka våld och destruktivitet.

Dagens sexarbetare och erotikpedagoger kan hjälpa till att skapa ett erotiskt hållbart samhälle. De är viktiga pionjärer i det arbetet.


Livsenergin

Jag tror att den sexuella energin och livsenergin är den samma. Många massageformer är till för att få livsenergin att flöda. Spänningar och blockeringar släpper, kroppen , musklerna och själen slappnar av. Det behöver inte upplevas som något sexuellt, men om och när det händer och till och med en orgasm inträffar är det en positiv händelse, inte något negativt.

Det kan också vara så att energin flödar och skapar villkorslös kärlek och en känsla av andlighet. En förutsättning för att flödet ska fungera är att man bejakar alla delar av sig själv. Att våga vara naken fysiskt, mentalt, själsligt och andligt.

En kultur och föreställningsvärld där sex ses som något syndigt, skamligt och förkastligt. Liksom en inställning att män är djur och att sex är ett övergrepp på oskyldiga kvinnor, är inte i överensstämmelse med människans medfödda natur och möjligheter.

Människan är en sexuell och andlig varelse från födseln. Att förneka det leder till onödiga komplikationer för enskilda människor och samhället. Den gamla kristna västerländska kulturen har förnekat och förhindrat människor att bejaka sin natur. Det har skapat mycket våld, förtryck och lidande.

Trots Jesus predikan om att älska sin nästa, till och med sina fiender, att inte dräpa utan vända andra kinden till och att göra mot sin nästa som man själv vill bli behandlad, har "kristna" förorsakat mycket lidande och död.

Jag kan inte köpa hela det "kristna" paketet och acceptera allt de har gjort och sagt, men jag kan inte heller förneka de läror och gyllene regler som Jesus lärde ut.

Vi måste använda vårt förnuft och vår känsla och ta till oss det bästa delarna ur olika traditioner, kunskaper och erfarenheter som finns i världen. På samma sätt som man inte kan köpa hela paketet av en lära kan man inte heller förkasta det hela.

Var och en måste klättra upp för berget själv. Att få ett färdigt paket serverat för sig eller att med hjälp av helikopter bli lyft till bergets topp är att gå miste om de lärdomar som är viktiga för att förstå budskapet. Det är därför en organiserad religion oftast blir förstelnad och fel. Anhängarna följer en fastslagen sanning utan att tänka själva. Att bara svälja det andra har sagt leder oundvikligen till missförstånd. Utan tvivel är man inte riktigt klok, som Tage Danielsson sa, det stämmer.


Sex är farligt

En massör får 3 månaders fängelse för att ha gett en kvinna orgasm. Budskapet är att sex är farligt, fult och ett övergrepp på kvinnan (även om hon får orgasm) och mannen ska straffas.

Om det hade varit en man som blivit tillfredsställd av en kvinnlig massör och han hade betalt för det, skulle han ha blivit åtalad för att ha betalat för sexuella tjänster, enligt prostitutionslagen.

Massören gjorde fel, massage i Sverige har inget med sexuella tjänster att göra. Men 3 månaders fängelse och 59 500 kr i skadestånd är att gå för långt.

Varför gick kvinnan tillbaka till massören om hon hade känt obehag tidigare? Det finns gott om kvinnliga massörer. Hur kunde hon få orgasm om hon kände sig så äcklad? Varför sa hon inte ifrån, när han frågade om det kändes bra? Har kvinnan inget ansvar? Att kvinnan ångrar sig efteråt, är det mannens fel? Ska mannen betala för att kvinnan ångrar sig?

Det är viktiga frågor, som ingen eller få öppet vågar ställa. För att få balans i jämnställdhetsdebatten måste sådana och andra frågor ställas.

Män ligger illa till på många sätt. Vare sig han ger eller får sexuell massage, är det hans "fel". Trots att kvinnor oftare slår män än män slår kvinnor, enligt undersökningar, uppmärksammas bara mäns våld mot kvinnor.

Om både mannen och kvinnan är onykter och har sex, är det mannen som är "skyldig", hon har inget ansvar.


RSS 2.0